Lausanne-onderzoek

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Preventief cardiologisch onderzoek
Uitbreiding met inspanningstest mogelijk
Duur: 30 - 45 minuten

Onze kwaliteit

  • Ervaren sportartsen
  • Nieuwste apparatuur
  • Snelle doorverwijzing naar ander specialisme mogelijk

Wachttijd

Voorbereiding

Het Lausanne-onderzoek is voor u geschikt als u het risico op hart- en vaatziekten in kaart wilt laten brengen. Het onderzoek richt zich op sporters jonger dan 35 jaar. Bent u ouder dan 35 jaar dan is er een uitgebreider onderzoek mogelijk, het Lausanne-plus onderzoek. Het reguliere onderzoek duurt 30 tot 45 minuten, het Lausanne-plus onderzoek neemt 45 tot 60 minuten in beslag en omvat een inspanningstest. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Kosten

Sportmedische onderzoeken vallen buiten het eigen risico en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De dekking varieert per zorgverzekering.  Hier vindt u een overzicht van vergoedingen. Lees meer over de kosten van sportmedische onderzoeken: Kosten sportmedische onderzoeken 2020.

Onderzoek

Binnen het onderzoek bespreekt de sportarts de vooraf ingevulde vragenlijst met u. Daarna volgt lichamelijk onderzoek, met name gericht op hart- en bloedvaten, inclusief bloeddruk. Bij het reguliere onderzoek volgt een hartfilmpje in rust, bij het plus-onderzoek neemt uw sportarts ook een maximale inspanningstest af met beoordeling van een inspannings ECG (hartfilmpje).