Klein sportmedisch onderzoek

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Verplicht onderzoek bij judo, karate, duiken, parachutespringen en zweefvliegen
Duur: 20-30 minuten

Onze kwaliteit

  • Ervaren sportartsen
  • Nieuwste apparatuur
  • Snelle doorverwijzing naar ander specialisme mogelijk

Voorbereiding

Het klein sportmedisch onderzoek is voor u geschikt als u bepaalde sporten wilt gaan beoefenen en sportmedisch onderzocht moet worden. Dit geldt voor judo, karate, duiken, parachutespringen en zweefvliegen. Het onderzoek duurt 20 tot 30 minuten. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Kosten

Alle sportmedisch zorg valt buiten het eigen risico en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De dekking varieert per zorgverzekering.  Hier vindt u een overzicht van vergoedingen. De kosten van het klein sportmedisch onderzoek bedragen 76euro (zweefvliegen 82euro).

Onderzoek

Binnen het onderzoek bespreekt de sportarts de vooraf ingevulde vragenlijst met u. Daarna volgt een uitgebreid sportspecifiek lichamelijk onderzoek. Lengte, gewicht en vetpercentage worden vastgelegd. Zo nodig onderzoekt de arts uw urine, gezichtsvermogen en longfunctie.