Alpe d’Huzes sportmedisch onderzoek

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Verplichte medische verklaring voor deelname Alpe d’Huzes
Duur: 30 minuten

Onze kwaliteit

  • Ervaren sportartsen
  • Nieuwste apparatuur
  • Snelle doorverwijzing naar ander specialisme mogelijk

Voorbereiding

Als u deel wilt nemen aan de Alpe d”HuZes vraagt de organisatie van het evenement om een medische verklaring. U kunt u bij Martini Sportmedisch Centrum sportmedisch laten onderzoeken voor deze verklaring. Het basisonderzoek duurt 30 tot 45 minuten, het grotere onderzoek duurt 70 minuten. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Kosten

Alle sportmedisch zorg valt op dit moment buiten het eigen risico en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De dekking varieert per zorgverzekering. Hier vindt u een overzicht van vergoedingen. De kosten van het Alpe d’HuZes medische onderzoek bedragen 109 euro.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek bespreekt de sportarts de vooraf ingevulde vragenlijst met u. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Lengte, gewicht en vetpercentage worden vastgelegd. De arts maakt een hartfilmpje in rust en tenslotte krijgt u het boekje ‘hoe bereid ik mij voor’ mee. Het is mogelijk en soms wenselijk het Alpe d’HuZes onderzoek uit te breiden tot een groot sportmedisch onderzoek.