MRI-scan

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Organen/structuren in beeld brengen
Kwartier van tevoren aanwezig zijn
Op de afdeling Radiologie
Duur: 30 minuten tot 1,5 uur

Onze kwaliteit

  • Kwalitatief hoogwaardige apparatuur.
  • Avondopenstelling voor bepaalde MRI-onderzoeken.

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw behandelend specialist maakt u een afspraak voor een MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging). Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. MRI is een onderzoeksmethode om afbeeldingen van het lichaam te maken door middel van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Het sterke magneetveld en de radiogolven zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Er worden geen röntgenstralen gebruikt.

Wij verzoeken u zich een kwartier voor het tijdstip van het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling Radiologie. Wanneer u aanzienlijk te laat komt, kan het zijn dat we u dezelfde dag niet meer kunnen onderzoeken. Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de afdeling Radiologie. Dit geeft ons de mogelijkheid om andere patiënten in te plannen. Van maandag tot en met vrijdag is de MRI-scan voor bepaalde onderzoeken ook ’s avonds tot 23.30 uur geopend (23.00 uur laatste afspraak). En in de zomervakantie op zaterdag en zondag van 7.30 tot 16.00 uur.

Gebruik op de dag van het onderzoek geen make-up of haarlak, hier zitten kleine metaaldeeltjes in. Indien u een piercing heeft, deze graag verwijderen voorafgaand aan het onderzoek.

Bekijk hieronder het filmpje van het KWF. Hoe gaat het in zijn werk en wat kunt u verwachten bij een MRI-scan?

Bijzonderheden

Voor een MRI-scan gelden speciale voorzorgsmaatregelen. Deze zijn nodig omdat de MRI-magneet zeer sterk is en zodoende losse metalen voorwerpen met grote snelheid kan aantrekken. Voorbeelden van voorwerpen die met schadelijke gevolgen verplaatst kunnen worden zijn metalen vaatclips, kogels en metaalsplinters.

Heeft u metalen voorwerpen in uw lichaam neem dan contact op met de afdeling Radiologie. In een aantal situaties is het niet mogelijk om met een MRI-scan te worden onderzocht. Patiënten met een niet compatibele pacemaker, een ICD, een inwendige gehoorprothese, een inwendige insulinepomp, een neurostimulator of een gebitsprothese met magnetische sluiting komen niet in aanmerking voor een MRI-scan. De werking van deze apparaten gaat verloren.

Bij zwangerschap wordt tijdens de eerste 3 maanden MRI-onderzoek vermeden, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Hoewel er geen schadelijke effecten op het ongeboren kind bekend zijn, zijn wij voor alle zekerheid terughoudend met dit onderzoek. Mocht u last hebben van claustrofobie (bang in kleine ruimtes) dan is het verstandig rustgevende medicatie via uw behandelend specialist of de huisarts te regelen.

Vragenlijst

U krijgt ter voorbereiding op de MRI-scan een vragenlijst thuis gestuurd. Deze dient u altijd en volledig in te vullen en mee te nemen op de dag van het onderzoek. Als u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

MRI onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, waarna u plaatsneemt in de wachtkamer. Vanuit de wachtkamer wordt u opgeroepen door de laborant die u naar de kleedkamer zal begeleiden. 

De laborant zal u vragen uw kleding uit te doen, behalve uw onderbroek. U krijgt van de laborant een kamerjas, die u in de MRI onderzoeksruimte mag aanhouden. In verband met het sterk magnetisch veld waarmee wordt gewerkt, mogen er geen metalen of magnetische voorwerpen in de onderzoeksruimte worden meegenomen, ook brillen en gehoorapparaten mogen niet worden gedragen. Deze blijven achter in de kleedruimte.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De laborant schuift deze tafel langzaam een tunnel in. De tunnel is verlicht en aan de voor- en achterkant open. In deze tunnel zit een sterke magneet. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen, omdat bewegingen de opnames kunnen verstoren. U hoort tijdens de opnamen een kloppend/tikkend geluid. Het tikkende geluid is niet continu, maar in sessies van enkele minuten, en het verschilt in sterkte en tempo.

Tijdens het onderzoek krijgt u een koptelefoon op om het geluid van de MRI-scan te dempen. Door de koptelefoon kunt u naar muziek of de radio luisteren. Een eigen meegenomen CD kunt u voor aanvang van het onderzoek geven aan de laborant. De laborant bedient de MRI-scan vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoeksruimte. U kunt met de laborant spreken via de intercom.

Tijdens het hele onderzoek kan de laborant u zien door een venster. U kunt de laborant in geval van nood waarschuwen met een alarmknop die u in uw hand krijgt. Als het onderzoek klaar is, wordt u weer uit de tunnel geschoven en kunt u uw kleding weer aantrekken. Afhankelijk van het aangevraagde onderzoek kan de tijdsduur variëren van 30 minuten tot 1½ uur.

Gebruik van contrastmiddel

Soms is het nodig om contrastmiddel toe te dienen. Via een infuus in uw arm dient de laborant deze vloeistof toe. Met behulp van het contrastmiddel krijgt de radioloog een nog duidelijker beeld van het te onderzoeken orgaan. Of u contrastmiddel krijgt toegediend is niet altijd bekend voor het MRI-onderzoek. Hiertoe kan de radioloog pas tijdens het onderzoek besluiten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.