MRCP

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

MRI onderzoek van de galwegen en de pancreas
Kwartier van tevoren aanwezig
Op de afdeling Radiologie
Duur: 45 minuten

Onze kwaliteit

  • Kwalitatief hoogwaardige apparatuur.
  • Korte toegangstijd.
  • Scanner heeft grotere diameter.
  • Afleiding m.b.v. tv-scherm.

Voorbereiding

In overleg met uw behandelend specialist maakt u een afspraak voor een MRCP. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. MRCP is een onderzoeksmethode om afbeeldingen van de galwegen en de alvleesklier (pancreas) te maken door middel van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Het sterke magneetveld en de radiogolven zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Er worden geen röntgenstralen gebruikt.

In verband met het sterk magnetisch veld waarmee wordt gewerkt, mogen er geen metalen of magnetische voorwerpen in de onderzoeksruimte worden meegenomen, ook brillen en gehoorapparaten mogen niet worden gedragen. Deze blijven achter in de kleedruimte. Gebruik op de dag van het onderzoek geen make-up of haarlak, hier zitten kleine metaaldeeltjes in. Indien u een piercing heeft, deze graag verwijderen voorafgaand aan het onderzoek.

Wij verzoeken u zich een kwartier voor het tijdstip van het onderzoek te melden bij de balie van de afdeling Radiologie. Wanneer u aanzienlijk te laat komt, kan het zijn dat we u dezelfde dag niet meer kunnen onderzoeken. Als u verhinderd bent verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de afdeling Radiologie. Dit geeft ons de mogelijkheid om andere patiënten in te plannen.

Let op

  • Voor een MRI-scan gelden speciale voorzorgsmaatregelen. Deze zijn nodig omdat de MRI-magneet zeer sterk is en zodoende losse metalen voorwerpen met grote snelheid kan aantrekken. Voorbeelden van voorwerpen die met schadelijke gevolgen verplaatst kunnen worden zijn metalen vaatclips, kogels en metaalsplinters. Heeft u metalen voorwerpen in uw lichaam neem dan contact op met de afdeling radiologie.
  • Patiënten met een niet compatibele pacemaker, een ICD, een inwendige gehoorprothese, een inwendige insulinepomp, een neurostimulator of een gebitsprothese met magnetische sluiting komen niet in aanmerking voor een MRI-scan. De werking van deze apparaten gaat verloren.
  • Bij zwangerschap wordt tijdens de eerste 3 maanden MRI-onderzoek vermeden, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Hoewel er geen schadelijke effecten op het ongeboren kind bekend zijn, zijn wij voor alle zekerheid terughoudend met dit onderzoek.
  • Als u last heeft van claustrofobie (bang in kleine ruimtes), dan is het verstandig rustgevende medicatie via uw behandelend specialist of de huisarts te regelen.

Vragenlijst

U krijgt ter voorbereiding op de MRI-scan een vragenlijst thuis gestuurd. Deze dient u altijd en volledig in te vullen en mee te nemen op de dag van het onderzoek. Als u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Nuchter zijn

Vindt het onderzoek vóór 13.00 uur plaats, dan moet u nuchter naar het onderzoek komen. Dat betekent dat u de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niets meer mag eten en drinken. Vindt het onderzoek na 13.00 uur plaats, dan mag u voor 8.00 uur een licht ontbijt gebruiken. Dit betekent een kopje thee en een beschuit zonder boter of beleg.

U mag niet roken en geen kauwgom kauwen voor of na 13.00 uur.  

Alleen noodzakelijke medicijnen mag u innemen met een beetje water of thee. Diabetici mogen hun medicatie gebruiken en zo nodig iets eten.

Onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, waarna u plaatsneemt in de wachtkamer. Vanuit de wachtkamer wordt u opgeroepen door de laborant die u naar de kleedkamer zal begeleiden. De laborant zal u vragen uw kleding uit te doen, behalve uw onderbroek. U krijgt van de laborant een kamerjas, die u in de onderzoeksruimte mag aanhouden.

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. De laborant schuift deze tafel langzaam een tunnel in. De tunnel is verlicht en aan de voor- en achterkant open. In deze tunnel zit een sterke magneet. Het is belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen, omdat bewegingen de opnames kunnen verstoren.

Soms is het nodig om contrastmiddel toe te dienen. Via een infuus in uw arm dient de laborant deze vloeistof toe. Met behulp van het contrastmiddel krijgt de radioloog een nog duidelijker beeld van het te onderzoeken orgaan. Of u contrastmiddel krijgt toegediend is niet altijd bekend voor het MRI-onderzoek. Hiertoe kan de radioloog pas tijdens het onderzoek besluiten.

U hoort tijdens de opnamen een kloppend/tikkend geluid. Het tikkende geluid is niet continu, maar in sessies van enkele minuten, en het verschilt in sterkte en tempo. Tijdens het onderzoek krijgt u een koptelefoon op om het geluid van de MRI-scan te dempen. Door de koptelefoon kunt u naar muziek of de radio luisteren. Een eigen meegenomen cd kunt u voor aanvang van het onderzoek geven aan de laborant.

De laborant bedient de MRI-scan vanuit de bedieningsruimte naast de onderzoeksruimte. U kunt met de laborant spreken via de intercom. Tijdens het hele onderzoek kan de laborant u zien door een venster. U kunt de laborant in geval van nood waarschuwen met een alarmknop die u in uw hand krijgt.

Als het onderzoek klaar is, wordt u weer uit de tunnel geschoven en kunt u uw kleding weer aantrekken. Afhankelijk van het aangevraagde onderzoek kan de tijdsduur variëren van 30 tot 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist die het onderzoek heeft aangevraagd.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.