Psychiatrie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Het specialisme Psychiatrie houdt zich bezig met patiënten met psychische problemen zoals angsten, somberheid, verwardheid, onbegrepen lichamelijke klachten en moeilijkheden in het contact.

Onze kwaliteit

  • Expertise op het gebied van verwardheid tijdens opname
  • Begeleiding bij psychiatrische klachten op zorgintensieve afdelingen zoals Intensive Care en Brandwondencentrum

Psychiatrie

Psychiatrie houdt zich bezig met klachten van psychische aard. Dat kunnen stemmingsstoornissen (somberheid), angsten, dwangverschijnselen, onbegrepen lichamelijke klachten of verwardheid zijn. De psychische klachten bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis hebben vaak te maken met de lichamelijk aandoening. De ziekenhuispsychiatrie richt zich vooral op het overlapgebied van lichamelijke en psychische symptomen zoals somberheid bij de ziekte van Parkinson of angsten bij hartproblemen. Tijdens de opname kan de zaalarts of specialist een van de psychiaters of de psychiatrisch verpleegkundigen in consult vragen.

De behandeling bestaat naast gesprekken vaak ook uit een behandeling met medicijnen. Onze expertise ligt o.a. op het gebied van verwardheid na de operatie en psychiatrische klachten op zorgintensieve afdelingen zoals Intensive Care en Brandwondencentrum. In principe behartigen we het hele spectrum van psychiatrische klachten op alle afdelingen van het ziekenhuis. Twee van onze psychiaters zijn SCEN-arts.

Na ontslag bestaat de mogelijkheid om de behandeling poliklinisch voort te zetten. Ook kan op verwijzing van de huisarts een patiënt een afspraak maken die nog niet in het Martini Ziekenhuis bekend is.

Let op

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar van Achmea dan ontvangt u na het afronden van uw behandeling bij de afdeling Psychiatrie van het Martini Ziekenhuis of na een behandeljaar een rekening op uw huisadres. U kunt deze zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u de rekening (gedeeltelijk) vergoed.

Neem bij twijfel over uw polis, polisvoorwaarden en vergoedingen altijd contact op met uw zorgverzekeraar. Ook als u niet bij Achmea bent verzekerd.

Mw. T.W. Broersma
Psychiater

Dhr. J.W. de Boer
Psychiater

T. Herder
Psychiater

Dhr. M.S.M.A. Joanroy
Psychiater

Mw. J.H.A. Schoot Uiterkamp
Cons.psychiatrisch verpleegkundige

Dhr. J.C. van Woerkom
Verpleegkundig specialist

De polikliniek Psychiatrie van het Martini Ziekenhuis heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.  In het kwaliteitsstatuut staat beschreven wat patiënten kunnen verwachten met betrekking tot de behandeling en de kwaliteit van zorg. Het kwaliteitsstatuut moet borgen dat zorgaanbieders de juiste hulp leveren, op de juiste plaats én door de juiste zorgprofessional.

Ons kwaliteitsstatuut

Ons kwaliteitsstatuut beschrijft onder andere het zorgaanbod, het professioneel netwerk en de dossiervoering. We beschrijven hoe de intake, het onderzoek en de behandeling op onze polikliniek verloopt. Ook staat in het statuut dat onze psychiaters werken volgens de landelijke richtlijnen en protocollen van onder andere de Landelijke Vereniging voor Psychiatrie en Psychotherapie Verenigingen. Verder voldoet de vakgroep aan de landelijke visitaties door de wetenschappelijke beroepsvereniging en onze psychiaters nemen in voldoende mate deel aan deskundigheidsbevordende trainingen, -cursussen en -activiteiten.

Meer informatie vindt u in ons kwaliteitsstatuut.

De afdeling Psychiatrie is op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (050) 524 6989.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.