Operatief verwijderen van een ganglion

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Een ganglion is een goedaardige zwelling aan hand of pols. Deze kan operatief verwijderd worden.

Onze kwaliteit

  • Optimale afstemming tussen behandelaars
  • Geen onnodige tussentijdse wachttijden

Wachttijd

Behandeling

Een ganglion is een goedaardige zwelling aan hand of pols. De zwelling is gevuld met een geleiachtige vloeistof en is vaak zichtbaar op de boven- of onderkant van de pols of aan de vinger. Een ganglion kan spontaan van grootte veranderen of zelfs volledig verdwijnen. Als het ganglion u beperkingen geeft bij uw werkzaamheden, pijnlijk of ontsierend is, kan een operatieve ingreep zinvol zijn. 

Onderzoek

De plastisch chirurg stelt de diagnose naar aanleiding van uw klachten en na lichamelijk onderzoek. Soms is een aanvullend onderzoek nodig om de gezondheid van het onderliggende gewricht te beoordelen. De plastisch chirurg bespreekt na het aanvullend onderzoek de bevindingen met u en stelt de best passende behandeling aan u voor.

 

Voorbereiding

 Voorbereiding voor dagbehandeling
Voordat de operatie plaatsvindt, heeft u een afspraak op het preoperatief spreekuur.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging. U spreekt met de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient) en een verpleegkundige. Op de dag van de operatie mag u aan beide handen geen sieraden dragen. Ook moet u nuchter zijn op de dag van de operatie. U krijgt in uw beide armen een infuusnaald. De arm waaraan u wordt geopereerd wordt hiermee verdoofd. Via het andere infuus kunt u eventueel medicijnen krijgen.

Voorbereiding voor poliklinische behandeling
Op de dag van de poliklinische ingreep mag u aan beide handen geen sieraden dragen.

U hoeft niet nuchter te zijn. Alleen het gebied rondom het ganglion wordt verdoofd.

Operatie

U krijgt voor de operatie een band om uw bovenarm om de toevoer van bloed naar uw arm te stoppen. De band blijft tijdens de operatie zitten. Dit kan een strak en vervelend gevoel geven.

Voorafgaand aan de operatie tekent de plastisch chirurg de te maken incisie (snede) af. Via de incisie wordt het ganglion in zijn geheel verwijderd. Soms verwijdert de plastisch chirurg ook een deel van het gewrichtskapsel of van de peesschede. Het doel hiervan is te voorkomen dat het ganglion terugkomt.

De operatie duurt ongeveer 30 minuten. De incisie wordt met hechtingen gesloten en met een pleister afgeplakt. Hierna wordt uw hand verbonden in een stevig verband en krijgt u een mitella (draagdoek).

Na de operatie

Na de operatie in dagbehandeling gaat u eerst naar de uitslaapkamer en daarna terug naar de afdeling. Als het gevoel in uw arm en hand na een operatie in dagbehandeling weer terug is, mag u naar huis. Na een poliklinische operatie kunt udirect na de operatie weer naar huis.

Naar huis

Het herstel van de operatie gaat meestal vlot. Het is goed om de volgende adviezen/tips op te volgen:

  • Houdt u het verband en de mitella (draagdoek) de eerste twee à drie dagen na de operatie om.
  • Beweeg uw vingers regelmatig.
  • Reik met de geopereerde hand af en toe ver boven uw hoofd. Dit is goed voor de bloedsomloop en het voorkomt dat de schouder en elleboog stijf worden.
  • Het verband moet droog blijven: bij het douchen of baden kunt u er een plastic zak om doen.
  • Als u pijn heeft, kunt u maximaal vier keer per dag (maximaal 1000mg per keer paracetamol gebruiken.
  • De hechtingen bij een operatie in de pols lossen vanzelf op. U draagt het verband twee weken om uw hand en uw pols. Daarna kunt u het verband zelf verwijderen en uw pols weer langzaam gaan bewegen.
  • De hechtingen bij een operatie in de vinger kunt u na tien dagen door uw huisarts laten verwijderen. U maakt hiervoor zelf een afspraak bij uw huisarts.

De eerste zes weken na de operatie is het verstandig geen zware werkzaamhedenm te verrichten en niet zwaar te tillen. Over het algemeen kunt u uw hand en pols na zes weken weer volledig gebruiken. Ondanks zo zorgvuldig mogelijk verwijderen van het ganglion komt bij ongeveer 20% van de patiënten een ganglion weer terug. Een nieuwe operatie is dan meestal mogelijk.

Complicaties

Over het algemeen treden na een behandeling van een ganglion weinig complicaties op.
Het kan zijn dat kleine zenuwtakjes beschadigd raken, waardoor het gevoel rondom het geopereerde gebied kan veranderen. Ook bestaat er een kleine kans op een nabloeding of een infectie. Hierbij wordt de huid ter plaatse rood, warm en pijnlijk en krijgt u koorts. Neemt u bij klachten of vragen altijd contact op met de plastisch chirurg. 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.