Palliatieve zorg

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Het Palliatief Team van het Martini Ziekenhuis geeft ondersteuning aan patiënten in de laatste levensfase, als genezing van een ziekte niet meer mogelijk is.

Onze kwaliteit

 • Aandacht voor de gehele mens en naasten;
 • Opvolging in de thuissituatie, contact met huisarts;
 • Multidisciplinaire aanpak.

Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg?  
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, als genezing van een ziekte niet meer mogelijk is. De duur van de palliatieve fase is per ziekte en patiënt verschillend. Dit kan een periode van enkele dagen, maanden tot jaren zijn. Palliatieve zorg kan gegeven worden aan patiënten met alle levensbedreigende ziekten, zoals kanker, ALS, COPD, dementie of hartfalen.

Doel palliatieve zorg
Palliatieve zorg heeft als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren of zo lang mogelijk te behouden. Er wordt naar gestreefd klachten te voorkomen, eventuele klachten zo vroeg mogelijk te herkennen en ze dan te behandelen. Dit wordt symptoombestrijding genoemd. U kunt hierbij denken aan lichamelijke klachten, maar ook aan emotionele problemen zoals angst, eenzaamheid of piekeren over de toekomst. Ook  vragen over welke zorg er mogelijk is of met betrekking tot het levenseinde vallen onder palliatieve zorg. De behandeling en zorg in de palliatieve fase is vooral gericht op verminderen van uw klachten en ondersteuning bij problemen die zich in deze periode (kunnen) voordoen. De wensen van u als patiënt staan hierbij voorop.

Wat kan het Palliatief Team voor u betekenen?

 • Behandeling en ondersteuning bij lichamelijke klachten, zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid, obstipatie en vermoeidheid.
 • Behandeling en ondersteuning bij psychosociale klachten, zoals angst of somberheid.
 • Ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen zoals: Wat is voor mij nu belangrijk of hoe afscheid te nemen van het leven?
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals starten, doorgaan of stoppen met behandelen.
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven, rouw en verdriet.
 • Ondersteuning en begeleiding van uw naasten.
 • Uitleg en informatie over specifieke onderwerpen zoals palliatieve sedatie (kalmering) en euthanasie.
 • Informatie over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere instellingen in de regio. Dit in samenwerking met het transferpunt.
 • Een goede samenwerking met andere hulpverleners, zoals de huisarts, geestelijke verzorger, maatschappelijk werk, psycholoog en thuiszorg.

Bij een ziekenhuisbezoek- of opname kan de arts of verpleegkundige, het Palliatief Team in consult vragen, waarna een verpleegkundige van het Palliatief Team u op de afdeling bezoekt of poliklinisch zal vervolgen.

Werkwijze en afspraak
Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met het Palliatief Team. Uw behandelend arts, verpleegkundige of huisarts verwijst u door. De reden van doorverwijzing is per persoon verschillend.

 • U wordt bij ons aangemeld terwijl u bij ons bent opgenomen in het ziekenhuis. We bezoeken u dan op de afdeling.
 • U wordt bij ons aangemeld terwijl u thuis verblijft. Wij maken dan een poliklinische afspraak met u.

In het team werken verpleegkundig specialisten (i.o.), een verpleegkundig consulent, medisch specialisten en een geestelijk verzorger.  Bij het eerste contact ziet u de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist. Zij bespreken uw klachten met de medisch specialist, waarna zij samen het advies opstellen en bespreken met de coördinerend behandelaar. Zij zullen eventueel ook een vervolgafspraak met u inplannen. Het Palliatief Team heeft een adviserende rol en geeft advies aan uw behandelaar (arts en/of verpleegkundige). Uw behandelaar blijft verantwoordelijk voor uw behandeling en verzorging.

Mw. P.F. van Lune
Huisarts, kaderarts palliatieve zorg

Mw. S. van der Meer
Verpleegkundig consulent

Mw. A van der Steen
Verpleegkundig consulent

Mw. A.W.G. van der Velden
Internist-haematoloog-oncoloog

Mw. P.G. Veltman
Verpleegkundig specialist

Dhr. C.R.Th. van de Water
Geestelijk verzorger

Mw. G.F.M. Werff
Verpleegkundig specialist palliatieve zorg/verpleegkundig coördinator Palliatief Team

Wetenschappelijk onderzoek
Het Palliatief Team werkt vaak mee aan wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Voor een deel is dit georganiseerd binnen het consortium Palliatieve Zorg Noord-Nederland, Ligare.

Het Palliatief Team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur. Telefoon (050) 524 6510 of via e-mail: palliatiefteam@mzh.nl

Het Palliatief Team werkt samen met het regionaal netwerk Palliatieve Zorg Groningen Centraal.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.