Rapid Recovery-zorgpad

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Zorgtraject bij operatie en herstel bij totale heup- of knieprothese
Opnameduur: twee tot drie dagen

Onze kwaliteit

 • Zorg op maat
 • Snelle revalidatie
 • Individuele begeleiding
 • Onder begeleiding van een fysiotherapeut

Wachttijd

Voorbereiding

Binnenkort krijgt u een nieuwe heup of knie. U valt onder het zorgtraject Rapid Recovery (snel herstel). De totale opnameduur hangt af van uw herstel. Vanaf de dag van de operatie blijft u twee tot vijf dagen in het ziekenhuis.

Bij het Rapid Recovery-zorgtraject staan ‘samen op weg’ en ‘zorg op maat’ centraal. Alle betrokken specialisten, fysiotherapeuten en medewerkers op de afdeling stemmen hun taken op elkaar af om u vakkundig te begeleiden. Door goed afgestemde pijnbestrijding en individuele begeleiding kunt u direct na de ingreep al beginnen met oefenen. Samen werken aan uw herstel is belangrijk. We hopen daarom van uw kant op een enthousiaste en gemotiveerde inzet.

Voor, tijdens en na de operatie is de orthopedieconsulent uw vaste aanspreekpunt bij vragen over uw opname en/of verblijf.

Vragenlijsten
Voorafgaand aan uw behandeling benaderen wij u voor het invullen van digitale vragenlijsten. Het doel van deze vragenlijsten is om inzicht te krijgen in het effect van de behandeling en hoe uw herstel verloopt. Dit inzicht krijgen we door uw antwoorden voor en na de behandeling met elkaar te vergelijken. Daarom is het belangrijk dat u op meerdere momenten dezelfde vragenlijst(en) invult. Deze digitale vragenlijsten noemen we PROMs (Patient Reported Outcome Measures).
 
Meer informatie over de vragenlijsten vindt u op: www.martiniziekenhuis.nl/vragenlijsten.

Zorgpad

Het Rapid Recovery Zorgpad begint op het moment dat u met uw orthopedisch chirurg besluit om een totale heup- of knieprothese te laten plaatsen. Vanaf dat moment bestaat het zorgtraject uit de volgende onderdelen:

 • Poliklinisch bezoek: diagnose en afspraken maken
 • Afspraak bij orthopedieconsulent: voorlichting, vraaggesprek met de verpleegkundige, inventarisatie thuissituatie, afspraken benodigde zorg na de operatie
 • Bezoek preoperatief spreekuur
 • Schriftelijke opnameplanning
 • Opname op de verpleegafdeling  (Orthopedie)
 • Ontslag
 • Telefonische afspraak met de orthopedieconsulent ongeveer vijf dagen na de operatie
 • Controleafspraak bij de orthopedisch chirurg na ongeveer zes weken

Behandeling

De behandeling en revalidatie vinden individueel plaats en veelal buiten de ziekenhuiskamer. Op de afdeling ontmoet u andere patiënten die een soortgelijke operatie hebben gehad. Door dit contact kunt u uzelf en anderen motiveren tot een maximaal resultaat.

Het is gewenst dat iemand uit uw naaste omgeving (partner, familielid of kennis) betrokken is bij uw verzorging en oefeningen. Deze mantelzorger heeft vooral de eerste weken thuis een belangrijke taak. Het is wenselijk dat deze persoon regelmatig bij u thuis aanwezig is vanaf de dag van ontslag.

Pijnbestrijding

Pijn kan uw herstel in de weg staan. Pijn heeft bijvoorbeeld een remmende werking op uw vermogen om te bewegen. Daarom krijgt u pijnmedicatie die gericht is op verzachting van de pijn, zowel voor, tijdens als na uw operatie. De eventueel aanwezige pijn moet voor u acceptabel zijn en mag uw herstel niet in de weg staan.

Na de operatie vraagt de verpleegkundige u drie keer per dag naar uw pijnbeleving. Zo nodig krijgt u meer pijnbestrijding.

Revalidatie

Ongeveer vier tot zes uur na de operatie begint uw revalidatie. U komt met behulp van de fysiotherapeut uit bed, zet uw eerste stappen en kunt in een stoel zitten. U oefent onder begeleiding van de fysiotherapeut. Zo voorkomen we dat de spieren rondom de heup of knie verslappen. Ook verminderen we zo de kans op complicaties, zoals longproblemen en doorliggen. Verder geeft het u zelfvertrouwen als u direct uw nieuwe prothese kunt belasten.

Ontslag

U mag naar huis als:

 • u veilig kunt lopen met een loophulpmiddel
 • u kunt traplopen
 • u de leefregels kent
 • de nazorg is goed geregeld

Twee keer per dag bekijken wij of u voldoet aan deze criteria.

U krijgt recepten mee voor pijnmedicatie en antistolling. Zo nodig geven we u verbandmateriaal mee. Ook krijgt u van ons de data voor de controleafspraken.

Voor de periode na uw ontslag maken wij goede afspraken met u, de thuiszorgorganisatie of het verpleeghuis. In bepaalde gevallen is namelijk een opname van maximaal twee à drie weken in een verpleeghuis mogelijk. Eenmaal thuis gaat u zelfstandig of onder begeleiding van een fysiotherapeut door met uw oefeningen.

Als de mantelzorger tijdens uw opname regelmatig aanwezig is op de afdeling, raakt hij of zij vertrouwd met de begeleiding die u nodig heeft. Dit is belangrijk voor uw herstel thuis.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.