Poliklinische staaroperatie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Operatie op de polikliniek waarbij de oogarts de ooglens vervangt. U druppelt uw oog voor en na de ingreep. De eerste dag na de operatie heeft een controleafspraak.

Onze kwaliteit

  • Veel specifieke kennis en ervaring
  • Ingreep op bekende locatie: de polikliniek
  • Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw oogarts besluit u tot een oogoperatie voor de behandeling van staar (cataract). De operatie gebeurt onder druppel verdoving op de polikliniek Oogheelkunde. Het doel van de operatie is het herstellen van het gezichtsvermogen door middel van het verwijderen van de troebele lens (cataract) en implanteren van een kunstlens.

Vanaf de dag vóór de operatie dient u 4 keer daags de voorgeschreven oogdruppels toe. Met eventuele andere oogdruppels die u al gebruikt, kunt u in overleg met uw oogarts veelal gewoon doorgaan. Na afloop van de behandeling kunt u naar huis, maar het is niet verstandig om alleen te gaan. Zorgt u er daarom voor dat iemand u begeleidt en naar huis brengt.

Opname

Op de dag van de operatie moet uw huid schoon zijn en u mag geen make-up aanbrengen. Ook geen nagellak, omdat tijdens de operatie het zuurstofgehalte in uw bloed gemeten wordt via de vinger. Trekt u die dag comfortabele en schone kleding aan.

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de polikliniek Oogheelkunde. Een spreekuurassistente licht u in over de gang van zaken en zal meteen nadat u op de afdeling bent gearriveerd het te opereren oog druppelen. De druppels hebben een verdovende en pupilverwijdende werking.

Operatie

De operatie vindt plaats onder druppelverdoving. Tijdens de operatie is uw hoofd afgedekt met een steriel laken. Het verwijderen van de lens gebeurt met de techniek phaco-emulsificatie. Hierbij gebruikt de arts een apparaatje dat trilt en de lens verpulvert. De oogarts maakt een klein sneetje in het oog, aan de rand van het hoornvlies. Op die plek brengt de arts een dunne sonde in. Het apparaatje verpulvert de lens en daarna worden de stukjes weggezogen. Op de plek van de natuurlijke lens wordt vervolgens de kunstlens geplaatst.

De operatie duurt ongeveer 30 minuten. De hele opnameduur is 60 tot 90 minuten

Na de operatie

Meestal kunt u kort na de operatie naar huis. U krijgt van de spreekuurassistente een aantal adviezen en informatie mee, en een schema voor het druppelen van uw oog. Voor de nacht krijgt u een oogkapje ter bescherming van uw oog mee. Op de dag na de operatie verwijdert u ’s ochtends het oogkapje. U komt die dag op het afgesproken tijdstip naar de polikliniek Oogheelkunde voor controle bij de oogarts en/of de technisch oogheelkundig assistente (TOA).

Nazorg

De eerste week na de operatie moet u het geopereerde oog 4 keer per dag druppelen en daarna nog enkele weken in afnemende frequentie. Als u dit zelf niet kunt, zorgt u er dan voor dat er iemand is die u de druppels kan toedienen (familie of buren). Eventueel kan de thuiszorg ingeschakeld worden.

Gemiddeld neemt bij 95 procent van de geopereerde patiënten het gezichtsvermogen toe na de staaroperatie. Complicaties komen zelden voor.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.