Scheelziencorrectie (oogspieroperatie) bij volwassenen

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Een operatie in dagbehandeling waarbij de oogarts de ogen rechtzet. De ingreep duurt een uur tot anderhalf uur. Het eindresultaat is zichtbaar na enkele weken.

Onze kwaliteit

  • Korte lijnen met orthoptist en oogartsen
  • Veel specifieke kennis en ervaring
  • Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw oogarts heeft u een afspraak gemaakt voor een oogspieroperatie vanwege scheelzien (strabismus). U verblijft hiervoor 1 dag op de afdeling Dagbehandeling, aan het eind van de middag kunt u weer naar huis. Tijdens de operatie corrigeert de oogarts de stand van uw oog of ogen, zodat uw ogen rechter komen te staan. De operatie gebeurt in principe altijd onder algehele narcose.

Enkele weken voor de operatie bezoekt u het preoperatief spreekuur. U heeft een voorbespreking met de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient en u bewaakt tijdens de operatie) en een gesprek met de verpleegkundige over de voorbereidingen op de operatie en de nazorg thuis.

Bij algehele narcose moet u nuchter zijn voor de operatie. Dat betekent dat u de avond vóór de operatie vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Na afloop van de ingreep mag u niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u daarom voor de dag van de operatie voor begeleiding en vervoer naar huis.

Orthoptist

Behalve bij de oogarts bent u onder behandeling van de orthoptist. Deze paramedicus is gespecialiseerd in het deel van de oogheelkunde dat de samenwerking tussen de ogen, de oogstand en de ontwikkeling van het zien betreft. De orthoptist bepaalt de mate van het scheelzien (de scheelzienshoek).

Voor de operatie bekijken de orthoptist en de oogarts welke spier of spieren bij u verplaatst, dan wel ingekort moeten worden. Het doel van de oogspieroperatie kan per persoon altijd verschillend zijn. Het kan gaan om het bereiken van een cosmetisch rechte oogstand, om het opheffen of verminderen van klachten als dubbelzien en om het behouden of herstellen van de samenwerking van de ogen.

Opname

Op de dag van de operatie komt u nuchter naar het ziekenhuis en u meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Dagbehandeling. Een verpleegkundige licht u in over de gang van zaken en bereidt u voor op de ingreep. Ongeveer 1 uur voor de operatie trekt u een operatiejasje aan, doet uw eventuele gebitsprothese uit en sieraden af en gaat in bed liggen. De verpleegkundige geeft u een slaaptablet ter voorbereiding op de verdoving en brengt u met uw bed naar de operatiekamer.

Operatie

De anesthesioloog dient de verdoving toe die met u is afgesproken. U krijgt een infuus in uw arm, (een naald met daaraan een slangetje) voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving (anesthesie). Tijdens de oogspieroperatie worden de oogspieren die aan de buitenkant van de oogbol vastzitten, verzwakt of versterkt door ze te verplaatsen of in te korten. Dit kan aan een of aan beide ogen gebeuren. U krijgt antibioticumzalf in uw oog of ogen en meestal een horlogeglas- of oogverband. De operatie duurt 30 min tot 1 uur.

Na de operatie

Direct na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer), waar u enige tijd verblijft voor controle van uw hartslag en bloeddruk. Daarna gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Uw ogen zullen wat rood, gezwollen en pijnlijk zijn. Wanneer alle controles in orde zijn, mag u met een begeleider (een familielid bijvoorbeeld) aan het eind van de middag naar huis. U krijgt van de verpleegkundige een aantal adviezen en informatie mee.

Nazorg

U kunt de eerste dagen een beetje last hebben van de hechtingen, ze kunnen wat prikken. De hechtingen lossen vanzelf op en hoeven er dus niet uitgehaald te worden. Om infectie te voorkomen moeten er ruim een week antibiotische oogdruppels gebruikt worden. U zult meestal weinig pijn aan de ogen hebben. Zo nodig kunt u Paracetamol gebruiken.

De eerste week na de operatie raden wij u af te gaan zwemmen vanwege infectiegevaar. In de periode na de operatie kan de oogstand nog veranderen. Daarom gaat u regelmatig voor controle naar de orthoptist en oogarts. Deze zal steeds de verandering van de stand van uw ogen vaststellen. Na enkele weken is doorgaans het eindresultaat te beoordelen.

In de meeste gevallen heeft de operatie voldoende cosmetisch resultaat. Soms is een tweede operatie nodig om de oogstand verder te verbeteren, bijvoorbeeld bij een duidelijk onder- of overcorrectie.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.