Palliatieve zorg

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Begeleiding wanneer genezing niet meer mogelijk is
Operatie, medicatie, bestraling of psychosociale ondersteuning

Onze kwaliteit

  • Aandacht voor lichamelijke en psychosociale aspecten
  • Samenwerking in Netwerk Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg

Het Martini Ziekenhuis heeft een team van verschillende hulpverleners dat gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Deze consulenten adviseren de zorgverleners (specialisten of verpleegkundigen) hoe zij palliatieve zorg kunnen optimaliseren.

Bij palliatieve zorg gaat het om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor u als patiënt. Daarbij krijgen niet alleen lichamelijke klachten aandacht (bijvoorbeeld pijn of benauwdheid), ook psychosociale aspecten zijn onderdeel van de palliatieve zorg. Een voorbeeld van dit laatste is het bieden van ondersteuning waar het gaat om afscheid nemen van het leven.

Ook buiten het ziekenhuis zijn er goede mogelijkheden voor palliatieve zorg. Daarom werken diverse organisaties, waaronder het Martini Ziekenhuis, samen in het Netwerk Palliatieve Zorg. Vanuit dit netwerk kan de palliatieve zorg optimaal georganiseerd worden, ook thuis of in het verpleeghuis.

Meer informatie

Voor meer informatie over palliatieve zorg kunt u contact opnemen met onze palliatief verpleegkundigen, Gertruud van der Werff en Ruurd van de Water, via e-mail: palliatiefteamoncologie@mzh.nl.