Skeletscan

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Nucleair geneeskundig onderzoek naar aandoeningen in het skelet, m.b.v. lichtradioactieve vloeistof.

Onze kwaliteit

 • Kwalitatief hoogwaardige apparatuur
 • Lage stralingsdosis
 • Weinig tot geen bijwerkingen

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw arts is een afspraak gemaakt voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Bij dit onderzoek gebruiken we lichtradioactieve stoffen. Deze stoffen, isotopen, zenden gedurende een korte tijd bepaalde stralen uit. Met het onderzoek gaan we na hoe het skelet de toegediende radioactieve stof opneemt. Zo kunnen we verschillende aandoeningen in het skelet afbeelden.

Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Wel is het belangrijk om voor het onderzoek bij uw behandelend arts aan te geven of u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde geneesmiddelen.
 • bepaalde aandoeningen heeft.
 • zwanger bent of dit op korte termijn wilt worden.

Als u medicijnen gebruikt, mag u daar alleen mee stoppen als de behandelend arts dat uitdrukkelijk heeft gezegd. Als u moet stoppen, neemt u de medicijnen dan mee naar het ziekenhuis, zodat u ze na het onderzoek weer kunt innemen.

Neem geen kleine kinderen mee naar het onderzoek en laat u niet brengen en halen door zwangere vrouwen.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u (mogelijk) zwanger? Ongeboren baby’s zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Daarom kan het onderzoek in de meeste gevallen niet doorgaan. U kunt tot minimaal één dag voor het onderzoek melden dat u (mogelijk) zwanger bent.
 • Geeft u borstvoeding? Nadat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen, mag u 24 uur lang geen borstvoeding geven.
 • Als u flesvoeding geeft, vragen we u dit vooraf aan te geven. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Onderzoek

U krijgt een lichtradioactieve vloeistof in een ader in uw arm gespoten. Het skelet neemt deze stof op zodat we er foto’s van kunnen maken. Het inwerken kan drie tot zes uur duren. We spreken daarom met u af hoe laat u voor de foto’s terugkomt. Het is belangrijk om in de tussentijd extra te drinken en regelmatig te plassen. Bij foto’s van het hele lichaam of alleen van de heupregio is dient u voor die tijd te plassen.

Afhankelijk van de reden van het onderzoek zetten we het hele skelet of een gedeelte ervan op de foto. Bij de meeste foto’s ligt u op een bed, waarbij de camera zich boven en onder het lichaam bevindt. Voor foto’s van uw handen en ellebogen zit u op een kruk waarbij uw handen of ellebogen op de camera rusten. Ook kan het voorkomen dat we opnames maken waarbij de camerakoppen om u heen draaien. Aansluitend kan er nog een opname gemaakt worden, waarbij we röntgenstralen gebruiken. Uw begeleider mag tijdens deze scan met röntgenstralen niet bij u blijven.

Het geven van de injectie duurt ongeveer tien minuten. De foto's worden drie tot zes uur later gemaakt en dit duurt tien tot negentig minuten. Soms is het nodig om direct na de injectie foto’s te maken. Dit hangt af van de aanvraag die uw arts heeft ingediend. Dit duurt ongeveer tien minuten.

U hoeft de tijd tussen de injectie en het nemen van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.

Na het onderzoek

Van het onderzoek ondervindt u weinig hinder en u kunt op eigen gelegenheid naar huis.

Houdt u zich wel aan onderstaande leefregels:

 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Drink na het onderzoek verdeeld over de dag vier glazen vocht.
 • U kunt uw dagelijkse activiteiten weer hervatten, tenzij de arts iets anders heeft voorgeschreven.
 • Geeft u borstvoeding? Stopt u daar dan 24 uur mee vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen.
 • Neem kleine kinderen zo weinig mogelijk op schoot tijdens de eerste twaalf uur na het onderzoek in verband met nog aanwezige straling.

Bijwerkingen

De hoeveelheid radioactieve straling die we gebruiken en de vrijkomende röntgenstraling is gering en medisch verantwoord. De straling verdwijnt snel uit het lichaam. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. U merkt niets van de radioactieve vloeistof.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.