Schildklieronderzoek uptake en scan

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Nucleair geneeskundig onderzoek
Licht-radioactieve stoffen
Functie, vorm en grootte van schildklier bepalen en beoordelen
Onderzoek verspreid over twee dagen

Onze kwaliteit

  • Onze Radiofarmacie afdeling is gecertificeerd en voldoet aan alle wettelijke eisen. Wij streven naar korte wachttijden.

Voorbereiding

In overleg met uw arts is er een afspraak gemaakt voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Nucleair geneeskundig onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de functie, de vorm en de grootte van uw schildklier te bepalen en te beoordelen. Het is ook mogelijk te meten of uw schildklier voldoende jodium opneemt, om een behandeling met radioactief jodium te ondergaan. Nucleair geneeskundig onderzoek is een vorm van onderzoek waarbij we gebruikmaken van licht-radioactieve stoffen. Deze stoffen heten isotopen en zenden gedurende een korte tijd bepaalde stralen uit. Met speciale apparatuur worden die stralen opgevangen, gemeten en vastgelegd in de computer.

 

Let op

Het kan gebeuren dat u voor uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde constateert dat u zwanger bent of denkt te zijn. We verzoeken u dringend dit tijdig door te geven, in ieder geval vóór de dag van het onderzoek. In de meeste gevallen kan het onderzoek dan niet doorgaan. Wanneer u borstvoeding geeft, moet u dit 24 uur staken. Wanneer u flesvoeding geeft vragen wij u dit vooraf te vertellen. (Ongeboren) baby’s zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Voor het onderzoek

Het is belangrijk om voor het onderzoek bij uw behandelend specialist aan te geven of u:

  • allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde geneesmiddelen.
  • bepaalde aandoeningen heeft.
  • zwanger bent of dit op korte termijn wilt worden.

Als u medicijnen gebruikt, mag u daar alleen mee stoppen als de behandelend specialist dat uitdrukkelijk tegen u heeft gezegd. In de periode voor het onderzoek mag u bepaalde medicijnen niet gebruiken.

3 maanden voor het onderzoek
Geen röntgenonderzoek met contrastmiddelen en/of Kelptabletten gebruiken.

4 weken voor het onderzoek
Geen thyrax/levothyroxine gebruiken (geldt niet als thyrax in combinatie met andere preparaten wordt gebruikt, zie hiervoor onderstaand voorschrift) en geen hoestdrank of homeopatische middelen waar jodium in zit.

3 dagen voor het onderzoek
Gebruik van schildklierremmende medicijnen staken (zoals bijv: Strumazol, Thiamazol, carbimazol en PropylThio-Uracel). Staken combinatie Strumazol/Thiamazol/ Carbimazol/PTH met thyrax/levothyroxine.

Gebruikt u deze medicijnen en is het onduidelijk wat u moet doen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Als u het medicijn Amiodaron of Cordarone gebruikt, moet u contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Onderzoek

Voor dit onderzoek moet u in twee dagen drie keer op de afdeling Nucleaire Geneeskunde komen. U hoeft niet nuchter te komen.

Op het afgesproken tijdstip in de brief krijgt u een radioactieve capsule die u met water moet innemen. Dit eerste deel van het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. U merkt niets van deze stof en u mag tot het volgende afgesproken tijdstip (na +/- 4 uur) gewoon naar huis. ‘s Middags verwachten we u terug. We meten dan de activiteit in de schildklier en we maken een foto van de schildklier. Dit duurt ongeveer een half uur. De dag na de inname van de capsule meten we de activiteit in de schildklier opnieuw en maken we een foto. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Tijdens de metingen en bij het maken van de foto’s ligt u op uw rug, terwijl de camera boven u staat. Het onderzoek is verspreid over twee dagen. Het bestaat uit drie delen met tussenpozen waarin u gewoon naar huis mag. De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist of uw huisarts.

Na het onderzoek

Van het onderzoek ondervindt u weinig hinder.

  • Geeft u borstvoeding? Stopt u daar dan 24 uur mee vanaf het moment dat u de radioactieve capsule heeft ingenomen.
  • U kunt op eigen gelegenheid naar huis.
  • U mag gewoon eten en drinken.
  • Als u kleine kinderen heeft, neem ze dan zo weinig mogelijk op schoot gedurende de eerste twaalf uur na inname van de radioactieve capsule i.v.m. nog aanwezige straling.
  • Drink na het onderzoek zoveel mogelijk water.
  • U kunt uw werkzaamheden zonder problemen hervatten, tenzij de arts iets anders heeft voorgeschreven.

Schadelijke bijwerkingen

De hoeveelheid straling die gebruikt wordt is gering en medisch verantwoord. Het verdwijnt snel uit het lichaam. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. U merkt niets van de radioactieve stof.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.