PET-CT onderzoek

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Licht-radioactieve stoffen
Het gehele onderzoek duurt 2,5 uur
Ongeveer 45 minuten in de scanner

Onze kwaliteit

 • Onze Radiofarmacie afdeling is gecertificeerd en voldoet aan alle wettelijke eisen.
 • Wij streven naar korte wachttijden.

Wachttijd

Algemeen

In overleg met uw specialist is er een afspraak gemaakt voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Dit is een vorm van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van licht-radioactieve stoffen. Deze stoffen heten isotopen en zenden gedurende een korte tijd bepaalde stralen uit. Met speciale apparatuur worden die stralen opgevangen, gemeten en vastgelegd in de computer. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

U wordt enkele dagen tot een dag voor het onderzoek door een van onze medewerkers gebeld om de afspraak te bevestigen en eventuele vragen met u door te nemen. Noteer eventuele vragen, zodat wij die tijdens het telefoongesprek kunnen beantwoorden.

Wat is PET-CT?

Met PET (Positron Emissie Tomografie) is het mogelijk om stofwisselingsprocessen in het lichaam zichtbaar te maken. Bij alle stofwisselingsprocessen zijn voedingsstoffen zoals suikers nodig. Bij dit onderzoek wordt dan ook een radioactieve vorm van suiker via een infuus in de arm toegediend. Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.

PET-CT combineert een PET-scan met een CT-scan zoals die vaak op röntgenafdelingen wordt gemaakt. Het apparaat brengt dus afwijkingen in de celstofwisseling in beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.

Let op

Het is belangrijk om voor het onderzoek bij uw behandelend specialist aan te geven of u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde geneesmiddelen.
 • in het verleden een bijwerking op een contrastmiddel of medicijn heeft gehad.
 • suikerziekte heeft en een dieet volgt of medicijnen neemt.
 • bepaalde aandoeningen heeft.
 • zwanger bent of dit op korte termijn wilt worden.

Zwanger?

Het kan gebeuren dat u voor uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde constateert dat u zwanger bent of denkt te zijn. We verzoeken u dringend dit tijdig door te geven, in ieder geval voor de dag van het onderzoek. In de meeste gevallen kan het onderzoek dan niet doorgaan. Als u borstvoeding geeft, moet u dit 24 uur - vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen - staken. (Ongeboren) baby’s zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. Als u flesvoeding geeft, vragen wij u dit vooraf door te geven. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Laat u niet brengen of halen door zwangere vrouwen en neem geen kleine kinderen mee naar het onderzoek.

Voorbereiding

Het is noodzakelijk dat u onderstaande regels opvolgt, anders kan het onderzoek niet doorgaan.

 • Op de dag van het onderzoek mag u niet op de fiets naar het ziekenhuis komen.
 • Vermijd zware inspanning 24 uur voorafgaand aan het onderzoek, dus niet sporten en geen lichamelijk werk verrichten.
 • Voorafgaand aan het onderzoek moet u altijd 4 uur nuchter zijn. U mag wel water drinken. U moet minimaal een 1⁄2 liter water drinken in de twee uur voor aankomst op de afdeling.
 • Als u medicijnen gebruikt, mag u daar alleen mee stoppen als de behandelend specialist dat uitdrukkelijk tegen u heeft gezegd.
 • Medicijnen kunt u op de dag van het onderzoek met water innemen, met uitzondering van medicatie voor suikerziekte.
 • Als u voor het onderzoek een rustgevend middel wilt, dan is dit mogelijk. Dit wordt overigens voortijdig met u besproken. Het is dan wel belangrijk dat u voor vervoer naar huis zorgt, omdat u niet zelf mag rijden.
 • U mag normaal plassen, het is niet nodig om met een volle blaas te komen.
 • Draag comfortabele, warme kleding zonder metaal. Kleding met metaal (knopen, ritsen, etc.) moet u tijdens de scan uitdoen. We verzoeken u uw sieraden thuis te laten.
 • Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek contrastvloeistof te drinken krijgt voor een betere beeldkwaliteit. Dit kan laxerend werken. Het is daarom verstandig om schoon ondergoed en kleding mee te nemen.
 • Tijdens het maken van de scan kunt u naar een door u meegebrachte cd luisteren.

Onderzoek

Nadat u zich gemeld heeft op onze afdeling, komt u in een voorbereidingsruimte op een bed te liggen. Hier wordt een infuus in uw arm ingebracht. Via het infuus krijgt u de radioactieve stof toegediend. U merkt hier niets van. De radioactieve stof moet ongeveer een uur inwerken. Na het toedienen van de radioactieve stof is het van groot belang dat u tenminste een half uur ontspannen en stil blijft liggen. U ligt dan alleen in de voorbereidingsruimte en u wordt met een camera bewaakt. Na de inwerktijd van de radioactieve stof wordt u gepositioneerd op het scanbed van de PET-CT. Tijdens het maken van de scan verschuift het bed telkens een stukje. Afhankelijk van het onderzoek wordt het gehele lichaam of een gedeelte hiervan gescand. Het is zeer belangrijk dat u stil blijft liggen tijdens de scan.

Het onderzoek in zijn geheel duurt ongeveer 2,5 uur, waarvan u ongeveer 45 minuten in de scanner ligt. De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist of huisarts.

Na het onderzoek

Van het onderzoek ondervindt u weinig hinder. U kunt ook direct weer wat eten en drinken. Het is verstandig een boterham mee te nemen voor na het onderzoek. Het is wel van belang dat u zich aan de onderstaande regels houdt.

 • Geeft u borstvoeding? Stopt u daar dan 24 uur mee vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen.
 • Als u kleine kinderen heeft, neem ze dan zo weinig mogelijk op schoot gedurende de eerste 12 uur na het onderzoek i.v.m. nog aanwezige straling.
 • Drink na het onderzoek zoveel mogelijk water.
 • U kunt uw werkzaamheden zonder problemen hervatten, tenzij de arts iets anders heeft voorgeschreven. 

Bijwerkingen
Als u tijdens de scan een jodiumhoudend contrastmiddel heeft gekregen, kunt u hier enkele bijwerkingen van ondervinden. Naast een warm gevoel in het hoofd en in de buik kunt u ook wat prikkelingen in de keel krijgen. Hevigere bijwerkingen zijn mogelijk, maar zeer zeldzaam.

De hoeveelheid straling die gebruikt wordt is gering en medisch verantwoord. Het verdwijnt snel uit het lichaam. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. U merkt niets van de radioactieve vloeistof.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.