Longscan (perfusie/ventilatie)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Nucleair geneeskundig onderzoek
Lichtradioactieve stoffen
Vloeistof in een ader in de arm
Onderzoek duurt 30-45 minuten

Onze kwaliteit

 • Kwalitatief hoogwaardige apparatuur
 • Lage stralingsdosis
 • Weinig tot geen bijwerkingen

Voorbereiding

In overleg met uw arts is een afspraak gemaakt voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Tijdens het onderzoek kijken we naar de doorbloeding (de perfusie) van de longen. In sommige gevallen onderzoeken we ook de luchtwegen (de ventilatie). Daarbij gaan we na hoe de ingeademde radioactieve lucht zich verdeelt over de longen. Bij het onderzoek gebruiken we lichtradioactieve stoffen. Deze stoffen, isotopen, zenden korte tijd bepaalde stralen uit. Met speciale apparatuur worden die stralen opgevangen, gemeten en vastgelegd in de computer.

 • Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding nodig. U mag gewoon eten en drinken.
 • Bent u allergisch of overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen? Heeft u bepaalde aandoeningen? Geef deze informatie dan vóór het onderzoek door aan uw behandelend arts.
 • Neem geen kleine kinderen mee naar het onderzoek en laat u niet brengen en halen door zwangere vrouwen.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Bent u (mogelijk) zwanger? Ongeboren baby’s zijn gevoeliger voor straling dan volwassenen. Daarom kan het onderzoek in de meeste gevallen niet doorgaan. U kunt tot minimaal één dag voor het onderzoek melden dat u (mogelijk) zwanger bent.
 • Geeft u borstvoeding? Nadat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen, mag u 24 uur lang geen borstvoeding geven.
 • Als u flesvoeding geeft, vragen we u dit vooraf aan te geven. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Onderzoek

Eerst onderzoeken we de doorbloeding (perfusie) van uw longen. Liggend op een bed krijgt u een lichtradioactieve vloeistof toegediend via een ader in de arm. De vloeistof verdeelt zich in de longen, waardoor we de doorbloeding van de longen kunnen beoordelen. Direct na de injectie maken we vanuit verschillende richtingen longfoto’s. Indien mogelijk maken we de foto’s terwijl u zit.

Soms is het nodig ook de luchtvoorziening (ventilatie) van de longen te onderzoeken. Hiervoor krijgt u een mondstuk in de mond dat is verbonden met een slangensysteem. Via dit mondstuk ademt u radioactieve lucht in en uit. We maken vanuit dezelfde richtingen foto’s als bij het perfusieonderzoek. Indien mogelijk maken we de foto’s terwijl u zit.

Het onderzoek voor de perfusie duurt ongeveer dertig minuten. In combinatie met de ventilatie duurt het onderzoek ongeveer 45 minuten.

Omdat het ziekenhuis niet altijd beschikt over de radioactieve lucht, kunnen we dit onderzoek alleen op bepaalde dagen van de week uitvoeren.

Na het onderzoek

Van het onderzoek ondervindt u weinig hinder. U kunt op eigen gelegenheid naar huis en u mag gewoon eten en drinken.

Houdt u zich wel aan onderstaande regels:

 • Geeft u borstvoeding? Stopt u daar dan 24 uur lang mee vanaf het moment dat u de radioactieve stof kreeg toegediend.
 • Neem kleine kinderen gedurende de eerste twaalf uur na het onderzoek zo weinig mogelijk op schoot  in verband met nog aanwezige straling.
 • Drink na het onderzoek verdeeld over de dag vier glazen vocht.
 • U kunt uw activiteiten weer hervatten, tenzij de arts anders voorschrijft.

Bijwerkingen

De hoeveelheid straling die gebruikt wordt is gering en medisch verantwoord. Hij verdwijnt snel uit het lichaam. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. U merkt niets van de radioactieve vloeistof.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.