Inspanningsonderzoek Technetium met ergometrie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Lichtradioactieve stoffen
Beoordeling doorbloeding hartspier
Tijdens maximale inspanning
Het onderzoek duurt ongeveer 2 tot 3 uur

Onze kwaliteit

 • Onze Radiofarmacie afdeling is gecertificeerd en voldoet aan alle wettelijke eisen.
 • Wij streven naar korte wachttijden.

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw arts is er een afspraak gemaakt voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Met behulp van dit onderzoek kan de doorbloeding van uw hartspier worden beoordeeld. Het is een vorm van onderzoek waarbij we gebruikmaken van lichtradioactieve stoffen. Deze stoffen heten isotopen en zenden gedurende een korte tijd bepaalde stralen uit. Met speciale apparatuur worden die stralen opgevangen, gemeten en vastgelegd in de computer.

Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Het is belangrijk om voor het onderzoek bij uw behandelend specialist aan te geven of u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde geneesmiddelen.
 • bepaalde aandoeningen heeft.
 • zwanger bent of dit op korte termijn wilt worden.

Zwanger?
Het kan gebeuren dat u voor uw bezoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde constateert dat u zwanger bent of denkt te zijn. We verzoeken u dringend dit tijdig door te geven, in ieder geval vóór de dag van het onderzoek. In de meeste gevallen kan het onderzoek dan niet doorgaan. Wanneer u borstvoeding geeft, moet u dit 24 uur vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen, staken. Wanneer u flesvoeding geeft vragen wij u dit vooraf te vertellen. (Ongeboren) baby’s zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Let op

Het is noodzakelijk dat u onderstaande regels opvolgt, anders kan het onderzoek niet doorgaan.

 • De dag voorafgaand aan het onderzoek mag u geen koffie, thee, kruidenthee, ijsthee of cola drinken en geen chocolade of energiedranken (bv. Red Bull) nuttigen. U mag ook geen paracetamol met cafeïne/coffeïne innemen. 
 • U moet nuchter zijn voor het onderzoek. Dit betekent dat u de avond vóór het onderzoek vanaf middernacht (24.00 uur) niets meer mag eten of drinken (ook geen water). 
 • Als u medicijnen gebruikt, mag u daar alleen mee stoppen na uitdrukkelijke toestemming van de behandelend specialist. Andere medicijnen mag u op de dag van het onderzoek met water innemen.
 • Als u Dipyridamol (Persantin) gebruikt en de cardioloog u niet gezegd heeft hiermee te stoppen, moet u 24 uur voorafgaand aan het onderzoek met dit medicijn stoppen. 
 • Neem 2 boterhammen met kaas of ander vet beleg mee en eventueel iets te drinken. 
 • Als u insuline gebruikt, mag u 2/3 van de normale ochtenddosis spuiten en daarna één beschuit of boterham eten met jam of ander mager beleg. 
 • Als u diabetespatiënt bent en hiervoor tabletten gebruikt, moet u vanaf middernacht (24.00 uur) wel nuchter blijven. U mag de tabletten pas na het eerste gedeelte van het onderzoek innemen. • Neemt u wel uw eigen insuline of tabletten mee. 
 • Als u medicatie voor de longen gebruikt (pufjes), neem deze dan mee naar het ziekenhuis. U mag de pufjes ‘s ochtends gewoon gebruiken.

Onderzoek

Voor het onderzoek verzoeken we u uw bovenkleding uit te doen. De medisch nucleair werker brengt in uw arm een infuusnaaldje in. Vervolgens neemt u plaats op een hometrainer. U krijgt elektroden op uw borst om tijdens het fietsen een hartfilmpje te maken. Op het moment van maximale inspanning wordt de radioactieve vloeistof ingespoten. Deze stof maakt de hartspier zichtbaar. Na deze injectie moet u nog een paar minuten door blijven fietsen. De radioactieve stof moet na toediening nog ongeveer een uur inwerken. U kunt dan plaatsnemen in de wachtruimte waar u uw boterhammen met kaas of ander vet beleg opeet en iets kunt drinken (3 à 4 bekers). U krijgt een reep chocolade die u moet opeten zodat de radioactieve stof zich niet ophoopt in de lever en galblaas. Als blijkt dat het hart door het fietsen onvoldoende belast kan worden, moet de belasting alsnog met een medicijn worden gedaan. Na de inwerking van de radioactieve stof vragen wij u op een onderzoeksbed te gaan liggen. U krijgt opnieuw elektroden op uw borst. De camera draait stapsgewijs om uw borst heen. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 20 minuten. Het onderzoek in z’n geheel duurt ongeveer 2 tot 3 uur.

Na het onderzoek

Van het onderzoek ondervindt u weinig hinder. U kunt op eigen gelegenheid naar huis en u mag gewoon eten en drinken. Het is mogelijk dat er naar aanleiding van de inspanningsfoto’s nog nader onderzoek nodig is naar de doorbloeding van de hartspier in rust. Hiervoor krijgt u dan een nieuwe oproep via het secretariaat van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Leefregels na het onderzoek

 • Geeft u borstvoeding? Stopt u daar dan 24 uur mee vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen.
 • U kunt op eigen gelegenheid naar huis.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Als u kleine kinderen heeft, neem ze dan zo weinig mogelijk op schoot gedurende de eerste twaalf uur na het onderzoek i.v.m. nog aanwezige straling.
 • Drink na het onderzoek zoveel mogelijk water.
 • U kunt uw werkzaamheden zonder problemen hervatten, tenzij de arts iets anders heeft voorgeschreven.

Schadelijke bijwerkingen
De hoeveelheid straling die gebruikt wordt is gering en medisch verantwoord. Het verdwijnt snel uit het lichaam. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. U merkt niets van de radioactieve vloeistof.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de specialist of huisarts.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.