DMSA-scan (nierscan)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Onderzoek met licht-radioactieve stof om de werking van de nieren te beoordelen

Onze kwaliteit

 • Onze Radiofarmacie afdeling is gecertificeerd en voldoet aan alle wettelijke eisen.
 • Wij streven naar korte wachttijden.

Voorbereiding

In overleg met uw specialist heeft u een afspraak gemaakt voor een nucleair geneeskundig onderzoek. Wij gaan ervan uit dat u met uw komst naar de afdeling toestemming geeft voor het toedienen van de radioactieve stof en het uitvoeren van het onderzoek. Als u bezwaar heeft, wilt u het onderzoek dan tijdig afzeggen?

Met behulp van dit onderzoek wordt nagegaan hoe de toegediende radioactieve stof (DMSA) in de nieren wordt opgenomen. Hierdoor kan de werking van de nieren worden beoordeeld. Ook kunnen eventuele afwijkingen worden opgespoord. Het is een vorm van onderzoek waarbij we gebruikmaken van licht-radioactieve stoffen. Deze stoffen heten isotopen en zenden gedurende een korte tijd bepaalde stralen uit. Met speciale apparatuur worden die stralen opgevangen, gemeten en vastgelegd in de computer.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding noodzakelijk. Wel is het belangrijk om voor het onderzoek bij uw behandelend specialist aan te geven of u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor bepaalde geneesmiddelen;
 • bepaalde aandoeningen heeft;
 • zwanger bent of dit op korte termijn wilt worden.

Als u medicijnen gebruikt, mag u daar alleen mee stoppen als de behandelend specialist dat uitdrukkelijk tegen u heeft gezegd. Als u moet stoppen, neemt u de medicijnen dan mee naar het ziekenhuis, zodat u ze na het onderzoek in kunt nemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Geef dat dan op tijd door, in ieder geval vóór de dag van het onderzoek. In de meeste gevallen kan het onderzoek dan niet doorgaan. Als u borstvoeding geeft, moet u dit 24 uur staken vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen. (Ongeboren) baby’s zijn namelijk gevoeliger voor straling dan volwassenen. Als u flesvoeding geeft, vragen we u dit vooraf aan te geven. De medisch nucleair werker bespreekt dit verder met u.

Onderzoek

U krijgt een licht-radioactieve vloeistof in een ader in uw arm gespoten. De nieren moeten de vloeistof eerst opnemen. Hierdoor is het pas na minimaal 2 uur mogelijk om foto’s te maken. U hoeft tussen de injectie en het maken van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven.

Tijdens het maken van de foto’s ligt u op uw rug op een onderzoeksbed. De camera komt boven en onder u te staan. Er worden ook foto’s gemaakt, waarbij de camerakoppen om u heen gaan draaien.

Het onderzoek bij kinderen
Uw kind krijgt een infuusnaald ingebracht op de Dagverpleging Kinderen. Vervolgens kunt u zich met uw kind melden bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Hier krijgt uw kind een licht-radioactieve vloeistof via de infuusnaald in een ader van zijn/haar arm gespoten, waarna de infuusnaald wordt verwijderd. De nieren moeten de vloeistof eerst opnemen. Hierdoor is het pas na minimaal 2 uur mogelijk om foto’s te maken. Uw kind hoeft tussen de injectie en het maken van de foto’s niet in het ziekenhuis te blijven. Tijdens het maken van de foto’s ligt uw kind op de rug op een onderzoeksbed. De camera komt boven en onder uw kind te staan. Er worden ook foto’s gemaakt, waarbij de camerakoppen om uw kind heen gaan draaien. Tijdens het maken van de foto’s mag u gewoon bij uw kind blijven.

Het maken van de foto’s duurt in totaal 45 minuten.

Na het onderzoek

Van het onderzoek ondervindt u weinig hinder. Het is wel van belang dat u zich aan de onderstaande regels houdt.

Leefregels

 • Geeft u borstvoeding? Stopt u daar dan 24 uur mee vanaf het moment dat u de radioactieve stof toegediend heeft gekregen.
 • U kunt op eigen gelegenheid naar huis.
 • U mag gewoon eten en drinken.
 • Als u kleine kinderen heeft, neem ze dan zo weinig mogelijk op schoot gedurende de eerste 12 uur na het onderzoek in verband met nog aanwezige straling.
 • Drink na het onderzoek (verspreid over de rest van de dag) ongeveer 4 glazen extra vocht.
 • U kunt uw werkzaamheden zonder problemen hervatten, tenzij de arts iets anders heeft voorgeschreven.

Bijwerkingen

De hoeveelheid straling die gebruikt wordt is gering en medisch verantwoord. Het verdwijnt snel uit het lichaam. Het risico op schadelijke bijwerkingen is hierdoor te verwaarlozen. U merkt niets van de radioactieve vloeistof.

Contact

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.