Diagnostisch onderzoek multiple sclerose

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Diverse vervolgonderzoeken
Diagnose na gemiddeld een week
Verschillende soorten behandelingen

Onze kwaliteit

  • Patiënten beoordelen onze zorg gemiddeld met een 8
  • MS-consulent
  • Intensieve samenwerking met UMCG

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw huisarts of behandelend specialist heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Neurologie, vanwege verdenking op multiple sclerose (MS). Bij MS kunnen veel verschillende klachten optreden, omdat de ziekte in verschillende delen van de hersenen en het ruggenmerg kan ontstaan. Niet iedere MS-patiënt krijgt dezelfde klachten.

In het beginstadium kunnen problemen met het zicht, een doof gevoel of tintelingen en krachtsverlies optreden. In een later stadium kunnen ook andere klachten zoals moeheid en blaasfunctiestoornisssen. Voor het stellen van de diagnose is gericht onderzoek nodig.

Polikliniek

Tijdens uw eerste bezoek op de polikliniek zal de neuroloog u uitvoerig doorvragen over uw medische voorgeschiedenis en uw klachten. Afhankelijk van uw gezondheidsituatie en klachten zal de neuroloog u diverse vervolgonderzoeken voorstellen.

Vervolgonderzoek

De belangrijkste onderzoeksmethoden voor de diagnose van multiple sclerose (MS) zijn een MRI-scan van de hersenen, een ruggenprik en in sommige gevallen KNF-onderzoeken, zoals VEP, SSEP en MEP. Een ruggenprik is niet altijd noodzakelijk. Dit hangt af van diverse factoren, die de neuroloog uiteraard met u bespreekt. Tezamen met de gegevens die de neuroloog heeft uit een gesprek met u over uw klachten en de neurologische onderzoeksresultaten kan de arts vaststellen of er sprake is van MS.

Uitslag

Als de uitslagen van de vervolgonderzoeken bekend zijn, volgt een gesprek met de neuroloog. Dat is gemiddeld een tot twee weken na het laatste onderzoek. De neuroloog bespreekt met u de bevindingen en de mogelijkheden voor behandeling.

Behandeling

De oorzaak van MS is onbekend. Wetenschappers vermoeden dat de ziekte ofwel ontstaat door een virus dat heel lang sluimerend in het lichaam aanwezig kan zijn of door een auto-immuunreactie. Er is geen behandeling bekend waardoor MS volledig geneest. De volgende behandelingen zijn mogelijk:

  • onderdrukking van de ontstekingsreactie met methylprednisolon, een infuuskuur van enkele dagen in dagbehandeling of met een opname
  • vermindering van de ziekteactiviteit met injecties die één tot enkele malen per week door u zelf thuis kunnen worden gegeven - begeleiding door een revalidatiearts, fysiotherapeut en/of ergotherapeut om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren
  • begeleiding door een psycholoog of psychotherapeut voor ondersteuning op het psychosociale vlak
  • begeleiding door een revalidatiearts, fysiotherapeut en/of ergotherapeut bij het zo lang mogelijk mobiel blijven
  • behandeling met middelen die gevolgen van MS, zoals hinderlijke prikkelingen, stijfheid of kramp bestrijden. Dit kunnen medicijnen zijn, maar bijvoorbeeld ook marihuana.

Nazorg

Patienten met MS blijven onder controle bij een neuroloog. Daarnaast is er de mogelijkheid om het spreekuur van de MS-verpleegkundige te bezoeken of telefonisch of e-mail contact met haar te onderhouden. MS-patiënten komen zo nodig bij de revalidatiearts  in het Martini Ziekenhuis of in Revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren.