Zorgpad beroerte

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Zorgpad bij een beroerte
Multidisciplinair behandelteam

Onze kwaliteit

 • Behandelingen op elkaar afgestemd
 • Expertise uit verschillende vakgebieden
 • Nazorg in samenwerking met verpleeghuizen
 • Ontwikkeld in samenwerking met patiëntenorganisaties

Algemeen

Een beroerte is een plotseling probleem in de bloedvaten in de hersenen. Er zijn globaal twee vormen te onderscheiden bij een beroerte: een herseninfarct of een hersenbloeding. Beide vormen hebben hun eigen behandeling.

Bij het onderzoek en de behandeling van een beroerte zijn verschillende specialismen (vakgebieden) betrokken die goed met elkaar samenwerken. De stappen in het diagnose- en behandeltraject zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Wij noemen dit het ‘zorgpad beroerte’. Dit houdt onder andere het volgende in:

 • Voor onderzoek en behandeling is een multidisciplinair behandelteam samengesteld. Het team bestaat uit een neuroloog, revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedisten verpleegkundige. Zij werken tijdens uw behandeling intensief samen.
 • U krijgt een Patiënten Informatie Dossier (PID), waarin alle informatie nog eens uitgebreid beschreven staat. U kunt in deze informatiemap ook uw afspraken in het ziekenhuis, uw aantekeningen of vragen opschrijven.

Onderzoek en diagnose

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden enkele onderzoeken gedaan om een diagnose te kunnen stellen. Zo wordt er een CT-scan en hartfilmpje gemaakt. Ook wordt er bloed afgenomen. Vaak worden bovenstaande onderzoeken al gedaan tijdens de periode dat u op de spoed eisende hulp verblijft. Afhankelijk van uw klachten kunnen er nog andere onderzoeken plaatsvinden. Bijvoorbeeld een Duplex-onderzoek en/of een MRI-scan. Een korte uitleg per onderzoek:

 • Bloedonderzoek: Bloedonderzoek geeft informatie over verschillende bloedwaarden. Bij u zal onder andere het cholesterol en de bloedsuikerwaarde bepaald worden.
 • Hartfilmpje: Een hartfilmpje of ECG (electrocardiogram) is een onderzoek dat de elektrische activiteit van uw hart registreert.
 • CT-scan: (Computer Tomografie); met röntgenstraling en een computer worden foto’s gemaakt van het hoofd.
 • MRI-scan: (MagneticResonance Imaging); met een magnetisch veld en radiogolven worden beelden gemaakt van het hoofd.
 • Duplex-onderzoek: Bij dit onderzoek wordt de halsslagader inbeeld gebracht. Daarnaast wordt de stroomsnelheid van het bloed bepaald.

De neuroloog of zaalarts bespreekt de uitslagen met u. Aansluitend op de diagnose wordt een behandelvoorstel opgesteld en uitgevoerd.

Behandelingen

Er zijn globaal twee vormen te onderscheiden bij een beroerte die elk hun eigen behandeling hebben:

 • Herseninfarct: een bloedvat in de hersenen wordt afgesloten door bijvoorbeeld een bloedstolsel.
 • Hersenbloeding: een bloedvat in de hersenen knapt waardoor het bloed zich in de hersenen ophoopt.

De behandeling van een beroerte verschilt per type beroerte en per patiënt. Zodra bij u een beroerte is geconstateerd wordt er multidisciplinair een behandelplan opgesteld. Uw behandelend arts bespreekt met u welke behandeling het beste bij uw situatie past.

Nazorg

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt met u besproken of u naar huis gaat of naar een andere zorginstelling om te revalideren. De afdeling Neurologie is onderdeel van de zorgketen voor patiënten met een beroerte en heeft een samenwerkingsverband met het Heymanscentrum, het Zonnehuis en De Twaalf Hoven.

Als u met ontslag gaat wordt er een controleafspraak gemaakt op de polikliniek Neurologie. Deze afspraak vindt ongeveer 6 weken na uw ontslag plaats.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.