Neurologie & Klinische Neurofysiologie (KNF)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Neurologie houdt zich bezig met ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren. Op de afdeling KNF vinden aanvullende onderzoeken plaats naar de functie van hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren.

Onze kwaliteit

  • Patiënten beoordelen onze zorg gemiddeld met een 8
  • Multidisciplinaire behandeling voor aandoeningen als MS, Parkinson, hoofdpijn, slaapstoornissen, duizeligheid, epilepsie en Carpale Tunnel Syndroom.

Neurologie & Klinische Neurofysiologie (KNF)

Neurologie is het specialisme voor ziekten van de hersenen, de zenuwen, het ruggenmerg en de spieren. Neurologen krijgen te maken met zeer uiteenlopende klachten en aandoeningen, zoals hersenbloedingen, hernia, ziekte van Parkinson, epilepsie, hoofdpijn en Multiple Sclerose (MS).

Op de afdeling Klinische Neurofysiologie vinden aanvullende onderzoeken naar de functie van hersenen, zenuwen, ruggenmerg en spieren plaats. Ook vinden er onderzoeken plaats naar de conditie van bloedvaten in het hoofd en de hals. Daarnaast bewaken ze patiënten op de operatietafel, tijdens complexe operaties op het gebied van de hersenfunctie/zenuwfunctie en de bloedtoevoer naar de hersenen.

Veel neurologische aandoeningen vragen om een multidisciplinaire aanpak. De neurologen van het Martini Ziekenhuis werken daarom veel samen met andere specialismen, zoals in het Hoofdpijncentrum, de Duizeligheidspoli en in het Martini Slaapcentrum. Er is een intensieve samenwerking met de neurochirurgen, vaatchirurgen, kinderartsen, KNO-artsen, psychologen, psychiaters, gynaecologen en de afdeling Geriatrie.

Een aantal neurologische ziekten, zoals epilepsie, de ziekte van Parkinson en migraine, is goed te behandelen met medicijnen. Bij andere ziekten is een operatie nodig, hiervoor verwijst de neuroloog naar de neurochirurg of de plastisch chirurg.
De neurologen zijn verder betrokken bij slaapgerelateerde stoornissen zoals slaapapneu. In het Martini Ziekenhuis is een Slaapcentrum gevestigd.

Bij veel neurologische ziektes is begeleiding belangrijk. De specialist werkt daarom nauw samen met fysio- en ergotherapeuten, revalidatieartsen, logopedisten en verpleegkundigen. Het Martini Ziekenhuis heeft voor de ziekten MS en Parkinson eigen consulenten in dienst. Daarnaast nemen de neurologen deel aan regionale netwerken om goede individuele zorg te realiseren, zoals het netwerk voor patiënten die getroffen zijn door een beroerte.

Mw. I.M. Berghuis
Verpleegkundig consulent Neurologie

Dhr. J.H. Berghuis
Neuroloog

M. Bos
Neuroloog

Dhr. G. Douma
KNF-neuroloog

Mw. M Gosman
Neuroloog

Mw. T. de Haan
Verpleegkundig consulent Parkinson

Mw. M.M. Hemmelder
Verpleegkundig consulent

Icoon Man

Dhr. H.J. Klijn
Verpleegkundig specialist

Mw. H. Levering
fysiotherapeut/ketencoördinator CVA-zorgketen Groningen

Dhr. J.F. Meilof
Neuroloog

Mw. A.A.E. van der Meulen
Neuroloog

Mw. M. Padberg
Neuroloog

Mw. J.H. Postma
Physician assistant

Icoon Vrouw

Mw. A.P.N Postmus-Nijsing
Parkinsonverpleegkundige

Dhr. A. Schaafsma
KNF-neuroloog

Dhr. S.M. Schade van Westrum
Neuroloog

Dhr. E.S. Schut
Neuroloog

Mw. S. Timpers
Verpleegkundig consulent Neurologie

Mw. W. van der Woude
Regieverpleegkundige

Mw. J.B.M. de Vos
Neuroloog

Op het gebied van de ziekte van Parkinson vindt in samenwerking met het UMCG en verpleeghuis Maartenshof onderzoek plaats naar de beste vorm van behandeling en begeleiding bij patienten die al lang de ziekte van Parkinson hebben. Daarnaast neemt het Martini Ziekenhuis deel aan onderzoek met nieuwe medicijnen die bij de behandeling van de ziekte van Parkinson gebruikt kunnen worden.

De polikliniek Neurologie is op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (050) 524 5665.

De polikliniek Klinische Neurofysiologie is op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (050) 524 5180.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.