Nekhernia operatief verwijderen

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Zenuwbeknelling in de nek operatief opheffen

Onze kwaliteit

  • Uitgebreide kennis en ervaring in wervelkolomchirurgie

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met de neurochirurg besluit u een operatie voor een nekhernia te ondergaan. Deze ingreep gebeurt onder algehele narcose. Voor deze ingreep bent u 2 dagen opgenomen in het ziekenhuis.

Voorafgaand aan de operatie ontvangt u een oproep voor het preoperatief spreekuur. Onze operatieplanning loopt slechts enkele dagen vooruit. Dit komt omdat we ruimte moeten reserveren voor eventuele hersenoperaties. Deze patiënten moeten vaak op korte termijn geopereerd worden. Wij kunnen u hierdoor pas kort voor uw operatie informeren over de operatiedatum. We doen ons uiterste best om de datum van uw opname een week van tevoren aan u door te geven. Toch kan het gebeuren dat we u pas een dag van tevoren bellen. Ook kan het gebeuren dat een geplande operatie niet door kan gaan, omdat een spoedoperatie voorrang krijgt. Wij hopen op u begrip hiervoor.

Opname

Wanneer u op de dag van de operatie naar het ziekenhuis komt, moet u bij aankomst nuchter zijn. 

Op de dag van uw opname meldt u zich bij de receptie in de centrale hal. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling Neurochirurgie. De verpleegkundige van de afdeling bereidt u voor op de operatie. De fysiotherapeut komt bij u langs. Deze geeft u uitleg en oefeninstructies. Na de operatie is fysiotherapie meestal niet meer nodig.

Operatie

Voor de ingreep zijn twee technieken mogelijk: de operatie via de hals en de operatie via de nek.

Via de hals
De anesthesioloog brengt u onder narcose. Tijdens de operatie, die 1-1 ½  uur duurt, ligt u op uw rug. Via een snee aan de voorzijde van de hals wordt de voorkant van de nekwervels bereikt. Via röntgenbeelden wordt de juiste tussenwervelschijf gekozen. De operatie gaat daarna via een microscoop. De beschadigde tussenwervelschijf wordt in zijn geheel verwijderd. Daarna wordt de hernia verwijderd die de zenuw beknelt. De chirurg zet vervolgens de wervels weer aan elkaar vast met botcement of een kunststof kooitje gevuld met kunstbot. Soms laat de chirurg aan het einde van de operatie een wondslangetje (drain) achter.

Via de nek
De anesthesioloog brengt u onder narcose. Tijdens de operatie ligt u op uw buik in een frame met het hoofd iets naar beneden. Via röntgenbeelden  bepaalt de chirurg de locatie van de wervel en legt deze via een korte snee in het midden van de nek vrij. Met behulp van een microscoop wordt een  opening van 10 mm gemaakt. De beknelde zenuw krijgt zo meer ruimte en een eventueel aanwezige hernia wordt verwijderd. Bij het sluiten van de wond wordt soms een wonddrain achtergelaten.

Na de operatie

U bent 1 nacht opgenomen op de afdeling Medium Care vanwege het risico op een nabloeding. Bij terugkomst op de verpleegafdeling mag u al onder toezicht van de verpleegkundige uit bed.

De dag na de operatie wordt een eventuele drain verwijderd. U krijgt dan nog instructies van de fysiotherapeut. Na de visite van de arts mag u naar huis.

Na de operatie via de hals kunt u soms wat drukgevoel op de slokdarm hebben en wat hees zijn.

Voorlichtingsfilm voor een goed herstel na een rugoperatie
Bekijkt u de voorlichtingsfilm met houding- en bewegingsadviezen na een rugoperatie. Dit zorgt ervoor dat u goed kunt herstellen van de operatie. En snel starten met bewegen zorgt ervoor dat u minder kracht en conditie verliest.

Nazorg

Na de ingreep is fysiotherapie thuis meestal niet nodig. Wel krijgt u van onze fysiotherapeuten uitleg hoe u uw nek kunt ontspannen. 

De operatiewond is meestal onderhuids gehecht. Eventuele strips mag u zelf na 7 dagen verwijderen. Eventuele hechtingen moeten na 7 dagen door de huisarts verwijderd worden. Na 6 weken komt u voor controle terug bij de specialist. Er wordt dan opnieuw een foto van uw nek gemaakt.

Leefregels

De herstelperiode duurt ongeveer 6 weken. In die periode is het belangrijk activiteiten te beperken, waarbij u uw armen gebruikt en daarmee uw nek belast. U mag niet deelnemen aan het verkeer. Als het herstel vlot verloopt, mag u naar eigen gevoel en inzicht meer doen.

Het resultaat van de ingreep is over het algemeen zeer goed. Meestal is de armpijn na de operatie grotendeels weg. Als dit niet zo is, gaan we ervan uit dat de zenuw nog geïrriteerd is en wachten we spontaan herstel af. Het herstel van uitvalsverschijnselen, zoals een doof gevoel en  zwakte van de spieren, kan langer duren (maanden) of soms zelfs uitblijven.

Een nekhernia kan niet terugkeren op dezelfde plek, omdat de hele tussenwervelschijf is verwijderd.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.