Algemene psychologische hulp

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Een medisch psycholoog biedt patiënten hulp bij het hervinden van het psychisch evenwicht. Bijvoorbeeld via psychotherapie, cognitieve gedragstherapie of EMDR.

Onze kwaliteit

 • Zorg op maat voor alle leeftijden
 • Up-to-date behandelingen
 • Uitgebreide diagnostiek mogelijk
 • Direct overleg mogelijk met uw behandelend arts

Verwijzing

Alleen uw behandelend arts in het ziekenhuis kan u naar een medisch psycholoog verwijzen. Wel kunt u dit op eigen initiatief bij uw arts aanvragen. Voorbeelden van klachten waarmee u bij de medisch psycholoog terecht kunt, zijn:

 • verwerkingsproblemen als gevolg van een ziekte, operatie, of andere ingrijpende gebeurtenis
 • moeite met het omgaan met een chronische aandoening, zoals diabetes of hartfalen
 • onbegrepen lichamelijke klachten, zoals hoofd- en buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak
 • symptomen die wijzen op een achteruitgang van denken, geheugen of concentratie.

Intakegesprek

In het eerste gesprek bespreekt de medisch psycholoog uw klachten met u. Als u hiermee instemt, kan zonodig ook een gesprek plaatsvinden met uw partner, een familielid of een andere direct betrokkene. Vervolgens kan de medisch psycholoog een psychologisch testonderzoek voorstellen. Dit is een hulpmiddel om uw klachten verder in kaart te brengen.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek worden testen of vragenlijsten afgenomen. Bijvoorbeeld om uw persoonlijkheid te onderzoeken of om uw geheugen en concentratie te toetsen. Meestal is het de psychodiagnostisch medewerker die dit onderzoek uitvoert. Deze is gespecialiseerd in de afname van psychologisch testonderzoek. Na afloop van het onderzoek bespreekt de medisch psycholoog de resultaten met u. Soms is het voldoende te weten waardoor de klachten veroorzaakt worden. In andere gevallen is een behandeling van de klachten nodig.

Behandeling

De medisch psycholoog adviseert u over de vorm van behandeling. De behandeling is meestal gericht op klachtenvermindering of leren beter om te gaan met uw klachten. Voorbeelden zijn:

 • Hulp bij het hervinden van psychisch evenwicht, bijvoorbeeld bij angst- of depressieve klachten door een lichamelijke aandoening of ziekte.
 • Het vergroten van zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl.
 • Het leren omgaan met beperkingen door hersenletsel.
 • Begeleiding van ouders met een kind met lichamelijke klachten.

De medisch psycholoog beperkt zich meestal tot een kortdurende behandeling. Soms is een langduriger behandeling of een uitgebreider onderzoek nodig. De medisch psycholoog kan u dan doorverwijzen naar een andere instantie of hulpverlener. Dit kan bijvoorbeeld een eerstelijnspsycholoog of de GGZ zijn.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.