Praktische en materiële begeleiding

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Begeleiding en hulp bij praktische en materiële problemen die gezondheidsgerelateerd zijn.

Onze kwaliteit

  • Op korte termijn eerste afspraak
  • Poliklinisch vervolg mogelijk
  • Goede contacten met instellingen buiten het ziekenhuis
  • Multidisciplinair overleg

Voorbereiding

Meestal komt het contact tot stand nadat uw arts of verpleegkundige dit aan u heeft geadviseerd. Hij/zij meldt u dan aan bij onze afdeling. U kunt echter ook zelf met de afdeling contact opnemen.

Intakegesprek

Afhankelijk van uw vraag verzamelen we samen met u de benodigde gegevens en wordt uw situatie verkend. Soms is het nodig om, met uw toestemming, contact op te nemen met andere betrokkenen om de informatie compleet te maken. U spreekt met de maatschappelijk werker af hoe het vervolg zal zijn en waarop de hulpverlening zal zijn gericht.

Behandeling

Voor de praktische en/of materiële gevolgen van uw ziek zijn, opname of behandeling krijgt u begeleiding. U kunt hierbij denken aan advies, informatie maar ook aan daadwerkelijke dienstverlening, zoals hulp bij het invullen van formulieren, contact hebben met externe instanties, bemiddeling bij het aanvragen van voorzieningen of verwijzing naar de geëigende instantie.

De hulpverlening is gericht op:

  • het aanpakken en beantwoorden van uw praktische hulpvraag
  • het vergroten van uw zelfredzaamheid bijvoorbeeld door het aanleren van vaardigheden en het krijgen van informatie en advies.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.