Ouderbegeleiding

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Begeleiding bij het hanteren van de ouderrol bij opname, ziekte of aandoening van een kind.

Onze kwaliteit

  • Op korte termijn eerste afspraak
  • Poliklinisch vervolg mogelijk
  • Goede contacten met instellingen buiten het ziekenhuis
  • Multidisciplinair overleg

Voorbereiding

Meestal komt het contact tot stand nadat uw arts of verpleegkundige dit aan u heeft geadviseerd. Hij/zij meldt u dan aan bij onze afdeling. U kunt echter ook zelf met de afdeling contact opnemen.

Intakegesprek

Afhankelijk van uw vraag verzamelen we samen met u de benodigde gegevens en wordt uw situatie verkend. Soms is het nodig om, met uw toestemming, contact op te nemen met andere betrokkenen om de informatie compleet te maken. U spreekt met de maatschappelijk werker af hoe het vervolg zal zijn en waarop de hulpverlening zal zijn gericht.

Behandeling

Als ouder(s) krijgt u hulp bij het hanteren van de gevolgen van de ziekte of aandoening en de behandeling of opname van uw kind. Mogelijke gespreksvormen zijn coachende gesprekken (aanmoedigen, stimuleren en motiveren) of inzichtgevende gesprekken.

De hulpverlening is gericht op

  • het bieden van ruimte voor het uiten van uw gevoelens over de opname, ziekte of aandoening van uw kind
  • het nagaan van de impact op het dagelijks gezinsleven en op uw rol als ouder
  • het ontwikkelen van een nieuw evenwicht in de gezinssituatie.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.