Veranderings- en competentiegerichte begeleiding

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Begeleiding bij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Onze kwaliteit

  • Op korte termijn eerste afspraak
  • Poliklinisch vervolg mogelijk
  • Goede contacten met instellingen buiten het ziekenhuis
  • Multidisciplinair overleg

Voorbereiding

Meestal komt het contact tot stand nadat uw arts of verpleegkundige dit aan u heeft geadviseerd. Hij/zij meldt u dan aan bij onze afdeling. U kunt echter ook zelf met de afdeling contact opnemen.

Intakegesprek

Afhankelijk van uw vraag verzamelen we samen met u de benodigde gegevens en wordt uw situatie verkend. Soms is het nodig om, met uw toestemming, contact op te nemen met andere betrokkenen om de informatie compleet te maken. U spreekt met de maatschappelijk werker af hoe het vervolg zal zijn en waarop de hulpverlening zal zijn gericht.

Behandeling

In de gesprekken bent u bezig met het aanleren van nieuw gedrag. Uw denken en voelen spelen hierbij een grote rol. Mogelijke gespreksvormen zijn coachende gesprekken (aanmoedigen, stimuleren en motiveren), inzichtgevende gesprekken en structurerende gesprekken.

De hulpverlening is gericht op:

  • vergroten van de vaardigheden waardoor u uw problemen beter kunt hanteren
  • vergroten van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van zicht op de mogelijkheden en beperkingen van de gegeven situatie
  • vergroten van de zelfredzaamheid
  • het verkrijgen van meer balans in het lichamelijk, psychosociaal en maatschappelijk functioneren.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.