Medisch maatschappelijk werk

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

De medisch maatschappelijk werker adviseert en begeleidt bij praktische en/of psychosociale problemen die samenhangen met ziekte, opname of behandeling en bij alle daaruit voortvloeiende veranderingen.

Onze kwaliteit

  • Op korte termijn eerste afspraak
  • Poliklinisch vervolg mogelijk
  • Goede contacten met instellingen buiten het ziekenhuis
  • Multidisciplinair overleg

Medisch maatschappelijk werk

Als een patiënt ziek is, onderzocht, behandeld of opgenomen wordt kan dat ingrijpend zijn. Het kan het dagelijks en emotioneel leven en ook het toekomstbeeld beïnvloeden. Mogelijk heeft het ook effect op het contact dat de patiënt heeft met naasten, op het werk, of tijdens vrijetijdsbesteding.

De medisch maatschappelijk werker is deskundig op verschillende terreinen. Zij begeleidt de patiënt, geeft informatie en advies of bemiddelt. Zij kan bijvoorbeeld helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden, bij het omgaan met de ziekte en bij het nemen van besluiten. Ook kan zij behulpzaam zijn bij de praktische gevolgen van een ziekte/beperking of bij een verwijzing.

Met de maatschappelijk werker hebben patiënten contact over:

  • het omgaan met de gevolgen van de ziekte/opname
  • het delen van ervaringen en emoties
  • het benaderen van conflicten en teleurstellingen
  • het verwerken van en leven met verlies
  • het vinden van de weg naar de juiste voorzieningen.

De maatschappelijk werker begeleidt, als dat nodig is, ook gesprekken met familie en andere naasten.

Dhr. B.B. Busz
medisch maatschappelijk werker

Mw. E.A.M. Mertens
Medisch maatschappelijk werker

Mw. L. Postma
Medisch maatschappelijk werker

Dhr. E Schiphof
Medisch Maatschappelijk Werker

De behandelend specialist, een verpleegkundige of de verpleegkundig consulent kan de patiënt wijzen op de mogelijkheid van een gesprek met medisch maatschappelijk werk. Als de patiënt daarvoor kiest, zorgen zij ervoor dat er contact gelegd wordt. De patiënt kan ook zelf het initiatief nemen en ons bellen via tel. (050) 524 61 82.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.