Kijkonderzoek (endo-echografie) via de slokdarm

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Kijkonderzoek in dagverpleging
Duur van opname ongeveer drie uur
Vervoer naar huis regelen

Onze kwaliteit

  • Verdoving via een roesje (sedatie)
  • Patholoog kijkt direct mee of het weggenomen weefsel geschikt is voor onderzoek

Definitie

Echografie is een onderzoekstechniek die organen en weefsel zichtbaar maakt op een beeldscherm met behulp van ultrageluidsgolven. Bij een endo-echografie brengt de longarts  via de mond een buigzame slang (een endoscoop) in de slokdarm. Aan de endoscoop zit een kleine echokop die geluidsgolven uitzendt en ontvangt. Hiermee kan de longarts gedetailleerde opnames maken van lymfeklieren en het weefsel daaromheen. Ook kan de longarts met een dunne naald via de endoscoop (pijnloos) weefsel wegnemen voor onderzoek.

Voorbereiding

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn.

  • Als u in de ochtend een afspraak heeft voor het onderzoek, dan mag u vanaf 0:00 uur ’s nachts niets meer eten en drinken en roken. Vindt uw onderzoek ’s middags plaats, dan mag u in de  ochtend normaal ontbijten. Na 09.00 uur mag u niet meer eten en drinken. U mag nog wel een glas water drinken. Vanaf 1 uur vóór het onderzoek mag u ook geen water meer drinken.
  • Als u medicijnen gebruikt, mag u deze op de dag van het onderzoek innemen met wat water.
  • Bent u diabetespatiënt en gebruikt u hiervoor insuline of tabletten, overleg dan met uw behandelend arts hoe u het medicijn gebruik kunt aanpassen.
  • Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen bijvoorbeeld Acenocoumarol (Sintromitis), Fenprocoumon (Marcoumar) of Carbasalaatcalcium (Ascal)? Overleg dan met uw longarts.
  • Voor het onderzoek wordt u in een lichte slaap (roesje) gebracht. Het roesje bestaat uit Midazolam (slaapmiddel) en pethidine of fentanyl (sterke pijnstiller).  Bent u overgevoelig (allergisch) voor een van deze middelen? Bespreek dit dan vooraf met uw longarts.

Onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij het Endoscopiecentrum. U wordt opgenomen op de dagverpleging van het Endoscopiecentrum.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde. Een bijtring beschermt uw tanden en de endoscoop. Voordat het onderzoek begint geeft de longarts u via het infuus een roesje zodat u zo weinig mogelijk van het onderzoek merkt. De longarts brengt de endoscoop via uw mond en uw keel in de slokdarm. Uw luchtwegen blijven vrij, zodat u rustig kunt ademhalen. Als het onderzoek is afgelopen, haalt de longarts de endoscoop voorzichtig uit uw mond. Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek brengt de verpleegkundige u weer naar de dagverpleging van het Endoscopiecentrum, waar u rustig kunt herstellen. Meestal duurt het een uur voordat u weer goed wakker bent. Uw keel kan na het onderzoek wat rauw aanvoelen. Wanneer u goed wakker bent en weer normaal kunt slikken, krijgt u wat te drinken.

Vanwege het roesje mag u na het onderzoek niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Het is nodig dat u van te voren vervoer naar huis regelt. U kunt voor de rest van de dag beter geen belangrijke afspraken maken.

Als u voor het onderzoek met bloed verdunnende medicijnen bent gestopt, dan kunt u hier in overleg met uw arts weer mee starten.

Complicaties

De kans op complicaties bij een endo-echografie is zeer klein. De kans op een bloeding is ongeveer 1 op de 1000 puncties (0,1%). Heel zelden kunnen tijdens het onderzoek gebitselementen beschadigen. Dit kan vooral gebeuren bij patienten met een gebit in slechte conditie.

In zeldzame gevallen kan de sedatie bij een patiënt met hart- en /of longproblemen tijdens het onderzoek tot ademhalingsstoornissen leiden. In dat geval zal de sedatie worden aangepast. Als u voorafgaand aan het onderzoek nog een gesprek met de longarts wilt om over het risico op complicaties te praten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken op de polikliniek Longziekten.

Neem altijd contact op met het ziekenhuis als u binnen 24 uur na het onderzoek last krijgt van:

  • Koorts (boven de 38,5 graden) en/ of koude rillingen
  • Toenemende kortademigheid
  • Hoesten en opgeven van bloed

Uitslag

De longarts zal tijdens een poliklinische afspraak de resultaten van het onderzoek met u bespreken. Als er bij u weefsel is weggenomen voor nader onderzoek door de patholoog, dan krijgt u de uitslag daarvan van de longarts bij uw volgende polikliniekbezoek.