Zorgpad longkanker

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Zorgtraject bij longkanker
De longarts is coördinator
Strakke planning van onderzoeken
Behandeling volgens behandelplan

Onze kwaliteit

 • Patiënten beoordelen onze zorg gemiddeld met een 8,5
 • Vooraf uitleg door longoncologieverpleegkundige
 • Combinatieafspraken en korte tussentijdse wachttijden

Wachttijd

Algemeen

Wanneer bij u de verdenking op longkanker bestaat, zal uw huisarts of uw specialist u doorverwijzen naar de longarts. U doorloopt daarna een traject met diverse (diagnostische) onderzoeken en, als de uitslag bekend is, de behandeling. Dit gehele traject van onderzoek en behandeling noemen wij het ‘zorgpad longkanker’.

Wij hebben de stappen in dit zorgpad zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, zodat u niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen of tussen uw afspraken onnodig veel tussentijdse wachttijden heeft. De longarts coördineert uw zorgpad en is uw vast aanspreekpunt. U weet vooraf wat de gang van zaken is tijdens onderzoek en behandeling.

Start zorgpad

Het zorgpad longkanker bestaat uit een aantal vervolgstappen. Na verwijzing door de huisarts of uw specialist belt u de polikliniek Longziekten voor een afspraak.

De secretaresse regelt in eerste instantie dat u zo snel mogelijk en binnen maximaal 3 werkdagen op de polikliniek gezien wordt. Zo mogelijk vinden op dezelfde dag ook verschillende onderzoeken plaats. U krijgt een longfunctieonderzoek, er wordt laboratoriumonderzoek gedaan en er wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt. De longarts stelt u vragen over uw gezondheidstoestand en doet een lichamelijk onderzoek. Tevens bespreekt de arts met u de uitslag van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan.

Daarna krijgt u uitleg over de onderzoeken die nog volgen. De secretaresse maakt voor u de afspraken voor het vervolgonderzoek en voor een 2e bezoek aan de longarts.

Stap 2

Zo nodig vindt binnen 1 week een aantal vervolgonderzoeken plaats, zoals:

 • PET-scan (Positron Emissie Tomografie) van de longen: hierbij worden opnames gemaakt van het hele lichaam. Bij dit onderzoek wordt een radioactieve stof in het lichaam gespoten, die wordt opgenomen door kwaadaardige cellen. Dit is op de opnames te zien. Hiermee kan dus een beeld worden gevormd of een longafwijking kwaadaardig is en tegelijk of er eventueel uitzaaiingen zijn in het lichaam.
 • CT-scan (Computer Tomografie) van de longen: hierbij worden meer gedetailleerde röntgenfoto’s gemaakt waarop de afwijking beter in beeld wordt gebracht. In een deel van de gevallen zullen de PET- en CT-scan tegelijk in één apparaat worden gemaakt.
 • Bronchoscopie: dit is een kijkonderzoek van de luchtwegen, waarbij met behulp van een flexibel slangetje (bronchoscoop) in de long kan worden gekeken. Ook kan materiaal worden afgenomen voor kweken en microscopisch onderzoek.
 • Slokdarmecho : Dit is een kijkonderzoek, waarbij met een flexibele slang de samenstelling van de lymfeklieren en de long bekeken worden. Ook kan materiaal worden afgenomen voor onderzoek.

 

Stap 3 en 4

Maximaal 10 dagen na uw 1e bezoek aan de longarts, heeft u de 2e afspraak op de polikliniek Longziekten. De longarts vertelt u de uitslagen van de vervolgonderzoeken en wat dit betekent. Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat u longkanker heeft, zal de longarts mogelijk aanvullend onderzoek voorstellen. Het gaat dan vaak om het maken van aanvullende foto’s, soms een fietsergometrie (een inspanningstest) of een onderzoek bij de cardioloog.

De secretaresse maakt voor u de afspraken, ook voor uw volgende bezoek aan de longarts. Aan de hand van onderzoeksresultaten wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. De longarts overlegt met andere medisch specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van kanker, welke behandeling of ingreep voor u noodzakelijk is. De longarts houdt ook uw huisarts op de hoogte van uw situatie.

Behandelplan

Indien nodig heeft u na de aanvullende onderzoeken een 3e gesprek met de longarts. Alle uitslagen van de onderzoeken die u heeft ondergaan zijn dan bekend. De longarts bespreekt met u het vervolg en het behandelplan. Uw behandelplan kan bestaan uit:

 • chemotherapie, dit zijn medicijnen die tegen kanker worden toegediend. De oncologieverpleegkundige geeft u informatie over de chemokuur. Deze behandeling zal in overleg met u binnen 1 week kunnen starten.
 • radiotherapie, dit is behandeling door middel van bestraling. Dit kan meestal binnen 10 dagen starten.
 • een chirurgische ingreep voor nader onderzoek, dit kan zijn een mediastinoscopie (om de lymfeklieren te bekijken die zich tussen de longen bevinden); of een thoracoscopie (om de longvliezen nader te bekijken). Tijdens deze ingrepen kan de longarts weefsel wegnemen en laten onderzoeken in het laboratorium. Deze onderzoeken kunnen in overleg met u binnen 10 dagen plaatsvinden.
 • een chirurgische ingreep voor het verwijderen van de aandoening en (een deel van) de long (thoracotomie). Dit kan in overleg met u meestal binnen 2 weken plaatsvinden.

Controle

Gedurende het hele zorgpad van onderzoek en behandeling blijft u onder controle van de longarts.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.