Klinische Farmacie (ziekenhuisapotheek)

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Klinische Farmacie levert geneesmiddelen en farmaceutische zorg aan patiënten die zijn opgenomen in het Martini Ziekenhuis. De afdeling zorgt er ook voor dat geneesmiddelen veilig voorgeschreven, afgeleverd en toegediend worden. Verder levert de afdeling geneesmiddelen aan andere zorginstellingen.

Onze kwaliteit

  • Bereiding van bijzondere geneesmiddelen
  • Bewaking en borging van medicatieveiligheid voor en tijdens ziekenhuisopname en bij vertrek
  • Diverse certificeringen (GMP, ISO15189)

Klinische Farmacie (ziekenhuisapotheek)

In de ziekenhuisapotheek werken onder meer apothekers en apothekersassistenten. Zij controleren alle voorgeschreven medicatie op juistheid van het voorschrift en dosering, eventuele ongewenste combinaties van geneesmiddelen en eventuele contra-indicties en allergieën. Daarnaast bereidt de ziekenhuisapotheek bijzondere geneesmiddelen, waaronder: alle cytostatica (chemokuren) voor oncologiepatiënten, parenterale voeding voor patiënten die tijdelijk niet kunnen eten, bijzondere geneesmiddelen voor individuele patiënten of kinderen en geneesmiddelen die als injectie worden toegediend.

Ook andere ziekenhuizen en verpleeghuizen maken gebruik van de dienstverlening van de ziekenhuisapotheek. Verder levert de ziekenhuisapotheek geneesmiddelen aan het eerste elftal van FC Groningen.

Voor de levering van apotheekbereidingen aan andere apotheken, instellingen of zorgverleners klik hier.

Medicatiecheck vooraf
Bij de medicatiecheck op het Preoperatief Spreekuur bespreekt de apothekersassistent de thuismedicatie om vast te kunnen stellen welke medicatie daadwerkelijk wordt gebruikt. Als de patiënt geen toestemming heeft gegeven aan de eigen apotheek om medicatiegegevens te delen, dan neemt de patiënt zelf een medicatieoverzicht mee (op te vragen bij de eigen apotheek). Belangrijk is dat de medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld bij de drogist) en regelmatig worden gebruikt, ook op dit overzicht staan. De apothekersassistent legt het medicijngebruik vast in het Elektronisch Patiënten Dossier. Let op: als medicatie wijzigt nadat u bij het Preoperatief Spreekuur bent geweest, neem dan altijd contact op via tel. (050) 524 6929 om dit door te geven.

Patiënten die met spoed worden opgenomen, krijgen een medicatiecheck op de Spoedeisende Hulp of op de verpleegafdeling.

Toestemming voor inzage in medicatiegebruik
Om de medicatieveiligheid te vergroten kunnen patiënten bij de eigen apotheek een formulier invullen om andere zorgverleners toestemming te geven om hun medicatiegebruik in te zien. Online toestemming geven kan via www.ikgeeftoestemming.nl. Met name bij een onverwachte ziekenhuisopname kan snelle inzage in medicatiegebruik complicaties voorkomen!

Bij een ziekenhuisopname
Patiënten nemen alle medicatie die zij thuis gebruiken, mee naar het ziekenhuis (liefst in de originele verpakking). Dit geldt ook voor medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn (bijvoorbeeld bij de drogist) en regelmatig worden gebruikt. Tijdens de ziekenhuisopname wordt bijna alle medicatie vanuit de ziekenhuisapotheek verstrekt. Soms kan de medicatie van thuis worden doorgebruikt in het ziekenhuis (om verspilling te voorkomen). Het gaat dan bijvoorbeeld om insuline, oogdruppels, crèmes of zalven, inhalatiemedicatie, orale anticonceptie (de ‘pil’), hiv-medicatie, geneesmiddelen voor een geneesmiddelenonderzoek en homeopathische of kruidengeneesmiddelen. Als tijdens de ziekenhuisopname voor deze medicatie aanvulling nodig is, regelt de ziekenhuisapotheek meestal deze aanvulling.

Bij vertrek uit het ziekenhuis
Patiënten krijgen bij vertrek uit het ziekenhuis een Actueel Medicatie Overzicht. Dit overzicht gaat ook naar de huisarts en/of specialist Ouderengeneeskunde en de eigen apotheek van de patiënt. Als medicatie tijdens de ziekenhuisopname is gewijzigd, komt de apothekersassistent langs op de verpleegafdeling om daarover uitleg te geven.  

De apothekersassistent kan de nieuwe medicatie direct meenemen naar het ontslaggesprek. Van deze service kunnen patiënten gebruik maken als zij dit bij de medicatiecheck op het Preoperatief Spreekuur hebben aangegeven. Patiënten kunnen hun medicatie ook zelf ophalen bij de Martini Apotheek (begane grond, route 0.7). Een eventuele eigen bijdrage kan ter plekke alleen via de pin worden betaald. 

5xja=veilig
Vaak krijgt u in het ziekenhuis andere medicatie dan u gewend was. U kunt 5xja=veilig (zie hieronder) gebruiken om uw eigen medicatie te checken. Heeft u tijdens de ziekenhuisopname hierover vragen, stel deze dan aan de verpleegkundige of arts. Zo nodig overleggen deze zorgverleners met de apothekersassistent of de apotheker van de ziekenhuisapotheek.

Als u weer thuis bent, kunt u contact opnemen met uw huisarts of apotheker. U kunt ook bellen met de Martini Apotheek, tel. (050) 524 5700.

Mw. A.B. van der Aart
Ziekenhuisapotheker

Mw. M. Bakker
Poliklinisch apotheker

Mw. V.M Bakker
Poliklinisch apotheker

Mw. M. Bouma
Ziekenhuisapotheker

Dhr. I.H. Brinkman
Ziekenhuisapotheker

Dhr. K.G. Dekens
Ziekenhuisapotheker

Dhr. B. Gareb
Ziekenhuisapotheker

Mw. G.T. de Haan
Poliklinisch apotheker

Dhr. M. van Hulst
Ziekenhuisapotheker

Mw. N.M.G. Looman
Ziekenhuisapotheker

Mw. M. Luinstra
Ziekenhuisapotheker

Mw. W.P. Manubulu
Ziekenhuisapotheker

Mw. A.D. Tonkes
Poliklinisch apotheker

Mw. J.E. van Doormaal
Ziekenhuisapotheker

Dhr. T. Visser
Ziekenhuisapotheker, medisch/organisatorisch manager

De vakgroep Klinische Farmacie verricht wetenschappelijk onderzoek om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Het onderzoek wordt door de vakgroep zelf of in samenwerking met medisch specialisten of met andere instellingen verricht.

Er zijn twee onderzoekslijnen vastgesteld:

  • Uitkomstenonderzoek: met dit type onderzoek worden de effecten van de toepassing van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk onderzocht. Hiermee kan bij een bepaalde aandoening de meest optimale farmacotherapie worden vastgesteld.
  • Farmacokinetiek / Farmacodynamiek (PK/PD): met dit type wetenschappelijk onderzoek wordt de werking van geneesmiddelen in relatie tot de opname, verdeling en uitscheiding in het lichaam onderzocht.

Voor medisch specialisten, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen: tel. (050) 524 5771 (in het weekend en buiten kantooruren: tel. (050) 524 5245 - ook voor het oproepen van dienstdoende apothekersassistenten, analisten en de dienstdoende ziekenhuisapotheker).

Voor huisartsen en patiënten: neem contact op met de Martini Apotheek, tel. (050) 524 5700.

Voor de doorlevering van apotheekbereidingen aan (ziekenhuis)apotheken: tel. (050) 524 5774, fax: (050) 524 5782 / mail: infoapotheekbereidingen@mzh.nl.
Kijk voor meer informatie ook op www.apotheekbereidingen.nl

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.