Klinische Chemie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Klinische Chemie is gericht op diagnostisch onderzoek aan de hand van analyse van lichaamsmateriaal. Bloed en urine zijn de bekendste voorbeelden; het kan ook gaan om ontlasting, zweet, uitgeademde lucht of hersenvocht.

Onze kwaliteit

  • Het laboratorium in het Martini Ziekenhuis, dat deel uitmaakt van Certe , is CCKL-geaccrediteerd

Klinische Chemie

De hoeveelheid en samenstelling van de verschillende componenten in het lichaamsmateriaal geeft informatie over het functioneren van lichaam, weefsels en organen. Hiermee levert het vakgebied Klinische Chemie een cruciale bijdrage aan het vaststellen en monitoren van ziekten en is daarmee een onmisbare discipline in de medische praktijk. Het Klinisch Chemisch Laboratorium is ook verantwoordelijk voor de selectie van bloedproducten bij transfusie en het voorkomen van bloedtransfusiereacties; ook wordt zorg gedragen voor beheer en uitgifte van bloedproducten. Hierbij is de CBO richtlijn Bloedtransfusie leidend.

Certe

De klinisch chemici van het Martini Ziekenhuis behoren tot het team van klinisch chemici van Certe, de overkoepelende naam voor de Trombosedienst Groningen, het Huisartsenlaboratorium Noord en het Medisch Laboratorium Noord.

Medisch Laboratorium Noord

Het Medisch Laboratorium Noord verricht laboratoriumonderzoek in opdracht van huisartsen, het Martini Ziekenhuis, de OZG, het Refaja Ziekenhuis en de GGz Drenthe. Voordeel van deze laboratoriumorganisatie is dat de referentiewaarden Certe-breed dezelfde zijn en dat door de huisarts aangevraagd laboratoriumonderzoek bij ziekenhuisopname in principe niet opnieuw plaats hoeft te vinden. Een ander voordeel is dat de specialisten in de ziekenhuizen ook kunnen beschikken over de resultaten van door huisartsen aangevraagd laboratoriumonderzoek. De klinisch chemici werken in één van de ziekenhuislaboratoria, waar zij het eerste aanspreekpunt zijn voor de laboratoriumbepalingen en de interpretatie daarvan. Daarnaast zijn de klinisch chemici gespecialiseerd in aandachtsgebieden binnen de klinische chemie.

R.F.J. Kemperman
Klinisch chemicus

Mw. A.E. Loot
Klinisch chemicus

Dhr. E. van Mirre
Klinisch chemicus

Dhr. J.J. van Zanden
klinisch chemicus-endocrinoloog

Het laboratorium is 24 uur 7 dagen per week geopend.
Het algemene nummer van het laboratorium is (050) 524 6666

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.