Astmaspreekuur voor kinderen

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Poliklinisch uur voor kinderen met astma
Door kinderarts en gespecialiseerde kinderverpleegkundige
Behandelplan en vervolgafspraken op maat

Onze kwaliteit

 • Binnen één afspraak alle benodigde onderzoeken (ook longfunctieonderzoek)
 • Gespecialiseerde kinderverpleegkundige op werkdagen bereikbaar voor vragen

Wachttijd

Voorbereiding

Ongeveer één op de tien kinderen in Nederland heeft luchtwegproblemen. Bij astma kan er sprake zijn van kortademigheid (in rust, ’s nachts of bij inspanning), piepende ademhaling, hoesten en/of opgeven van slijm. De klachten worden veroorzaakt door een vernauwing van de luchtwegen.

Tijdens de poli kunt u gevraagd worden de astmacontrolelijst in te vullen, dit duurt ongeveer 30 seconden. U kunt de vragenlijst ook invullen via de links onder 'Meer info' onderaan de pagina.

Neemt u de onderhoudsmedicatie mee naar de poli, zodat de astmaverpleegkundige deze kan bekijken. Op de ochtend van het bezoek mag uw kind de medicatie gewoon innemen.

Onderzoek/Diagnose

Een bezoek aan het astmaspreekuur duurt ongeveer 1 uur en is, afhankelijk van de leeftijd van het kind, opgebouwd in 2 tot 3 delen.

1. Longfunctie (20 minuten)
Bij kinderen vanaf 5 jaar kan longfunctieonderzoek plaatsvinden, als het kind de instructies juist kan uitvoeren. Voor het longfunctieonderzoek worden de lengte en het gewicht van het kind bepaald. Het onderzoek bestaat uit één test, de Flow volume curve.

Flow volume curve: deze test bepaalt de snelheid van uitademen en het volume (inhoud) in de luchtwegen. Tijdens de meting vragen wij uw kind om zo diep mogelijk in te ademen en zo hard mogelijk uit te blazen. Uw kind krijgt tijdens deze oefening een mondstukje in de mond en een knijpertje op de neus. De meting wordt enkele keren herhaald.

2. Bezoek astmaverpleegkundige (20 minuten)
De astmaverpleegkundige geeft informatie en adviezen over het leren omgaan met astmatische klachten en factoren die daarbij van invloed kunnen zijn. Ook besteedt de astmaverpleegkundige aandacht aan het medicijngebruik en het controleren van de inhalatietechniek. Het is mogelijk dat uw kind vanwege zijn/haar leeftijd beter over kan stappen op een andere toedieningsvorm, met een andere techniek van inhaleren.

U kunt met alle vragen, onzekerheden en/of problemen die u en uw kind ervaren in het omgaan met astmatische klachten in het dagelijks leven terecht bij de astmaverpleegkundige.

Contact:
kinderastmaverpleegkundige@mzh.nl
of 050-5246308.

3. Bezoek kinderarts (20 minuten)
De kinderarts vat alle gegevens van het longfunctieonderzoek en de bevindingen van de astmaverpleegkundige samen en bekijkt of de behandeling zo door moet gaan of moet worden aangepast.

Behandeling

De behandeling van astma kent drie pijlers: voorlichting en instructie, niet-medicamenteuze  behandeling (zonder medicijnen) en medicamenteuze therapie (met medicijnen).

 • Voorlichting en instructie
  De eerste stap in de astmabehandeling bestaat uit het geven van informatie over het ziektebeeld. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te geven aan instructie van het gebruik van medicijnen en de toedieningsvorm.
 • Niet-medicamenteuze behandeling (zonder medicijnen)
  We streven naar het vermijden van prikkelende stoffen en vermindering van de blootstelling aan allergische prikkels. Dit gebeurt door stoffen die allergieën kunnen veroorzaken in de woning en schoolomgeving van het allergische kind te verwijderen. Het gaat hierbij allereerst om de allergische prikkels waarvan duidelijk is dat ze een rol lijken te spelen. De ouders wordt afgeraden te roken in de directe leefomgeving van het kind.
 • Medicamenteuze behandeling (met medicijnen)
  De medicamenteuze therapie van kinderen met astma hangt af van de ernst van het astma. We onderscheiden mild, matig en ernstig astma. In alle categorieën wordt aanvalsmedicatie voorgeschreven (luchtwegverwijders), die gebruikt dient te worden bij het optreden van klachten. Bij matig en ernstig astma wordt ook onderhoudsbehandeling geadviseerd (inhalatie van corticosteroïden). Afhankelijk van het  klachtenpatroon kan ook nog voor andere medicatie gekozen worden.

Controle

Afhankelijk van de ernst van het astma vinden controles 1 of meerdere keren per jaar plaats.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.