Amandelen verwijderen bij volwassenen

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Operatie onder narcose waarbij de KNO-arts de neus- en/of keelamandelen losmaakt en verwijderd. Na deze ingreep mag u een periode alleen vloeibaar voedsel en is het belangrijk veel te drinken.

Onze kwaliteit

  • Na bezoek polikliniek kunt u direct een afspraak maken voor de operatie
  • Veel ervaring met deze ingreep

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met de keel-, neus- en oorarts maakt u een afspraak voor het verwijderen van uw keelamandelen (tonsillectomie) en zo nodig ook de neusamandel (adenotomie). De ingreep vindt plaats onder algehele narcose. U verblijft gemiddeld 2 dagen op de verpleegafdeling KNO.

Via de Opnameplanning ontvangt u informatie over de datum en tijd van opname in het ziekenhuis en daarop afgestemd wordt een afspraak gemaakt voor het preoperatief spreekuur (voorbereiding op de operatie). U bezoekt de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient). Hij/zij neemt met u een aantal vragen door over uw gezondheid en doet zo nodig een kort lichamelijk onderzoek. Eventueel volgt aanvullend onderzoek. Vervolgens bespreekt u met de intakeverpleegkundige uw voorbereiding op de operatie en de nazorg thuis.

U mag vanaf 10 dagen voor de operatie geen pijnstillers meer gebruiken die acetylsalicylzuur bevatten (zoals Aspirine of Acetosal), want die vergroten na de operatie de kans op een nabloeding. Voor de operatie moet u nuchter zijn.

Opname

Op de dag van de operatie komt u nuchter naar het ziekenhuis. ’s Ochtends neemt u wel met een slokje water de medicijnen in die u eventueel op voorschrift van de anesthesioloog moet gebruiken. U meldt zich in de centrale hal bij de receptie. 

De verpleegkundige bereidt u voor op de ingreep. Ongeveer 1 uur voor de operatie kleedt u zich uit. U trekt een operatiejasje en sokken aan, doet uw eventuele gebitsprothese uit en sieraden af en gaat in bed liggen. De verpleegkundige geeft u een slaaptablet ter voorbereiding op de verdoving en brengt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Operatie

Op de operatieafdeling start de anesthesioloog met de verdoving. Hij/zij legt een infuus aan in uw arm, dit is een naald met daaraan een slangetje, voor de toediening van vocht, medicijnen en de algehele narcose (anesthesie).

Tijdens de operatie maakt de KNO-arts de beide keelamandelen en eventueel ook de neusamandel stapsgewijs los, ook wel pellen genoemd. Dit pellen is nodig, omdat de keelamandelen bij ouderen (maar ook al bij kinderen vanaf 10 jaar) vast zitten aan de onderliggende weefsellaag. De operatie duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer (verkoeverkamer) waar u enkele uren verblijft voor controle van uw hartslag en bloeddruk. Wanneer alle controles in orde zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling.

Het slikken is na de ingreep pijnlijk en gaat moeizaam. De pijn kan uitstralen naar de oren. Zo nodig krijgt u pijnstillers. Meestal komt er na de operatie wat vers bloed uit de keel. Na het verwijderen van de neusamandel treedt vaak ook enig bloedverlies uit de neus op. Terug op uw kamer mag u alleen maar drinken. Wanneer u goed kunt drinken, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Op de eerste dag mag u alleen drinken.

Het is belangrijk dat u veel koud water drinkt. IJs eten mag ook. Dit kan de pijn verlichten. Het schrapen van de keel moet u zien te voorkomen. In de eerste 12 uur na de ingreep kan een nabloeding optreden. Daarom blijft u nog een dag in het ziekenhuis. Op die dag krijgt u vloeibaar voedsel. Als zich geen bijzonderheden voordoen, mag u op de eerste dag na de operatie met ontslag. U kunt op eigen gelegenheid naar huis, maar u mag niet zelf een auto besturen.

Nazorg

Wanneer u thuis bent, moet u een aantal dagen zachte voeding eten en toch heel goed kauwen. Harde stukjes voedsel en scherp gekruide spijzen moet u vermijden. U merkt zelf wat u het beste kunt verdragen; zo nodig blijft u langer vloeibare of zachte voeding gebruiken.

Veel drinken blijft belangrijk. Bij pijn kunt u Paracetamol gebruiken. De eerste week blijft u binnen in huis, om infectie te voorkomen. Bij complicaties als koorts, plotseling hevig bloeden, verergering van de keelpijn en als u het gevoel heeft dat de zwelling in de keel toeneemt, dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Via het secretariaat krijgt u een controleafspraak op de polikliniek KNO.

Leefregels

U mag de eerste 3 weken niet zwemmen, om infectie te voorkomen. In overleg met uw behandelend specialist en afhankelijk van uw werkzaamheden, mag u na 10 tot 14 dagen weer naar het werk.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.