Dotteren (PTA) van een shunt

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Het opheffen van een vernauwing in een bloedvat door het dotteren van de shunt. En daarmee de toegang voor hemodialyse veilig stellen.

Onze kwaliteit

  • Minder belastend voor patiënten

Voorbereiding

In overleg met uw behandelend specialist heeft u een afspraak voor een PTA (Percutane Transluminale Angioplastiek) van uw shunt. PTA is beter bekend als dotteren.  

Let op:

  • Gebruikt u bloedverdunners, bespreek dan met uw behandelend arts of u deze medicijnen mag blijven gebruiken.
  • Alle andere medicijnen die u gebruikt, mag u gewoon innemen. Tenzij uw arts iets anders heeft gezegd.
  • Kreeg u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie? Vertel dat dan vooraf aan de afdeling Radiologie en uw behandelend arts.
  • Heeft u diabetes? Dan kunt u uw gewone schema blijven volgen.

Behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie. Daarna gaat u in de wachtkamer zitten. De laborant  haalt u uit de wachtkamer en begeleidt u naar de behandelkamer. 

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. De laborant desinfecteert de huid en dekt u toe met steriele lakens. De aanprikplaats op de shunt wordt verdoofd, zodat de behandeling praktisch pijnloos is. Als deze verdoving is ingewerkt, prikt de radioloog  met een holle naald de ader aan.  Dan wordt er een buisje/werkkanaaltje ingebracht. Hierdoorheen kunnen makkelijk en pijnloos voerdraden en katheters worden opgevoerd en zo nodig worden gewisseld. Via dit buisje spuit de radioloog de contrastvloeistof in. Daardoor worden de bloedvaten en ook de plaats van de vernauwing(en) zichtbaar. Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof kunt u het even warm krijgen. Dit is normaal en verdwijnt na één of twee minuten.

Als er inderdaad een vernauwing zit, proberen we deze door middel van het opblazen een dotterballon te verhelpen.  Dit kan soms een drukkend en pijnlijk gevoel geven. Als het vernauwde bloedvat voldoende verwijd is, wordt de ballonkatheter verwijderd.

Als u aansluitend naar de dialyseafdeling gaat blijft het buisje zitten. Deze wordt afgeplakt want het buisje kan namelijk gebruikt worden om te dialyseren. 

Als u na de ingreep naar huis mag, wordt de aanprikplaats afgedrukt en krijgt u een  pleister op de prikplaats om nabloeden te voorkomen. Daarna mag u naar huis.

De behandeling duurt een uur tot anderhalf uur.

Complicaties

Heel soms krijgen patiënten een allergische reactie bij het inspuiten van het contrastmiddel in de bloedbaan. Als u een contrastreactie krijgt, reageren de laboranten en de radioloog daar direct op. Als het nodig is, krijgt u een passend middel om de reactie tegen te gaan. 

Uitslag

De uitslag van de behandeling krijgt u van de specialist die de behandeling heeft aangevraagd. 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.