Peritoneaal dialyse, katheterimplantatie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Dialyse via buikspoeling
Aanleg slangetje in de buikholte
Ingreep onder algehele narcose
Opnameduur: 3 tot 5 dagen
Aansluitend CAPD-training

Onze kwaliteit

  • Patiënten beoordelen onze zorg gemiddeld met een 8,6
  • Ziekenhuiszorg dichtbij
  • Niercentrum op drie locaties
  • Ondersteuning in de thuissituatie geregeld

Voorbereiding

In overleg met de nefroloog (arts gespecialiseerd in nierziekten) besluit u tot de aanleg van een katheter (een kort kunststof slangetje) in uw buik voor buikvliesdialyse ofwel: peritoneaal dialyse (PD). PD is een nierfunctievervangende therapie.

Met een peritoneale dialysekatheter is het in- en uitlopen van spoelvloeistof in de buikholte mogelijk (buikspoeling). De ingelopen dialysevloeistof (dialysaat) neemt via het buikvlies afvalstoffen, elektrolyten en het teveel aan vocht op uit het bloed. Daarna loopt de ‘vervuilde’ vloeistof weer uit de buik.

Het inbrengen van de katheter is een operatieve ingreep die gebeurt onder algehele narcose. U verblijft gemiddeld 2 tot 3 dagen op de verpleegafdeling Chirurgie. Ter voorbereiding op de operatie ondergaat u een aantal onderzoeken: er wordt een overzichtsfoto van de buik gemaakt, een foto van de longen en een elektrocardiogram (hartfilmpje). Ook bezoekt u het preoperatief spreekuur. Hier heeft u een afspraak met de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient) en een verpleegkundige die met u de ziekenhuisopname en de nazorg bespreekt. Ook wordt u gecontroleerd op lies- en navelbreuken. Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig, bijvoorbeeld een longonderzoek of maagfoto’s.

Voor meer informatie over de behandeling kunt u de voorlichtingsfilm over de peritoneaal dialyse bekijken.

 

Opname

U gaat 1 dag vóór de operatie voor opname naar de verpleegafdeling Chirurgie. Neemt u ruimzittende kleding mee voor na de operatie, zodat de wond niet afknelt door een broek- of rokband. Op de opnamedag bepaalt de PD-verpleegkundige samen met u de meest geschikte plaats voor de katheter, rekening houdend met de hoogte van uw broekboord, slaapzijde, huidplooien en littekens. De verpleegkundige scheert die dag uw buik. Eventueel worden uw darmen gereinigd (laxeren).

U moet nuchter zijn voor de operatie. Dat betekent dat u op de opnamedag ’s avonds vanaf 24.00 uur niets meer mag eten of drinken (ook geen water). Een uur voor de operatie trekt u een operatiejasje en sokken aan, doet uw eventuele gebitsprothese uit en sieraden af en gaat in bed liggen. De verpleegkundige geeft u een slaaptablet ter voorbereiding op de narcose en brengt u met uw bed naar de operatieafdeling.

Operatie

De anesthesioloog start met de narcose en legt een infuus aan in uw arm (een naald met daaraan een slangetje) voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving (anesthesie).

Als u in slaap bent gebracht, maakt de chirurg 2 sneetjes in uw onderbuik. Uw buik wordt dan gevuld met een hoeveelheid koolzuurgas (CO2). Hiermee ontstaat ruimte in de buik, zodat de chirurg goed in het operatiegebied kan kijken en werken. Vervolgens brengt de chirurg een gedeelte van de katheter door de buikwand in het laagste gedeelte van uw buikholte. Zo ontstaat een toegang tot de buikholte. De katheter (een soepel, kunststof slangetje) wordt onder de huid vastgezet, zodat het slangetje niet uit de buik kan vallen of naar binnen schieten. Het kleine gedeelte van de katheter blijft buiten uw lichaam. Aan het uiteinde komt een dopje dat de katheter afsluit.

Via de katheter kunt u later spoelvloeistof in uw buikholte brengen, waardoor de dialyse kan plaatsvinden. De plaats waar de katheter uit de buik komt, noemen we huidpoort. Tot slot sluit de chirurg de sneetjes met hechtingen en u krijgt een verband op uw buik. De operatie duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer waar u enkele uren verblijft voor controle van uw hartslag en bloeddruk. Wanneer alle controles in orde zijn, mag u naar de verpleegafdeling. U heeft dan nog wel een infuus en een katheter.

Terug op uw kamer mag u weer normaal eten en drinken. U mag meestal op de dag na de operatie weer naar huis. De katheter wordt de eerste 8 dagen met rust gelaten, zodat de katheter in de huid kan groeien. Het verband moet 8 dagen blijven zitten. Voordat u met ontslag gaat, bezoekt u het Niercentrum voor een laatste verbandcontrole.

Nazorg

Uw buik heeft rust nodig. Voorkom zoveel mogelijk druk op de buikwand (niet zwaar tillen, geen buikspieroefeningen doen). Bij lekkage van vocht of bloed uit de wondjes neemt u contact op met het Niercentrum. U mag pas 6 weken na het inbrengen van de katheter weer douchen, dan is de katheter stevig in de huid gegroeid.

Na de operatie kan wat koolzuurgas in uw buik zijn achtergebleven. Dit kan geen kwaad, maar het kan pijn in de schouders veroorzaken, of een opgeblazen gevoel. U mag dan Paracetamol gebruiken. Wanneer de katheter in de buikholte het buikvlies raakt, ontstaat een prikkeling die kan uitstralen naar de blaas en/of anus.

Zodra er dialysevloeistof in de buik zit, verdwijnt die prikkeling. De hoeveelheid afvalstoffen die u per 24 uur uitspoelt via de peritoneaal dialyse en uw urineproductie zullen 2 keer per jaar worden gemeten; 1 keer per jaar de snelheid waarmee de afvalstoffen uit het bloed via het buikvlies naar het dialysaat in de buikholte gaan.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.