Behandeling van sepsis

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Sepsis is een ernstige ontstekingsreactie van het hele lichaam, vaak met bloedvergiftiging, wat kan leiden tot verminderde functie of uitval van organen.

Onze kwaliteit

  • De Intensive Care is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met sepsis.

Omschrijving

Uw familielid of naaste ligt op de Intensive Care vanwege een sepsis. Bij ernstige infecties kan de afweerreactie van het lichaam zo heftig zijn dat één of meerdere organen hiervan schade ondervinden. Men noemt dit sepsis, een heftige ontstekingsreactie met bloedvergiftiging als gevolg.

De symptomen van een sepsis hangen af van de ernst van de ontstekingsreactie. Over het algemeen is sprake van koorts (soms ook ondertemperatuur), koude rillingen, een versnelde hartslag en ziektegevoel. Als de sepsis heel ernstig is, daalt ook de bloeddruk. Dit noemen we septische shock.

behandeling

Het belangrijkste bij de behandeling van een sepsis is het opsporen en behandelen van de infectiebron. Gezien de ernst van het ziektebeeld start de intensivist direct met de toediening van antibiotica. Daarbij wordt in eerste instantie een ‘breed’ middel gekozen waar vrijwel alle in aanmerking komende bacteriën gevoelig voor zijn. Na enkele dagen , als de uitslag van de kweken bekend is, kan overgegaan worden op meer specifieke antibiotica.

Naast bovengenoemde maatregelen krijgt de patiënt infuusvloeistoffen toegediend en medicijnen om de bloeddruk te verhogen.

 

Extra zorg

In ernstige gevallen van sepsis (met lage bloeddruk) kan het nodig zijn metingen bij het hart te verrichten om vast te stellen met hoeveel infuusvloeistof en met welke medicijnen de bloeddruk zal verbeteren. Deze metingen worden verricht met een zogenaamde Swan Ganz of PiCCO-katheter.

Door de lage bloeddruk krijgt het lichaam te weinig bloedtoevoer en dus te weinig zuurstof. Dit veroorzaakt schade aan een groot aantal organen. Het meest gevoelig hiervoor zijn de longen (shocklong) en de nieren (shocknieren).

Prognose

Een septische shock is een ernstig ziektebeeld. De prognose kan per patiënt sterk wisselen en hangt samen met de ernst van de sepsis en de omvang van orgaanschade. Ook onderliggende factoren, zoals de leeftijd en de aanwezigheid van andere ziektes (met name hart- en longziektes), zijn van invloed op de mate van herstel. Naarmate de duur van sepsis en septische shock langer is, zal ook de herstelperiode meer tijd in beslag nemen.

Voor meer informatie zie folder ‘Sepsis’.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.