Behandeling van acute verwardheid

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Delier is een acute, meestal tijdelijke, verwardheid die regelmatig voorkomt bij patiënten met een ernstige aandoening.

Onze kwaliteit

 • Door frequente screening op delier door de verpleegkundige en de dagelijkse afstemming met psychiater en delierteam, wordt delier vroegtijdig herkend en de behandeling direct gestart.

Omschrijving

Als uw familielid of naaste in het ziekenhuis is opgenomen en opeens niet meer reageert zoals u verwacht of gewend bent, is er waarschijnlijk sprake van een delier. Dit is een acute verwardheidstoestand. Een delier komt regelmatig voor bij mensen met een lichamelijke ziekte.

Het delier ontstaat doordat de hersenen tijdelijk niet goed meer in staat zijn om alle prikkels samen te voegen tot een logisch en samenhangend beeld van de werkelijkheid. De verwardheid neemt af als de onderliggende lichamelijke ziekte geneest.

Verschijnselen

U zult merken dat uw familielid/naaste ineens niet zo helder meer is als normaal. Het lijkt alsof de dingen langs hem of haar heen gaan. Een normaal gesprek voeren is vaak niet mogelijk. Mensen met een delier zijn ook vergeetachtig. Ze onthouden vaak niet wat al verteld is. Ook weten ze niet goed waar ze zijn (gedesoriënteerd), zijn ze niet ‘bij de tijd’ en zijn ze de controle over zichzelf en de omgeving kwijt. Daarbij kunnen ze ook heel onrustig zijn en aan alles gaan plukken (nachtkleding, beddengoed, etc.).

De acuut verwarde patiënt kan de werkelijkheid anders ervaren, waanideeën of hallucinaties hebben en/of dingen horen of zien die er niet zijn, bijvoorbeeld beestjes of stemmen/geluiden. Voor de persoon zelf zijn die verschijnselen echt aanwezig. Door dit alles kan uw familielid/naaste angstig en onrustig worden en overmatig waakzaam, achterdochtig of zelfs agressief zijn. Het is echter ook mogelijk dat uw familielid of naaste juist heel stil is.

Behandeling

De behandeling van een delier richt zich op drie zaken:

 1. De behandeling van de onderliggende lichamelijke oorzaken.
 2. De behandeling van het delier zelf.
 3. Ondersteunende maatregelen bij de begeleiding en verpleging van delirante patiënten. Tegen onrust, angst en waandenkbeelden en hallucinaties wordt veelal medicatie voorgeschreven.

Om de verwardheid zo veel mogelijk te verminderen worden ondersteunende maatregelen ingezet. Met een goed zichtbare klok en een kalender kan het besef van tijd verbeteren.

Extra zorg

Mensen met een delier kunnen zichzelf in hun verwardheid schade toebrengen, bijvoorbeeld omdat ze niet meer weten dat ze in bed moeten blijven liggen, niet begrijpen dat ze een infuuslijn in hun arm hebben. Ze hebben de neiging te gaan plukken aan de lijnen of de dekens. Daarom zijn soms beschermende maatregelen nodig die voorkomen dat uw familielid/naaste letsel oploopt.

Om vallen te voorkomen plaatsen we veiligheidsrekjes aan weerszijden van het bed. Als uw familielid/naaste de slang van het infuus probeert los te trekken, maken we de polsen vast aan het veiligheidsrekje. Mocht zich een situatie voordoen waarin we dergelijke maatregelen moeten nemen, dan proberen we dit zo snel mogelijk met de contactpersoon te bespreken.

Wat u kunt doen

Bezoek is erg belangrijk. Maar veel mensen tegelijk of een te lange bezoektijd in één keer is voor uw familielid/naaste vermoeiend en verwarrend. U hoeft ook niet steeds te praten; het is vaak al genoeg dat u aanwezig bent. De verpleegkundigen kunnen u hierover adviseren.

U kunt ook een aantal dingen doen die de verwarring van uw familielid/naaste verminderen:

 • Als u op bezoek komt, zeg dan wie u bent, waarom u komt en herhaal dit zo nodig.
 • Noem de dag en de afdeling waar uw familielid/naaste op dat moment is en waarom.
 • Neem vertrouwde voorwerpen of foto’s mee. Deze verbeteren het besef van realiteit.
 • Als uw familielid/naaste een bril of een gehoorapparaat heeft, is het belangrijk dat hij/zij die gebruikt.
 • Spreek rustig en in korte zinnen. Stel simpele vragen, zoals: ‘Heb je lekker geslapen?’.
 • Stel geen dubbele vragen, zoals: ‘Heb je lekker geslapen of ben je vaak wakker geweest?’.
 • U kunt beter niet meegaan in de hallucinaties of waanideeën. Probeer duidelijk te maken dat uw waarneming anders is, maar probeer niet te overtuigen.
 • Praat vooral over bestaande personen en echte gebeurtenissen.

Beloop

Het beloop van een delier is afhankelijk van het herstel van de onderliggende oorzaak. Gaat het om factoren van voorbijgaande aard, dan is een delier ook voorbijgaand. Dit geldt in verreweg de meeste gevallen.

Het doormaken van een delier is een stressvolle gebeurtenis. Het besef dat men vreemd heeft gedaan, kan bedreigend en schaamtevol zijn. Op de nazorgpolikliniek van de Intensive Care kan hierover nagepraat worden.

Mensen die al eens eerder een delier hebben gehad, hebben een grotere kans opnieuw een delier te krijgen onder soortgelijke omstandigheden.

Voor meer informatie zie folder ‘Acute verwardheid

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.