Intensive Care Geneeskunde

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Op de Intensive Care bewaken en behandelen we patiënten van wie de vitale lichaamsfuncties zoals bloeddruk en ademhaling bedreigd zijn.

Onze kwaliteit

  • Extra begeleiding kwetsbare oudere IC-patiënt
  • Veel aandacht voor communicatie met patiënt en naasten
  • Specifiek nazorgtraject voor IC-patiënten

Intensive Care

De afdeling Intensive Care van het Martini Ziekenhuis bestaat uit acht tweepersoonskamers en vier eenpersoonskamer (voor strikte isolatie).

De afdeling Intensive Care van het Martini Ziekenhuis biedt de patiënt medische en verpleegkundige zorg van het hoogste niveau (niveau 3). De zorg is controleerbaar door deelname aan landelijke kwaliteitstoetsen zoals de Nationale Intensive Care Evaluatie, registratie van kwaliteitsindicatoren, complicatieregistratie en tevredenheidsonderzoek onder patiënten en naasten.

Intensive Care

De Intensive Care  is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met een levensbedreigende aandoening. De Intensive Care in het Martini Ziekenhuis beschikt over geavanceerde mogelijkheden om hartslag, bloeddruk en ademhaling te meten en te bewaken. Als het nodig is, kunnen vitale orgaanfuncties deels worden overgenomen door ondersteunende machines, zoals de beademingsmachine of een apparaat voor nierdialyse.

Patiënten staan onder voortdurend toezicht van een gespecialiseerd IC-verpleegkundige die onmiddellijk kan ingrijpen als dat nodig is.

De intensivist is gedurende de opname op de Intensive Care hoofdbehandelaar en daarmee eindverantwoordelijk voor de gehele medische behandeling en verantwoordelijk voor het inschakelen en coördineren van andere benodigde zorg. De insturend medisch specialist heeft in het multidisciplinair team de rol van medebehandelaar en geeft op verzoek van de hoofdbehandelaar medische zorg dan wel advies. De intensivisten hebben daarnaast elk hun eigen specialisme, zoals interne geneeskunde, anesthesiologie of longziekten.

Medium Care IC

Op de Medium Care IC liggen patiënten die extra bewaking en specifieke zorg nodig hebben. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer bewaking van één of meerdere orgaanfuncties nodig is of na een operatie. Als patiënten langere tijd op de Intensive Care hebben gelegen, worden ze eerst enkele dagen op de Medium Care IC opgenomen voor verder herstel, voordat ze naar de verpleegafdeling gaan. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het mobiliseren, revalideren en revitaliseren van de patiënt.

Met behulp van allerlei elektronische apparatuur worden onder andere hartslag, bloeddruk en ademhaling continu gemeten en nauwlettend in de gaten gehouden. Net als op de Intensive Care staan de patiënten op de Medium Care IC onder voortdurend toezicht van een gespecialiseerde verpleegkundige en is de intensivist hoofdbehandelaar.

Practitioner

Op de Intensive Care zijn drie IC-verpleegkundigen werkzaam als practitioners met ieder zijn eigen aandachtsgebied: beademing/ademhaling, hart- en bloedcirculatie en nierfunctie/falen & niervervangende therapie/dialyse. Zij hebben allen een extra opleiding gevolgd om zich te verdiepen in deze specifieke aandachtsgebieden met als doel de kwaliteit van zorg voor de IC-patiënt verder te verbeteren.

De practitioners verzorgen elk op hun eigen specialisatiegebied scholingen aan het IC team, hebben een coachende en adviserende rol en zijn een vraagbaak voor alle collega’s. Ze nemen deel aan landelijk overleg voor IC practitioners, waar zij de bestaande behandelstrategieën kunnen toetsen aan de Best Practice.

Dhr. M.J. Boer
Anesthesioloog-intensivist

Mw. N.D. Holman
Internist-intensivist, Medisch manager IC

Dhr. J.R. Leemreis
Anesthesioloog-intensivist

Dhr. dr. B.G. Loef
Anesthesioloog-intensivist

Dhr. D.L.J. Moolenaar
Internist-intensivist

Dhr. H.C. Mulder
Internist-intensivist

Dhr. R.G. Pauw
Longarts-Intensivist

Dhr. A.C. Reidinga
Anesthesioloog-intensivist

Dhr. R. Sayilir
Internist-intensivist

Mw. M.L.J. Scheer
Longarts-intensivist

Mw. M.J.M.M. van der Steen
Internist-intensivist

Kwaliteit en veiligheid is een vast onderdeel van al onze activiteiten

Door deelname aan landelijke kwaliteitstoetsen zoals de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE), registratie van IC-kwaliteitsindicatoren, complicatieregistratie en tevredenheidsonderzoek onder patiënten en naasten (CQ-index) is onze zorg controleerbaar en inzichtelijk.

De NICE omvat continue en complete registratie van alle opgenomen patiënten op de IC’s  in Nederland. Aan de hand van deze registraties wordt gekeken naar de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit gebeurt aan de hand van SMR’s. Hoe lager de SMR (de sterftecijfers) hoe beter de uitkomst is. Hieronder staat vermeld hoe de IC van het Martini Ziekenhuis in dit opzicht heeft gefunctioneerd ten opzichte van IC’s van gelijke grootte in Nederland. Uit de tabel blijkt dat het Martini Ziekenhuis de afgelopen twee jaar lagere sterfte heeft dan IC’s  van vergelijkbaar grootte. We zijn hier zeer trots op.


Martini Ziekenhuis Vergelijkbare IC
2014 0.70 0.69
2015 0.62 0.70
2016 0.63 0.73

Op de IC worden kwaliteitsindicatoren bijgehouden: o.a. is er altijd een intensivist beschikbaar, hoeveel verpleegkundigen zijn er, zijn er maatregelen ter voorkoming van medicatiefouten, wat is de behandelduur en de beademingsduur en hoe vaak komen doorligplekken voor. Ook op deze punten scoren wij als IC bovengemiddeld.
 
Met de CQ-index (consumer quality index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naasten in kaart gebracht. De beide vragenlijsten geven inzicht in twee zaken: wat men belangrijk vindt op een IC en wat de ervaringen zijn geweest met onze zorg. Dit tevredenheidsonderzoek hebben wij de afgelopen jaren afgenomen en hebben hier gemiddeld een zeer hoog cijfer voor behaald.
 
Andere belangrijke aandachtsgebieden op onze IC zijn communicatie met patiënten en zijn naasten, een zorgpad voor de kwetsbare oudere IC-patiënt en de nazorgpolikliniek voor IC-patiënten.
 
Eén van de zaken waarmee het IC-team veel gecomplimenteerd wordt door de patiënt en zijn naasten is de heldere, duidelijke en frequente communicatie door de artsen en de verpleegkundigen met patiënt en naasten. Op de dag van opname en ook in de intensieve dagen daarna vindt op zeer regelmatige basis gesprekken plaats over de diagnose en het gevolgde beleid. Hierbij is er aandacht voor de verwerking van de naasten.
 
Om de zorg voor de kwetsbare oudere IC-patiënt te optimaliseren is op onze IC een specifiek zorgpad ontwikkeld. Het is bekend dat de gevolgen van kwetsbaarheid voor deze patiënten divers kunnen zijn en veel invloed kunnen hebben op het lichamelijk en geestelijk herstel. Door vroegtijdige herkenning van deze risicogroep kan in multidisciplinair verband extra aandacht worden besteed aan deze patiënten.
 
Veel patiënten en hun naasten hebben behoefte aan een nagesprek over de ervaringen die zij hebben opgedaan op de Intensive Care. Onze nazorgpolikliniek IC biedt die mogelijkheid. Het doel van de nazorgpolikliniek IC is tweeledig: (a) het in kaart brengen van de nog huidige lichamelijke en/of geestelijke klachten, hierover advies te geven en samen uw ervaringen op de IC te bespreken en (b) de gegeven feedback mee te nemen in het verbeteren van de zorg op onze afdeling.

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk binnen het Martini Ziekenhuis. Op de Intensive Care verrichten wij wetenschappelijk onderzoek zowel op medisch als op verpleegkundig gebied. Verpleegkundig onderzoek wordt gedaan volgens de richtlijnen van EvidenceBasedPractice. Meer informatie hierover kunt u vinden onder Opleiding & Onderzoek (link).

Voor er onderzoek bij een patiënt gestart mag worden, moet er eerst toestemming zijn van de patiënt zelf of van naaste familie. Dit wordt ook wel informed consent genoemd.

Onderzoek vindt vaak plaats in samenwerking met andere ziekenhuizen en universiteiten. Het Martini Ziekenhuis is lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ), een samenwerkingsverband met negentien ziekenhuizen voor het bieden van topklinische zorg, het verzorgen van opleidingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Medisch wetenschappelijk onderzoek is aan strenge eisen gebonden. Voordat een medisch wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden is het onderzoek goedgekeurd door een speciale commissie, de medisch ethische toetsingscommissie. De taak van de METC is het beoordelen van de wetenschappelijke en medisch ethische aanvaardbaarheidovereenkomstig de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO) en de GoodClinicalPractice (GCP)-richtsnoer.

Wetenschappelijk onderzoek dat niet onder de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen valt, maar waar wel patiënten en/of patiëntgegevens bij betrokken zijn, wordt beoordeeld door de Medisch Ethische Commissie van het Martini Ziekenhuis. Deze beoordeling richt zich op de vraag of het onderzoek is opgezet en wordt uitgevoerd volgens geldende wet- en regelgeving en richtlijnen.

De Intensive Care van het Martini Ziekenhuis is bereikbaar op tel. (050) 524 6540.

Bij vragen kunt u altijd bellen, u wordt doorverbonden met de verpleegkundige op de kamer van uw familielid of naaste. Als u een afspraak wilt maken met een van de behandelende specialisten van het medisch team van de Intensive Care, dan kunt u dit regelen via de IC-verpleegkundige of via de secretaresse van de Intensive Care.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.