Incontinentiespreekuur

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Diverse onderzoeken
Door multidisciplinair team
Op de polikliniek Urologie

Onze kwaliteit

  • Combinatiespreekuur (meerdere onderzoeken binnen één dagdeel)
  • Nog dezelfde dag een behandelvoorstel
  • Verpleegkundig specialist als vast aanspreekpunt

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw huisarts gaat u voor onderzoek naar de incontinentiepoli. Het incontinentiespreekuur is een samenwerkingsverband van urologen, gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten en een verpleegkundig specialist (nurse practitioner). Daarnaast maken een Maag-Darm-Leverarts, een chirurg en een seksuoloog deel uit van het team.

De huisarts maakt voor u een afspraak. Na verwijzing door de huisarts kunt u binnen 2 weken terecht op het incontinentiespreekuur. U krijgt via het secretariaat van de incontinentiepoli een schriftelijke bevestiging van de afspraak die uw huisarts voor u heeft gemaakt. Bij deze bevestiging ontvangt u een vragenlijst en een mictielijst (dit is een lijst waarop u gedurende 24 uur bijhoudt hoeveel u drinkt en plast). U vult deze lijsten thuis in en neemt ze mee naar uw eerste afspraak.

Tijdens uw eerste afspraak vinden onder andere 2 onderzoeken plaats waarmee gemeten wordt hoe u uitplast. Hiervoor moet u met een volle blaas naar het spreekuur komen. Drinkt u daarom 2 uur voor het onderzoek minimaal 4 glazen thee of water.

Eerste bezoek

U meldt zich op de afgesproken tijd (met een volle blaas) bij de balie van de incontinentiepoli. Hier heeft u een intakegesprek met de verpleegkundig specialist. Deze verpleegkundige verricht een aantal onderzoeken om te beoordelen in welke mate u last heeft van incontinentie en wat de oorzaak daarvan is. U start met een plasstraalmeting (flowmetrie). Hierbij plast u uit op een speciale wc. Deze wc meet en registreert de hoeveelheid urine, de tijdsduur en de sterkte van de straal waarmee u plast. U merkt daar niets van.

Daarna volgt een echo(grafie) van de blaas om te zien hoeveel urine in uw blaas is achtergebleven na het uitplassen. Bij een echo wordt de blaas met behulp van ultrageluidsgolven (voor de mens niet hoorbaar) in beeld gebracht op een beeldscherm. De verpleegkundig specialist brengt een koude gel aan op uw huid en gaat met een apparaatje over uw huid. Deze zender zet het ultrageluid om in beelden. Tevens vraagt de verpleegkundige specialist u naar uw klachten. Na afloop krijgt u een behandeladvies. Ook geeft de verpleegkundig specialist u zo nodig informatie over incontinentiematerialen. Eventueel krijgt u vervolgafspraken voor het samenstellen van een passende aanpak van uw klachten.

Aanvullend onderzoek

Als op grond van uw klachten aanvullend onderzoek nodig is, krijgt u een verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut, de uroloog, de gynaecoloog of naar het gehele multidisciplinair team. Het aanvullend onderzoek door het multidisciplinair team duurt ongeveer 30 minuten.
Soms kan dat nog op dezelfde dag van uw eerste afspraak plaatsvinden. Meestal komt u dan bij de gynaecoloog, de uroloog en de bekkenfysiotherapeut. De verpleegkundig specialist is hierbij aanwezig. Na het aanvullend onderzoek worden de resultaten en een behandeladvies met u besproken.

Behandelmethodes

Incontinentie geeft regelmatig belemmeringen bij activiteiten, sporten en vrijen en veel mensen schamen zich ervoor. Er zijn echter (nieuwe) behandelmethodes die uw kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Hieronder vallen bekkenfysiotherapie, blaastraining, en voedings- en vochtrichtlijnen. Bij verzakking zijn een pessarium of operatieve behandeling mogelijk.

Extra informatie

Wanneer u na afloop extra informatie wilt, kunt u contact opnemen met de incontinentiepoli via onderstaande link.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.