Natuurlijke keizersnede

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Via buikoperatie de baby geboren laten worden op een natuurlijke manier:
ouders zien baby geboren worden, baby gaat uit buik meteen naar moeder, baby ligt lange tijd huid-op-huid bij moeder

Onze kwaliteit

  • Altijd natuurlijke keizersnede, voor betere hechting en op gang brengen borstvoeding
  • Sectiospreekuur voor goede voorbereiding

Wachttijd

Voorbereiding

Tijdens uw zwangerschap of tijdens de bevalling blijkt dat een vaginale bevalling niet mogelijk is en u daarom via een natuurlijke keizersnede gaat bevallen. 

Als tijdens de zwangerschap blijkt dat u gaat bevallen via een natuurlijke keizersnede, overlegt de gynaecoloog in de 37e week van de zwangerschap met u op welke datum de geboorte gaat plaatsvinden. Meestal is dat ongeveer 1 week voor uw uitgerekende datum. Als de datum van de keizersnede bekend is, gaat u naar de polikliniek Anesthesiologie. Hier heeft u een gesprek met de anesthesioloog (de arts die de verdoving toedient) die u informatie geeft over de verdoving (anesthesie) tijdens de operatie. Meestal is dat verdoving via een ruggenprik.

Vervolgens laat u op het Bloedafnamelaboratorium u bloed afnemen voor onderzoek. U maakt ook een afspraak voor het sectiospreekuur op de verpleegafdeling Verloskunde. Tijdens dit spreekuur geeft een verpleegkundige u en uw partner praktische informatie over de natuurlijke keizersnede, de pijnbestrijding en de gang van zaken op de verpleegafdeling. U kunt ook een rondleiding over de verpleegafdeling krijgen. Voor de keizersnede moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u de avond voordat u wordt opgenomen vanaf middernacht niet meer mag eten en drinken.

Opname

Op de dag waarop de keizersnede gepland is, meldt u zich bij de balie in de centrale hal. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling Verloskunde. Op deze afdeling bereiden wij u en uw partner als volgt voor op de geboorte van uw baby: 

  • De verpleegkundige registreert met een CTG-onderzoek de harttonen van de baby om vast te stellen hoe het met de baby gaat. 
  • Als sprake is van een stuitligging, wordt nog een echo van de baby gemaakt om de definitieve ligging te bepalen. 
  • U trekt operatiekleding aan, doet zo nodig uw sieraden af en verwijdert uw make-up.

De verpleegkundige brengt u en uw partner naar de operatieafdeling. 

Geboorte

Op de operatiekamer dient de anesthesioloog de verdoving (anesthesie) toe via een ruggenprik. In verband daarmee krijgt u ook een blaaskatheter. Intussen kan uw partner in de wachtruimte de operatiekamerkleding aantrekken over de eigen kleding heen. Uw partner krijgt ook een operatiemuts en mondkapje. Als de voorbereidingen voor de operatie klaar zijn, wordt uw partner opgehaald. Deze kan bij het hoofdeinde van de operatietafel naast u gaan zitten. Om praktische redenen mag uw partner niet rondlopen in de operatiekamer.

Door een scherm ter hoogte van uw schouders kunt u beiden niet zien hoe de ingreep (snede in uw buikwand) verloopt. Na ongeveer een kwartier wordt uw baby geboren. Op dat moment gaat het scherm naar beneden, zodat u en uw partner de geboorte kunnen zien. De gynaecoloog legt de baby direct op uw borst, net als bij een vaginale bevalling. De baby ligt langere tijd bij u onder een warme deken. Ondertussen maakt de gynaecoloog de baarmoeder en de verschillende lagen van de buikwand met hechtingen dicht. Dit duurt ongeveer 45 minuten. Uw partner mag natuurlijk foto’s maken van de geboorte en de pasgeboren baby; wilt u wel aan de privacy van de medewerkers denken. U kunt ook de verpleegkundige vragen om foto's te maken. 

Na de geboorte

De verpleegkundige brengt u en uw partner samen met de baby naar de uitslaapkamer. Daar krijgt de baby de eerste voeding en worden de controles door de kinderarts gedaan. Uw baby en partner blijven op de uitslaapkamer bij u totdat u samen naar de verpleegafdeling Verloskunde gaat. 

Op de verpleegafdeling Verloskunde blijft uw baby dag en nacht bij u op de kamer. Ook uw partner is welkom om dag en nacht bij u op de kamer te blijven. Samen met uw partner en de verpleegkundige verzorgt u de baby tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. 

Nazorg

Meestal kunt u tussen de 3e en 4e dag na de keizersnede weer naar huis. U geeft zelf aan het kraamzorgcentrum door wanneer u thuis komt. De verpleegkundige neemt contact op met de huisarts of verloskundige die bij u thuis voor de controle van u en uw baby zorgen.U krijgt van de verpleegkundige een brief mee met leefregels voor thuis. 

De gebruikte hechtdraad lost op, deze hoeft niet verwijderd te worden. In de meeste gevallen komt u op nacontrole op onze polikliniek bij de gynaecoloog of een specialist al dan niet in opleiding tot gynaecoloog; zonodig of op verzoek komt u bij de gynaecoloog van uw eigen keuze.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.