Geriatrie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Diagnostiek en behandeling van (kwetsbare) ouderen
Preventieve screening om functieverlies te voorkomen
Consultfunctie voor specialisten en huisartsen

Onze kwaliteit

 • Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
 • Volledig geriatrisch onderzoek op één dag
 • Gespecialiseerde unit voor meerdaagse opname

Geriatrie

Geriatrie is het specialisme dat zich bezighoudt met (kwetsbare) ouderen. Bij deze groep patiënten zien we vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Dat vraagt om specifieke deskundigheid en een multidisciplinaire aanpak. Wij werken onder meer nauw samen met internisten, neurologen en psychiaters en - buiten het ziekenhuis - met huisartsen en specialisten oudergeneeskunde. In onze aanpak ligt de nadruk op welbevinden, kwaliteit van leven en voorkomen van functieverlies.

Team en werkzaamheden

Het team Geriatrie bestaat uit geriaters, geriatrieverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en een toegepast gerontoloog. De werkzaamheden van dit team bestaan uit

 • klinisch consult op de verpleegafdeling en de Spoedeisende Hulp;
 • dagonderzoek op de polikliniek Geriatrie (onder meer gericht op vallen, geheugenproblemen en onverklaarbare achteruitgang); 
 • preventieve screening van patiënten ouder dan zeventig jaar (op ondervoeding, verwardheid, fysieke beperkingen en valneiging) met als doel functieverlies te voorkomen;
 • nazorgpoli voor zorg na ziekenhuisopname;
 • klinische diagnostiek en behandeling op de Geriatrie-unit; 
 • preoperatieve screening van patiënten ouder dan zeventig jaar;
 • bijdrage aan oncologische zorgpaden en nierfalenbeleid;
 • consult in regionale verpleeghuizen en ouderenpsychiatrie;
 • second opinion bij vraagstukken rond voltooid leven;
 • ondersteuning door vaktherapeut beeldend.

Veel voorkomende problemen

Oudere patiënten hebben vaak te maken met (een combinatie van) de volgende problemen:

 • verwardheid (delier) tijdens opname of een verhoogd risico hierop;
 • bewegingsproblemen en vallen;
 • geheugenproblemen;
 • somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek;
 • gebruik van veel medicijnen tegelijkertijd (polyfarmacie);
 • onverklaarbare achteruitgang in dagelijks functioneren;
 • dilemma’s in de behandeling en het maken van een keuze die past bij het welzijn van de patiënt;
 • zorg over een passende (tijdelijke) woonomgeving.

Seniorvriendelijk ziekenhuis

Het Martini Ziekenhuis heeft het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Het keurmerk betreft de zorg en dienstverlening op alle afdelingen. Geriatrie ondersteunt en adviseert alle afdelingen als het gaat om seniorvriendelijkheid.

Bereikbaarheid

Het team Geriatrie is op werkdagen altijd telefonisch bereikbaar voor vragen van huisartsen of andere zorgverleners. Ook familieleden van patiënten kunnen bij ons terecht met vragen.

Mw. S.B. Buddeke
Geriater

Mw. J.A. Drijfhout
Geriatrieverpleegkundige

Mw. M. van Erp
Vaktherapeut beeldend

Mw. A.C. Govers
Geriater

Mw. T. Henstra
Geriatrie verpleegkundige

Mw. J.B. Janse-Groen
Verpleegkundig specialist i.o.

Mw. M.L. Keizer
Toegepast Gerontoloog / Geriatrie verpleegkundige

Mw. A.M. van der Knaap
Geriater

Mw. E.G. Pastoor-Lollinga
Geriatrieverpleegkundige

Dhr. J. Verkuyl
Geriater

K.M. Vink- Smit
Verpleegkundige i/o

De afdeling Klinische Geriatrie is op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur te bereiken op (050) 524 6555. Of via e-mail Geriatriepoli@mzh.nl

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.