Geestelijke verzorging

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Geestelijk verzorgers ondersteunen patiënten en hun naasten bij hoe ze ziek-zijn, opname en behandeling beleven.
Zij voeren gesprekken over omgaan met ziek-zijn, maken van keuzes, zoeken naar antwoorden, betekenis en zin.

Onze kwaliteit

  • Gesprekspartner met aandacht en tijd voor wat de patiënt bezighoudt.
  • Nadruk op de mens als geheel, uw levensverhaal is meer dan ziek-zijn.

Geestelijke verzorging

Ziek zijn kan aangrijpend zijn voor patiënten en hun familie en naasten. Als u in het ziekenhuis moet verblijven, krijgt u heel wat indrukken te verwerken. Soms leidt dit tot vragen, gedachten, gevoelens of keuzes die lastig te nemen zijn. De geestelijk verzorgers van het Martini Ziekenhuis kunnen u hierbij ondersteunen. Zij zijn er voor alle patiënten én hun naasten. Daarnaast ondersteunen zij medewerkers van het ziekenhuis om ethische vraagstukken bespreekbaar te maken.

Een gesprek met een geestelijk verzorger kan gaan over:

  • wat u is overkomen
  • uw zorgen
  • keuzes die u moet maken
  • uw geloof of levensbeschouwing
  • de zin van uw leven, nu en straks.

Artsen en verpleegkundigen stellen diagnoses en voeren behandelplannen uit. Geestelijk verzorgers behandelen niet en leggen de nadruk op de mens als geheel, uw levensverhaal is meer dan ziek-zijn.

Behalve een luisterend oor heeft geestelijke verzorging ook aandacht voor de omgeving waar u verblijft. U vindt plaatsen en momenten van bezinning: een stiltecentrum, door het hele ziekenhuis verspreide Bakens van bezinning (kunstwerken), viering op zondag, de Week van de Reflectie en de Dag van de Poëzie. Ook deze kunnen bijdragen aan het omgaan met uw ziekte en nodigen u uit om betekenis te geven aan uw eigen verhaal.

Soms sterven mensen in het ziekenhuis. Ook in deze palliatieve fase proberen wij u bij te staan. Speciaal daarvoor is een Zorgpad voor de stervenden ontwikkeld. Hierin zijn alle stappen en afspraken in de zorg voor patiënten in de laatste levensfase vastgelegd. Er vinden dan geen belastende onderzoeken meer plaats, er is aandacht voor pijnbestrijding. Maar er is ook aandacht voor comfort, spiritualiteit, gesprekken en rituelen die passen bij afscheid nemen. De nazorg na het overlijden krijgt vorm door een jaarlijkse Gedenkdag voor nabestaanden.

Mw. H. Boekeloo
Geestelijk verzorger

Mw. M.B.J. Jutte
Geestelijk verzorger

Dhr. J. M. Mulder
Geestelijk verzorger

Dhr. C.R.Th. van de Water
Geestelijk verzorger

In 2009-2010 vond het onderzoeksproject Ruimte voor geestelijke verzorging in het Martini Ziekenhuis plaats in samenwerking met de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

 Onderzoeksrapport

De afdeling Geestelijke verzorging in het Martini Ziekenhuis is bereikbaar op telefoonnummer (050) 524 5278 of e-mail: geestelijkeverzorging@mzh.nl

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.