Diëtetiek

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

De diëtisten zijn specialist op het gebied van voeding en dieetbehandelingen in het ziekenhuis.

Onze kwaliteit

  • Optimale en specialistische voedingszorg bij diverse ziektebeelden
  • Sneller herstel na operatie door intensieve voedingszorg
  • Extra aandacht voor ondervoeding

Diëtetiek

Als een dieet onderdeel is van de behandeling, stelt de diëtist een dieetbehandelplan op. Samen met de patiënt stelt de diëtist vast wat de behandeldoelen zijn, waarbij de diëtist rekening houdt met het individuele eetpatroon en de persoonlijke situatie. De diëtist geeft ook praktische aanwijzingen om het dieet te kunnen volgen. Als een patiënt naar huis gaat, geeft de diëtist adviezen mee voor thuis. Als dat nodig is, wordt een afspraak gemaakt over wie de begeleiding daar voortzet. Soms schrijft de diëtist dieetpreparaten voor (zoals drinkvoeding of sondevoeding). Als de patiënt deze preparaten ook thuis gaat gebruiken, vraagt de diëtist een machtiging aan voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Voedingstoestand bij opname

Bij opname stelt de verpleegkundige vragen over gewichtsverloop en eetlust om een beeld te krijgen van de voedingstoestand van de patiënt. Hiervoor gebruikt het Martini Ziekenhuis de SNAQ-scorelijst. Als er risico is op ondervoeding, krijgt de patiënt een eiwitverrijkt dieet en kleine tussenmaaltijden in de vorm van eitwitrijke snacks. Bij ernstige ondervoeding komt de diëtist binnen 48 uur langs om een dieetbehandelplan op te stellen.

Specialisaties

Op de verpleegafdelingen en poliklinische spreekuren geven diëtisten specialistisch advies over voeding bij brandwonden, allergie, diabetes, COPD, nierfalen, kanker, coeliakie, PCOS en FODMAP-beperkte dieet. Met het oog daarop participeren de diëtisten in multidisciplinaire teams. Ook voeding voor de oudere patiënt is een aandachtsgebied. Op de afdeling Diëtetiek werkt een voedingsverpleegkundige die adviseert over verpleegkundige handelingen die te maken hebben met voeding.

Voeding na een operatie

De diëtisten hebben extra aandacht voor voeding na een operatie, omdat voeding het herstel bevordert en complicaties kan voorkomen. Bij grote buikoperaties maken diëtisten bijvoorbeeld afspraken over sondevoeding na de ingreep.

Voedingsbeleid

Het ziekenhuisbrede voedingsteam ontwikkelt voedingsbeleid. Dat zijn afspraken en richtlijnen over optimale voeding bij een ziekenhuisopname.

Mw. E.A. Beukema-Roelevink
Diëtist

Mw. E.H.S. Bleker
Diëtist

Mw. A.B. Boxem-Bulthuis
Diëtist

Mw. C.E.M. Herpertz
Diëtist

Mw. M.I. Huijssoon
Diëtist

Mw. M.A.D. Lantman-Gommers
Diëtist

Mw. E.J. van den Oever
Diëtist

Mw. A. Roelfsema
Diëtist

Mw. E. van der Scheer-Vogel
Diëtist

Mw. N. Slikker
Diëtist

Mw. D. van der Veen
Diëtist

Mw. A. van der Velden
Diëtist

Mw. G.C. Wesseling-Keuning
Diëtist

Mw. H.W.M. Westerhuis
Diëtist

Mw. R. Westerink
Voedingsverpleegkundige

De diëtisten zijn bereikbaar via het e-mailadres dietetiek@mzh.nl. Daarnaast is elke diëtist bereikbaar via de contactinformatie op de eigen profielpagina te vinden onder Behandelaars. Heeft u een afspraak met een diëtist op een van onze poliklinieken, dan kunt u bij verhindering deze afspraak wijzigen via het secretariaat van de betreffende polikliniek. De diëtisten houden op alle werkdagen telefonisch spreekuur van 8.30 tot 9.00 uur.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.