Verwijderen van de schildwachtklier bij een melanoom

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Operatie onder narcose waarbij de chirurg de schildwachtklier verwijderd. De klier wordt zichtbaar gemaakt met een radioactieve stof. De opname duurt gemiddeld twee dagen. Na ongeveer zeven dagen krijgt u de uitslag van de operatie.

Onze kwaliteit

  • Veel ervaring met de ingreep

Voorbereiding

In overleg met de specialist heeft u besloten een kwaadaardige huidtumor (een melanoom) operatief te laten verwijderen. Tijdens deze operatie wordt ook de schildwachtklier verwijderd.

Verwijderen van de schildwachtklier

Het verwijderen van de schildwachtklier is een methode om eventuele uitzaaiingen in lymfeklieren op te sporen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat uitzaaiingen vanuit de kwaadaardige tumor eerst in één bepaalde lymfeklier terechtkomen en zich pas daarna verspreiden naar de andere lymfeklieren. De lymfeklier die het eerst door de tumorcellen wordt aangetast, heet de schildwachtklier. De schildwachtklier ligt meestal in het nabijgelegen klierstation. Dit kan in de oksel, de lies of de hals zijn. In enkele gevallen ligt het klierstation in de arm of de rug. Soms zijn er schildwachtklieren in meerdere klierstations.

Opname

U heeft van de afdeling Opnameplanning een schriftelijke bevestiging gehad, waarin staat vermeld hoe laat u zich waar moet melden. Afhankelijk van het tijdstip van de operatie, wordt u de dag vóór de operatie of de dag van operatie in het ziekenhuis opgenomen. Op de verpleegafdeling heeft u een intakegesprek met een verpleegkundige die u meer informatie geeft over de gang van zaken rondom de operatie. Het tijdstip van de operatie is dan ook bekend. Op de opnamedag verricht een coassistent nog een lichamelijk onderzoek bij u.

Onderzoek en ingreep

Om de schildwachtklier op te kunnen sporen, wordt deze eerst zichtbaar gemaakt met radioactiviteit. Daarvoor krijgt u voor de operatie op de plaats van de tumor een injectie met een kleine, onschadelijke hoeveelheid radioactieve stof. De stof verplaatst zich via een lymfebaan naar de schildwachtklier. Na een paar uur is het mogelijk foto’s van de schildwachtklier te maken. Vervolgens wordt de exacte plaats van de schildwachtklier bepaald en met een stip op de huid aangetekend. De chirurg weet op deze manier precies hoeveel schildwachtklieren er zijn en waar ze zich bevinden.

Belangrijk

De radioactieve stof maakt de schildwachtklier zichtbaar en niet de eventuele tumorcellen. Het is dus normaal dat u de klier op het beeldscherm ziet, dat hoort bij het onderzoek. Tumorcellen zijn alleen vindbaar via laboratorium onderzoek! De volgende dag wordt u geopereerd. Als u onder narcose bent gebracht, wordt een klein beetje blauwe kleurstof op de plaats van de tumor ingespoten. Deze blauwe kleurstof verplaatst zich via een lymfebaan naar de schildwachtklier.

Doordat de schildwachtklier blauw kleurt, kan de chirurg de klier gemakkelijker herkennen en via een kleine snee verwijderen. Door de blauwe kleurstof heeft uw urine en ontlasting de dag na de operatie een groene kleur. Ook kan uw gezicht er enkele uren wat grauw uitzien. In uitzonderlijke gevallen kan de kleurstof een allergische reactie veroorzaken.

Uitslag

De totale opnameduur is meestal twee dagen. Thuis kunt u de meeste dingen weer zelf doen, zoals douchen en licht huishoudelijk werk.

De schildwachtklier wordt in het laboratorium onderzocht. Na ongeveer zeven dagen is de uitslag van dit onderzoek bekend. Op de dag dat u naar huis gaat, krijgt u een afspraak mee om de uitslag met de chirurg te bespreken. Als er geen tumorcellen in de schildwachtklier aanwezig zijn, is de kans dat in de overige klieren uitzaaiingen zitten heel klein. Het is dan niet nodig deze klieren weg te halen. Als er wel tumorcellen in de schildwachtklier zitten, worden soms de overige klieren in het klierstation tijdens een tweede operatie verwijderd. Soms wordt ervoor gekozen af te wachten. De chirurg bespreekt dit met u tijdens het spreekuur na de operatie.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.