Zorgpad borstkanker

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Zorgtraject bij borstkanker
Onderzoek in het Borstcentrum
Snelle diagnose en behandeling
Contact: mammacareverpleegkundige

Onze kwaliteit

 • Snelle diagnose (één dag) en behandeling
 • Ontwikkeld in samenwerking met patiëntenorganisaties
 • Roze lintje Borstkankervereniging Nederland

Wachttijd

Algemeen

 wat is een Santeon behandelingVanaf het moment dat bij u de verdenking op borstkanker of een aandoening van de borst(en) bestaat, doorloopt u een intensief traject. Na verwijzing naar het ziekenhuis door uw huisarts of specialist, krijgt u als u wilt al binnen 1 dag maar in elk geval binnen 5 werkdagen een afspraak voor onderzoek in het Borstcentrum. Daarmee start uw zorgpad borstkanker. Dit traject bestaat uit meerdere diagnostische onderzoeken, gevolgd door een of meer behandelingen. Hierbij zijn diverse specialisten betrokken, die intensief samenwerken in het mammacareteam. De specialisten in het team zijn samen verantwoordelijk voor uw zorgpad.

De verschillende stappen in het diagnose- en behandeltraject hebben wij zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Dit houdt in dat u voor de verschillende onderzoeken niet onnodig vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. De diagnose is snel bekend, zodat we ook de behandeling zo snel mogelijk in kunnen zetten.

 

Santeon voor borstkanker

Mammacareteam

 wat is een Santeon behandelingVanaf de eerste kennismaking in het Borstcentrum kunt u er op rekenen dat de verpleegkundigen en artsen zich realiseren dat er een spannende periode voor u is aangebroken. Zij zullen alle aandacht hebben voor uw beleving van de situatie.

De secretaresse van het Borstcentrum regelt uw afspraken. Gedurende het zorgpad is de mammacareverpleegkundige uw vaste aanspreekpunt. Zij begeleidt u vanaf uw eerste bezoek aan het Borstcentrum tot in de periode na de behandeling. Het mammacareteam is een multidisciplinair team en bestaat verder uit:

 • de (mamma)chirurg, de arts die gespecialiseerd is in het opereren van patiënten met borstkanker;
 • de basisarts, de arts die nieuwe patiënten en de controle patiënten ziet ter ondersteuning van de chirurgen;
 • de radioloog, de arts die de diagnose stelt op basis van mammografie, echografie en MRI-foto’s ;
 • de radiodiagnostisch laborant die het röntgenonderzoek uitvoert of daarbij assisteert;
 • de echoassistent die de radioloog assisteert bij het maken van een echografie;
 • de patholoog, de arts die de cellen of weefsel onder de microscoop beoordeelt en diagnoses stelt;
 • de radiotherapeut, de arts die bij bestraling het te bestralen gebied, de dosis en de techniek van bestralen bepaalt. De eerste gesprekken met de radiotherapeut vinden meestal plaats in het Martini Ziekenhuis, de bestraling wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG);
 • de internist/oncoloog, de arts die gespecialiseerd is in de behandeling van kanker met medicijnen;
 • de plastisch chirurg die eventueel een borstreconstructie kan doen.


Uw huisarts ontvangt binnen 24 uur schriftelijk bericht van uw behandelend arts na het eerste polikliniekbezoek.

Santeon voor borstkanker

Voorbereiding

 wat is een Santeon behandelingWij raden u aan op de dag van uw eerste afspraak in het Borstcentrum een vertrouwd persoon mee te nemen. De onderzoeken en het vervolg daarop kunnen emotioneel belastend voor u zijn. Op de dag voorafgaand aan uw afspraak en op de dag van uw afspraak mag u vanwege de onderzoeken die u ondergaat geen bodylotion gebruiken. Bodylotion kan stoffen bevatten die de kwaliteit van de röntgenfoto’s van de borst (mammografie) beïnvloeden. U kunt deze dag het beste gemakkelijke kleding dragen. Voor verschillende onderzoeken moet u namelijk uw bovenkleding uitdoen.

Santeon voor borstkanker

Onderzoeksdag

 wat is een Santeon behandeling

Op de onderzoeksdag meldt u zich bij de secretaresse van het Borstcentrum en u maakt kennis met de mammacareverpleegkundige. Daarna bezoekt u de basisarts of chirurg. Hij/zij stelt u vragen over uw ziektegeschiedenis, gezondheidstoestand en uw klachten. De basisarts of chirurg bekijkt en bevoelt uw borst(en), en onderzoekt de lymfklieren onder de oksel, bij het borstbeen en rond het sleutelbeen.

De onderzoeken en afspraken in het Borstcentrum vinden allemaal op 1 ochtend plaats. Uw huisarts of specialist heeft bij het Borstcentrum aangegeven welk onderzoek voor u van toepassing is. Eén van volgende onderzoeken kunnen plaatsvinden:

Mammogram
De radiologisch laborant maakt röntgenfoto’s (mammografie) van uw borst(en). De uitslag van het onderzoek krijgt u binnen 2 werkdagen van uw huisarts. 

Mammografie en eventueel vervolgonderzoek
De radiologisch laborant maakt röntgenfoto’s (mammografie) van uw borst(en). Indien noodzakelijk, kan de radioloog u naar de basisarts of chirurg verwijzen voor aanvullend onderzoek. De radioloog verricht vervolgens een echografie: met ultrageluidsgolven worden beelden gemaakt van de borst(en) en meestal ook van de oksel(s). Soms wordt een echografie gemaakt om meer informatie over de afwijking te krijgen. Eventueel worden er via een dunne naald (punctie) cellen uit de borst opgezogen. Deze cellen worden onderzocht door de patholoog. Aanvullend kan er een biopsie op de onderzoeksdag worden gedaan. Indien nodig kan er op een andere dag een stereotactisch naaldbiopt plaatsvinden.
De uitslag van de mammografie en eventueel aanvullend onderzoek ontvangt u binnen 2 werkdagen van uw huisarts. Wanneer er een biopsie heeft plaatsgevonden, ontvangt u de uitslag van het onderzoek van de basisarts of chirurg.

Directe verwijzing naar de basisarts of chirurg
De basisarts of chirurg stelt u vragen over uw ziektegeschiedenis, gezondheidstoestand en uw klachten. Hij/zij bekijkt en bevoelt uw borst(en), en onderzoekt de lymfklieren onder de oksel, bij het borstbeen en rond het sleutelbeen.
Vervolgens maakt de radiologisch laborant röntgenfoto’s (mammografie) van uw borst(en). Indien noodzakelijk, verricht de radioloog een echografie: met ultrageluidsgolven worden beelden gemaakt van de borst(en) en meestal ook van de oksel(s). Soms wordt een echografie gemaakt om meer informatie over de afwijking te krijgen. Eventueel worden er via een dunne naald (punctie) cellen uit de borst opgezogen. Deze cellen worden onderzocht door de patholoog. Aanvullend kan er een biopsie op de onderzoeksdag worden gedaan. Indien nodig kan er op een andere dag een stereotactisch naaldbiopt plaatsvinden.

Aan het eind van de ochtend bespreekt de basisarts of chirurg de uitslag van de onderzoeken, de diagnose en een voorstel voor een behandeling met u en uw naast betrokkene. Ook de mammacareverpleegkundige is hierbij aanwezig. Dit gesprek vindt niet plaats als er nog een biopsie nodig is. In dat geval heeft u enkele dagen na de biopsie een afspraak voor het bespreken van de diagnose.

 

Santeon voor borstkanker

Behandelmogelijkheden

 wat is een Santeon behandeling

Als u borstkanker heeft of u heeft een voorstadium van borstkanker, dan geeft de chirurg u en uw naasten informatie over de behandelmogelijkheden. De mammacareverpleegkundige is weer bij het gesprek aanwezig. Welke behandeling voor u mogelijk is, bespreekt de chirurg uitgebreid met u.
Is het advies een operatie, dan geeft de chirurg (als dat mogelijk is) u de keuze tussen een borstsparende operatie of het verwijderen van de borst. Afhankelijk van uw situatie overlegt de chirurg de mogelijkheden om gelijktijdig een borstreconstructie uit te voeren. Indien noodzakelijk zal de schildwachtklier of lymfeklieren in de oksel uit de oksel verwijderd worden tijdens dezelfde operatie. Daarnaast kan het  nodig zijn dat u een  nabehandeling  krijgt met medicijnen (chemotherapie, hormoontherapie of immunotherapie) of bestraling (radiotherapie).

U hoeft niet direct een keuze te maken voor een van beide operaties. U kunt hierover nadenken en de mogelijkheden bespreken met uw naast betrokkene. De mammacareverpleegkundige geeft u uitgebreide informatie mee over beide ingrepen. Als u dat wilt, kunt u met haar in een vervolgafspraak over de voor- en nadelen van de operaties spreken en een keuze maken. Als genezing niet meer mogelijk is, kan een operatie worden uitgevoerd ter verlichting of remming van uw klachten.

De mammacareverpleegkundige begeleidt u tijdens het behandeltraject. Zij kan u ook adviseren over psychosociale ondersteuning door maatschappelijk werk, een psycholoog of door geestelijke verzorging.

Santeon voor borstkanker

Controle

 wat is een Santeon behandelingNa de operatie of andersoortige behandelingen komt u in het Borstcentrum terug voor controle.

Follow up schema gedurende 5 jaar

Het controleschema dat in het Borstcentrum gehanteerd wordt duurt 5 jaar.
Het kan zijn dat hiervan wordt afgeweken. Dit wordt met u besproken door de chirurg.

3 maanden na de operatie:

Belafspraak (10 minuten) met verpleegkundig consulent mammacare

6 maanden na de operatie:

Afspraak met verpleegkundig consulent mammacare in het Borstcentrum.
Gesprek over hoe het gaat,ervaringen, lichamelijk onderzoek, wondcontrole.
Er wordt geen mammografie gemaakt.
Wij adviseren u dit inzichtelijk te maken door het invullen van de lastschaal.

1 jaar na operatie:

Afspraak voor een mammografie in het Borstcentrum. Aansluitend een controleafspraak bij de chirurg die ook de uitslag van de mammografie met u bespreekt.

Vervolgens komt u 1x per jaar voor een controleafspraak met een mammografie in het Borstcentrum
Deze controle wordt afwisselend uitgevoerd door de verpleegkundig consulent mammacare en chirurg.

Als u bestraling hebt ondergaan:
De radiotherapeut controleert u eveneens 5 jaar. Deze afspraken worden door de afdeling radiotherapie met u gemaakt.

Als u een nabehandeling hebt ondergaan via de internist-oncoloog:
De afspraken bij de internist-oncoloog worden door de afdeling interne met u gemaakt.

 

Santeon voor borstkanker

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.