Schoonmaken van de liesslagader

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Een operatie waarbij de chirurg de vernauwing in slagader verwijdert. Deze ingreep duur twee tot tweeeneenhalf uur. U wordt gemiddeld vijf tot zeven dagen opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie.

Onze kwaliteit

  • Vaatkeurmerk van de Hart&Vaatgroep
  • Voldoende volume voor kwaliteitsgrens

Voorbereiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor het operatief schoonmaken van de slagader in de lies, dat wil zeggen voor het verwijderen van de vernauwing in de liesslagader (trombo-endarteriëctomie). Voor deze ingreep verblijft u 5-7 dagen op de Verpleegafdeling Chirurgie.

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak bij de cardioloog en de internist (en eventueel ook bij de longarts). Zij onderzoeken uw lichamelijke conditie en geven u zo nodig adviezen om uw conditie, met oog op de operatie, te verbeteren. Ongeveer 2 weken na het laatste onderzoek neemt de afdeling Opnameplanning contact met u op over de operatiedatum.

Voor de operatie bezoekt u het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Deze arts beoordeelt uw medische toestand en bespreekt met u welke verdoving (anesthesie) voor u geschikt is: algehele verdoving (narcose) of een ruggenprik. Daarna heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige (of de coassistent).

Neemt u op de dag van de ingreep uw medicijnen, nachtkleding, toiletspullen en comfortabele kleding mee naar het ziekenhuis.

Opname

Op de dag van de opname meldt u zich bij de informatiebalie in de centrale hal. Vervolgens gaat u naar Verpleegafdeling 4B (Chirurgie). Hier volgt een opnamegesprek met een verpleegkundige en een co-assistent.

Operatie

De anesthesioloog geeft u de verdoving die met u is afgesproken. Dan volgt de operatie. De chirurg maakt een insnede in de lies en legt de liesslagader vrij. Vervolgens klemt de chirurg de slagader af, opent de slagader en verwijdert de verstopping/vernauwing. Tenslotte sluit de chirurg het bloedvat met een lapje kunststof of met een stukje van uw eigen ader (een patch). Als de chirurg een eigen ader gebruikt, is soms een extra insnede op de enkel nodig om daar een stukje ader uit te nemen. De operatie duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer voor een korte observatieperiode. Wanneer alle controles in orde zijn en uw conditie dat toelaat, brengt de verpleegkundige u in bed terug naar de verpleegafdeling. Na 5-7 dagen mag u weer naar huis.

Complicaties

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico’s. Ook bij het schoonmaken van de liesslagader is de kans op algemene complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose en afhankelijk van uw algemene lichamelijke toestand een longontsteking of hartinfarct. Daarnaast zijn bij de operaties aan de slagaderen naar de benen specifieke complicaties mogelijk, zoals nabloedingen, wondinfecties, stoornissen in de wondgenezing en zenuwletsels.

Wanneer vóór de operatie bij u sprake was van een zeer ernstige doorbloedingsstoornis, kan na het herstel van de bloedtoevoer naar het been een zogenoemd compartimentsyndroom optreden: vrij kort na de operatie treedt dan een sterke zwelling van het been op. Door die zwelling komen de spieren in het onderbeen zo onder spanning te staan dat dit een bedreiging voor het been vormt. De enige remedie is het direct openen van de huid en diepere lagen van het been. De grote wonden die hierdoor ontstaan, zal de chirurg later alsnog sluiten.

U mag er op rekenen dat uw behandelaar er alles aan zal doen om dergelijke complicaties te voorkomen.

Nazorg

In de dagen na de operatie kan enige zwelling van het geopereerde been optreden. Dit is normaal en kan enige tijd duren. Eventueel kunt u tegen de zwelling tijdelijk een steunkous dragen.

Na het schoonmaken van de liesslagader dient u medicatie tegen de bloedstolling te gebruiken. Over het algemeen is dit een dagelijkse lage dosis Aspirine. Ongeveer 6 weken na de operatie volgt een controle op de polikliniek Chirurgie.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.