Omleidingsoperatie in het been

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Een operatie van drie tot vijf uur waarbij de chirurg een omleiding maakt met lichaamseigen of kunststof ader. U wordt ongeveer een week opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie.

Onze kwaliteit

  • Vaatkeurmerk Hart&Vaatgroep
  • Gespecialiseerd team Vaatchirurgen
  • Zonodig met expertise interventieradioloog

Voorbereiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een omleidingsoperatie (bypassoperatie) van de liesslagader naar een van de bloedvaten in het (onder)been. De opnameduur na een (ongecompliceerde) bypassoperatie in het been is ongeveer een week.

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak bij de cardioloog en de internist (en eventueel ook bij de longarts). Zij onderzoeken uw lichamelijke conditie en geven u zo nodig adviezen om uw conditie, met oog op de operatie, te verbeteren. Ongeveer 2 weken na het laatste onderzoek neemt de afdeling Opnameplanning contact met u op over de operatiedatum.

Voor de operatie bezoekt u het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Deze arts beoordeelt uw medische toestand en bespreekt met u welke verdoving (anesthesie) voor u geschikt is: algehele verdoving (narcose) of een ruggenprik. Daarna heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige (of de coassistent).

Neemt u op de dag van de opname uw medicijnen, nachtkleding, toiletspullen en comfortabele kleding mee naar het ziekenhuis.

Opname

Op de dag van de opname meldt u zich bij de informatiebalie in de centrale hal. Vervolgens gaat u naar Verpleegafdeling 4B (Chirurgie). Hier volgt een opnamegesprek met een verpleegkundige en een co-assistent.

Operatie

De anesthesioloog geeft u de verdoving die met u is afgesproken. Dan volgt de operatie. De chirurg neemt via een aantal insnedes in het been een ader uit het been en maakt deze klaar voor hergebruik. Deze ader kan zonder bezwaar verwijderd worden.

Wanneer er geen ader beschikbaar is, bijvoorbeeld als gevolg van een spataderoperatie in het verleden of vanwege een slechte kwaliteit van de ader, zal de chirurg gebruikmaken van een kunststof bloedvat (prothese). Vervolgens legt de chirurg de slagaderen in de lies en op het (onder)been vrij. Tussen beide slagaderen brengt de chirurg de uitgenomen eigen ader of de prothese aan. Met deze nieuwe verbinding is de bloedtoevoer naar het been hersteld. De operatie duurt ongeveer 3 to 5 uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer voor een korte observatieperiode. Wanneer alle controles in orde zijn en uw conditie dat toelaat, brengt de verpleegkundige u in bed terug naar de Verpleegafdeling Chirurgie. Wanneer geen complicaties optreden, kunt u meestal na ongeveer 1 week weer naar huis.

Complicaties

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico’s. Ook bij het schoonmaken van de liesslagader is de kans op algemene complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose en afhankelijk van uw algemene lichamelijke toestand een longontsteking of hartinfarct.

Daarnaast kunnen bij operaties aan de slagaderen naar de benen specifieke complicaties optreden zoals nabloedingen, wondinfecties, stoornissen in de wondgenezing en zenuwletsels.

Wanneer vóór de operatie bij u sprake was van een zeer ernstige doorbloedingsstoornis, kan na het herstel van de bloedtoevoer naar het been een zogenoemd compartimentsyndroom optreden: vrij kort na de operatie treedt dan een sterke zwelling van het been op. Door die zwelling komen de spieren in het onderbeen zo onder spanning te staan dat dit een bedreiging voor het been vormt. De enige remedie is het direct openen van de huid en diepere lagen van het been (fasciotomie). De grote wonden die hierdoor ontstaan, zal de chirurg later alsnog sluiten, als de spanning van de weefsels verdwenen is.

U mag er op rekenen dat uw behandelaar er alles aan zal doen om dergelijke complicaties te voorkomen.

Nazorg

In de dagen na de operatie kan enige zwelling van het geopereerde been optreden. Dit is normaal en kan enige tijd duren. Eventueel kunt u tegen de zwelling tijdelijk een steunkous dragen.

Omdat een omleiding van een bloedvat is gemaakt, dient u, afhankelijk van het daarbij gebruikte materiaal, medicatie tegen de bloedstolling te gebruiken: of dagelijks een lage dosis Aspirine of tabletten van de trombosedienst. Wanneer voor de omleiding een eigen ader gebruikt is, krijgt u in de eerste week na de operatie een Duplex vaatonderzoek van het geopereerde been als kwaliteitscontrole.

U komt 6 weken na de operatie ter controle terug op de polikliniek Chirurgie.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.