Omleidingsoperatie bij een afgesloten bekkenslagader

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Omleidingsoperatie van de slagaderen van twee tot tweeeneenhalf uur. U wordt hiervoor een enkele dag tot een week opgenomen op de verpleegafdeling Chirurgie.

Onze kwaliteit

  • Vaatkeurmerk Hart&Vaatgroep
  • Gespecialiseerd team vaatchirurgen
  • Zonodig met expertise van een interventieradioloog

Voorbereiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een omleidingsoperatie (bypassoperatie) bij een afgesloten bekkenslagader. U verblijft gemiddeld enkele dagen tot 1 week in het ziekenhuis.

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak bij de cardioloog en de internist (en eventueel ook bij de longarts). Zij onderzoeken uw lichamelijke conditie en geven u zo nodig adviezen om uw conditie, met oog op de operatie, te verbeteren. Ongeveer 2 weken na het laatste onderzoek neemt de afdeling Opnameplanning contact met u op over de operatiedatum.

Voor de operatie bezoekt u het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Deze arts beoordeelt uw medische toestand en bespreekt met u welke verdoving (anesthesie) voor u geschikt is: algehele verdoving (narcose) of een ruggenprik. Daarna heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige (of de coassistent).

Neemt u op de dag van de opname uw medicijnen, nachtkleding, toiletspullen en comfortabele kleding mee naar het ziekenhuis.

Opname

Op de dag van de opname meldt u zich bij de informatiebalie in de centrale hal. Vervolgens gaat u naar Verpleegafdeling 4B (Chirurgie). Hier volgt een opnamegesprek met een verpleegkundige en een co-assistent.

Operatie

De anesthesioloog geeft u de verdoving die met u is afgesproken. Dan volgt de operatie. Omdat bij u sprake is van een afsluiting van de bekkenslagader, maakt de chirurg een omleiding van de bekkenslagader laag in de buik naar de liesslagader. De chirurg kan de operatie geheel aan de aangedane zijde uitvoeren, of indien nodig, van de gezonde zijde naar de aangedane zijde.

De chirurg maakt een insnede in de flank en legt zo de bekkenslagader vrij (in sommige gevallen gebruikt de chirurg de liesslagader). Daarna maakt de chirurg de liesslagader aan de aangedane zijde vrij. Ook kan het zijn dat de omleiding wordt aangelegd van de liesslagader aan de ene zijde naar de liesslagader aan de andere zijde.

Vervolgens legt de chirurg tussen beide slagaderen een omleiding aan (bypass) met een kunststof bloedvat, zodat het bloed naar de lies aan de aangedane zijde kan stromen. Dit noemen we een crossover bypassoperatie. De operatie duurt ongeveer 2-2,5 uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer voor een korte observatieperiode. Wanneer alle controles in orde zijn en uw conditie dat toelaat, brengt de verpleegkundige u in bed terug naar de Verpleegafdeling Chirurgie. Wanneer geen complicaties optreden, kunt u meestal na enkele dagen tot 1 week weer naar huis.

Complicaties

Geen enkele chirurgische ingreep is zonder risico’s. Ook bij een omleidingsoperatie is de kans op algemene complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose en afhankelijk van uw algemene lichamelijke toestand een longontsteking of hartinfarct. Daarnaast kunnen bij een operatie aan de slagaderen naar de benen specifieke complicaties optreden, zoals nabloedingen, wondinfecties, stoornissen in de wondgenezing en zenuwletsels.

Wanneer vóór de operatie bij u sprake was van een zeer ernstige doorbloedingsstoornis, kan na het herstel van de bloedtoevoer naar het been een zogenoemd compartimentsyndroom optreden: vrij kort na de operatie treedt dan een sterke zwelling van het been op. Door die zwelling komen de spieren in het onderbeen zo onder spanning te staan dat dit een bedreiging voor het been vormt. De enige remedie is het direct openen van de huid en diepere lagen van het been (fasciotomie). De grote wonden die hierdoor ontstaan, zal de chirurg later alsnog sluiten als de spanning weer van de weefsels af is.

U mag er op rekenen dat uw behandelaar er alles aan zal doen om dergelijke complicaties te voorkomen.

Nazorg

Na het aanleggen van een omleiding van bloedvaten dient u medicatie tegen de bloedstolling te gebruiken. Over het algemeen is dit een dagelijkse lage dosis Aspirine. U komt 6 weken na de operatie ter controle terug op de polikliniek Chirurgie.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.