Endoprothese operatie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Het plaatsen van een kunststof bloedvat in de aorta via de liesslagaderen. Hiervoor wordt u ongeveer vier dagen opgenomen op verpleegafdeling Chirurgie.

Onze kwaliteit

  • Voldoende volume voor kwaliteitsgrens
  • Multidisciplinaire behandeling
  • Meerdere technieken mogelijk
  • Ook in acute situaties mogelijke

Wachttijd

Voorbereiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor de behandeling van een aneurysma (plaatselijke verwijding) van de buikslagader (aorta). Hierbij plaatst de chirurg via de liesslagaders een kunststof bloedvat (endoprothese) in de verwijde aorta. Voor deze ingreep verblijft u gemiddeld 4 dagen in het ziekenhuis.

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak bij de cardioloog en de internist (en eventueel ook bij de longarts). Zij onderzoeken uw lichamelijke conditie en geven u zo nodig adviezen om uw conditie, met oog op de operatie, te verbeteren. Ongeveer 2 weken na het laatste onderzoek neemt de afdeling Opnameplanning contact met u op over de operatiedatum.

Voor de operatie bezoekt u het preoperatieve spreekuur van de anesthesioloog, de arts die de verdoving toedient. Deze arts bespreekt met u welke verdoving voor u van toepassing is. Daarna heeft u een opnamegesprek met de verpleegkundige (of de coassistent).

Neemt u op de dag van de opname uw medicijnen, nachtkleding, toiletspullen en comfortabele kleding mee naar het ziekenhuis.

Opname

Op de dag van de opname meldt u zich bij de informatiebalie in de centrale hal. Vervolgens gaat u naar verpleegafdeling 4B (Chirurgie).

Operatie

De operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving, met een ruggenprik of eventueel onder algehele verdoving (narcose), al naar gelang de anesthesioloog met u heeft afgesproken. De vaatchirurg maakt een insnede in beide liezen om de slagaders aldaar vrij te leggen. Via deze slagaders plaatst de chirurg het kunststof bloedvat (de endoprothese) in de verwijde buikslagader (aorta). Dit gebeurt in samenwerking met de radioloog. De operatie duurt ongeveer 2-2,5 uur.

Na de operatie

Na de operatie gaat u voor controle naar de uitslaapkamer. Na een korte observatieperiode en wanneer uw toestand het toelaat, brengt de verpleegkundige u terug naar de verpleegafdeling. U kunt na de operatie normaal eten en drinken. De dag na de operatie worden het infuus en de urinekatheter verwijderd. Op de tweede dag na de operatie staat het maken van een Röntgenfoto van de buik op het programma. Dit onderzoek is nodig om de positie van de ingebrachte endoprothese vast te leggen voor vergelijkingen in de toekomst.

In de eerste dagen na het plaatsen van een endoprothese kan soms onverklaarde (hoge) koorts ontstaan. In het algemeen verdwijnt die vanzelf na enkele dagen. Op de derde of vierde dag na de operatie kunt u het ziekenhuis verlaten.

Complicaties

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is geen enkele operatie zonder risico’s. Ook bij een operatieve behandeling van een aneurysma is de kans op algemene complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose, stoornissen in de wondgenezing, en afhankelijk van uw algemene lichamelijke toestand een longontsteking of hartinfarct.

Daarnaast kleven er risico’s aan een operatie voor de behandeling van een verwijde buikslagader. Uit literatuurstudies is bekend dat circa 1 tot 2% van de patiënten overlijdt aan de gevolgen van de operatie. Tevens is er kans op complicaties aan andere organen, onder andere de nieren en de darmen. Ook kunnen nabloedingen, vaatafsluitingen en infecties ontstaan.

Specifieke complicaties die bij operaties aan de buikslagader met een endoprothese kunnen optreden, zijn:

  • doorbloedingsstoornissen van de benen en/of de darmen, waarvoor eventueel een bijkomende operatie noodzakelijk is
  • doorbloedingsstoornissen van de nieren met het risico van (permanente) dialyse, waarvoor eventueel een bijkomende operatie noodzakelijk is
  • technische problemen bij het inbrengen van de endoprothese waardoor het noodzakelijk is tijdens de ingreep direct om te schakelen naar een klassieke ‘open’ buikoperatie voor het plaatsen van een broekprothese.

U mag er op rekenen dat uw behandelaar er alles aan zal doen om complicaties te voorkomen.

Nazorg

De wondjes in de liezen worden met oplosbaar hechtmateriaal gesloten, zodat geen hechtingen hoeven te worden verwijderd. Na 6 weken na ontslag komt u ter controle terug op de polikliniek Chirurgie.

Hieraan voorafgaand is poliklinisch een CT-scan ter controle gemaakt, om te bekijken of er nog doorbloeding is van het geopereerde aneurysma, wat kan duiden op bloedlekkage tussen de wand van de aorta en de geplaatste endoprothese. De uitslag van de CT-scan wordt tijdens de controleafspraak besproken.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.