Hartrevalidatie

Delen via , of LinkedIn of Mail.

Wat is het?

Revalidatietraject voor hartpatiënten
Start tijdens opname in ziekenhuis
Vervolgens poliklinische afspraken

Onze kwaliteit

  • Patiënten beoordelen onze zorg gemiddeld met een 8,5

Wachttijd

Revalidatie

Hartrevalidatie vormt het nazorgtraject na opname voor patiënten die een dotterbehandeling, hartinfarct, bypassoperatie, klepoperatie of ICD hebben ondergaan. De aanmelding gebeurt standaard bij ontslag uit het ziekenhuis, via de cardioconsulent of cardioloog op de polikliniek. Het revalidatieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • FIT-module
  • PEP-module
  • Rookstoppoli
  • Individuele begeleiding van de diëtist
  • Info-module

Ongeveer twee tot drie weken na ontslag uit het ziekenhuis komt u bij de cardioconsulent op de Post Event Poli. De cardioconsulent is uw centrale aanspreekpunt en begeleidt u bij vragen over het ziektebeeld en medicatie, mogelijke beperkingen en werkhervatting. De consulent zet samen met u de hartrevalidatie in gang en verwijst u door naar onderdelen van de hartrevalidatie

Gemiddeld twee maanden na opname komt u op het poliklinisch spreekuur bij de cardioloog. De cardioloog blijft tijdens de hartrevalidatie uw hoofdbehandelaar. Het hartrevalidatieteam bestaat uit: cardioloog, cardioconsulent, fysiotherapeut, diëtist en psycholoog.

Vaste modules

FIT-module
De FIT-module is het beweegprogramma op de afdeling Fysiotherapie. Voorafgaand aan de FIT-module vindt een inspannings- of fietstest plaats. Tijdens het intakegesprek bij de fysiotherapeut stellen we gezamenlijk uw persoonlijke doelen vast. Afhankelijk daarvan wordt de duur van de fysieke revalidatie vastgesteld. Door sport- en spelactiviteiten in groepsverband kunt u uw lichamelijke conditie verbeteren. Ook ontspanningsoefeningen en het verkennen van uw lichamelijke grenzen en overwinnen van angst komen aan de orde. De fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met hartproblematiek. De FIT-module wordt twee keer per week aangeboden en duurt één uur. Gemiddeld loopt de module zes weken. De revalidatie vindt plaats op de afdeling Fysiotherapie, route 0.8.

PEP-module
De PEP-module staat voor Psycho-Educatieve-Preventie. De psycholoog van de afdeling Medische Psychologie is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met hartproblematiek. U kunt deelnemen aan de groepscursus Psycho-Educatieve-Preventie (PEP- module). De cursus is gericht op het herstel van het emotioneel evenwicht en op een optimale hervatting van uw normale dagelijkse leven. U bepaalt zelf uw doelen zoals bijvoorbeeld het verminderen van angst en onzekerheid, het leren omgaan met stress, of het volhouden van andere leefgewoonten. Daarnaast kan de behandeling bestaan uit een aantal individuele gesprekken met een psycholoog, als u last heeft van ernstigere emotionele (psychische) klachten.

Info-module
De Info-module is een voorlichtingsbijeenkomst die de afdeling Fysiotherapie 4 keer per jaar organiseert. De voorlichting bestaat uit een bijeenkomst in groepsverband die u en uw partner/familielid kunnen bijwonen. De sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn de cardioloog, diëtist, psycholoog fysiotherapeut en de cardioconsulent. Iedere discipline levert vanuit zijn vakgebied een bijdrage in de vorm van een presentatie met de mogelijkheid vragen te stellen.

Optionele modules

Rookstoppoli
De rookstoppoli is onderdeel van het hartrevalidatietraject en wordt verzorgd door de medewerkers van de polikliniek Longziekten. In het geval dat u voor deze behandeling in aanmerking komt, wordt u daar naar doorverwezen. Het is een intensief programma van drie maanden, waarbij u als groep van maximaal veertien personen negen keer bij elkaar komt. Het onderlinge contact versterkt het gevoel dat u het niet alleen hoeft te doen.

Diëtist
De diëtist is gespecialiseerd in het behandelen van overgewicht en obesitas. Overgewicht is een grote risicofactor voor hart en vaten. Als er bij u sprake is van obesitas (BMI>30kg/m2), is er een indicatie voor begeleiding bij de diëtist. De diëtist biedt u een jaar lang poliklinische begeleiding, gericht op gewichtsverlies en gedragsverandering.

Afronding hartrevalidatie

Na afronden van de FIT-module vindt er nogmaals een inspannings- of fietstest plaats. Hiervan gaat een verslag naar de cardioloog en de huisarts. De begeleiding bij de diëtist wordt na één jaar afgerond. De behandelperiode bij de psycholoog wordt in samenspraak met u bepaald. Na een jaar komt u nog terug bij de cardioloog voor een afrondend gesprek.

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.